Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

  Všetky kontakty
  Magazín  

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje
    Kontaktujte nás
  Maximalizujte potenciál a angažovanosť

  Školenie talentovaných kolegov je dôležité. Samo o sebe ale nestačí pre úspech. Našimi riešeniami cielime výber, udržanie a rozvoj rôznych dôležitých skupín - mladých talentov, potenciálov a kľúčových zamestnancov - aby sme tak maximalizovali ich potenciál, udržali ich spokojných a lojálnych.

  Z našich skúseností je rozhodujúce pre úspech talentového programu to, ako sú využité prvky riadenia zmien. Kladieme veľký dôraz na manažment očakávaní, internú komunikáciu, koučing a mentoring a neustále sledovanie rozvoja jednotlivca.

  Insight 1

  Talent management program

  Náš program riadenia talentov je zameraný na identifikáciu tých zamestnancov alebo potenciálnych zamestnancov, ktorí môžu hrať rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní cieľov firmy. Po výbere ľudí do talent poolu spoločnosti preveríme a meriame definované vedomosti a zručnosti talentov. Na základe toho vypracujeme rozvojový plán talentov na mieru.

  Takáto personalizovaná rozvojová cesta poskytuje talentom príležitosť rásť a budovať svoje profesionálne kompetencie. Priebežne meriame ich pokrok a zosúlaďujeme ich s obchodnými potrebami spoločnosti, čím zabezpečujeme silný rastový potenciál pre jednotlivcov aj pre spoločnosť.

  Insight 2

  Program udržania kľúčových zamestnancov

  Program udržania kľúčových zamestnancov spoločnosti DEVELOR je dlhodobé riešenie s okamžitým účinkom. Zahŕňa dôkladný proces, ktorý prejde krokmi potrebnými na vytvorenie a zavedenie uržateľného systému práce s kľúčovými zamestnancami. Prevedieme vás cez plánovania a realizáciu potrebných interných aktivít, zosúladenie manažmentu až po implementačné kroky.

  Vďaka fungujúcemu cyklu práce s kľúčovými zamestnancami firma udržuje a posilňuje svoju konkurenčnú výhodu. Taktiež podporíte úroveň motivácie a angažovanosti kľúčových zamestnancov, zabezpečíte adekvátny transfer vedomostí a zavediete nástupníctvo, čím znížite riziká plynúce z odchodu kľúčového človeka.

  Insight 3

  Stategic Job Families

  Objektom Strategic Job Families projektu je zamerať sa na kategórie pracovných miest, ktoré sú pre spoločnosť strategicky dôležité. Ide o jednorázovú aktivitu, ktorá je však kritická. Cieľom je definovať pozície, ktoré majú kľúčový význam pri napĺňaní strategických cieľov alebo ktoré majú kritický význam pre operatívnu excelentnosť.

  V rámci projektu prejdete procesom od identifikácie strategických pracovných miest, cez definíciu atribútov týchto pracovných miest, až po hodnotenie, rozvoj alebo relokáciu ľudí pracujúcich na týchto strategických pozíciach.

  Potrebujete pomôcť s Rozvojom Talentov?

  Let’s talk and build the right solution for you.
  Leave your details and we will contact you shortly.