Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

  Všetky kontakty
  Magazín  

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje
    Kontaktujte nás
  Získajte, udržte a angažujte

  Priority trojuholníka attraction-retention-engagement sa môžu v čase meniť, ale angažovaní ľudia zostanú na trhu faktorom úspechu. Zmena na trhu práce vyvolaná pandémiou upravila silové pozície. HR v spolupráci s manažérmi musia však stále vedome robiť maximum, aby cez ľudí zabezpečili firme konkurenčnú výhodu.

  V rámci služieb Employee Experience začíname hodnotením aktuálneho stavu. Následne spoločne s vami redizajnujeme cestu zamestnanca tak, aby reagovala vhodne na aktuálnu realitu. Kladieme dôraz na to, aby to, čo sa vymyslí, bolo realizovateľné v praxi - nie je nič horšie ako prepracovaný koncept, ktorý je nemožné dostať do reality.

  Insight 1

  Employee Value Proposition v hľadáčiku

  Službami v oblasti Employee Experience a Employee Engagement pomáhame vytvárať silnú značku zamestnávateľa. Vytvárame angažujúce prostredie a kultúru tým, že adresujeme celý životný cyklu zamestnanca. Cielený proces začína pochopením potrieb zamestnancov a kandidátov.

  Spolu definujeme persony, ktoré následne slúžia ako podklad pri návrhu hodnotovej ponuky zamestnancov (Employee Value Proposition, EVP). EVP je atraktívnym a unikátnym prísľubom pre súčasných aj budúcich zamestnancov. Táto fáza je ukončená po predstavení a schválením detailných popisov zamestnaneckých person a súvisiacich EVP.

  Insight 2

  Mapovanie Employee Journey

  Poznáte očakávania, cieľe a frustrácie (pain-pointy) vašich kandidátov a zamestnancov?

  Ak nie nebude možné výrazne zlepšiť retenciu. Najlepším spôsobom, ako tieto informácie získať, je začať mapovaním cesty zamestnanca. Tá poskytne prehľad skúseností, ktoré zamestnanec zažíva v celom životnom cykla – od uvedomia si nespokojnosti v minulom zamestnaní až po odchod z vašej spoločnosti.

  Neustále zlepšovanie fáz a touchpointov na ceste zamestnanca je spôsob, ako vytvoriť atraktívne a angažažujúce pracovné prostredie. Tento proces je vhodné uzavriť tým, že spolu vytvoríme definíciu značky zamestnávateľa. Ak sa jedná o globálnu značku, centrálny brand positioning poslúži ako zastrešujúci element, avšak regionálna a krajinná adaptácia je nutnosťou.

  Insight 3

  Dohliadnite na implementáciu

  Náš overený proces upravujeme na mieru konkrétnej spoločnosti. Zameriavame sa tak na interné ako aj na externé faktory. Tým ovplyvníme činnosti v nábore, ale aj v rámci retenčných programov a angažovanosti zamestnancov. Našim zapojením šetrí firma náklady na ľudské zdroje a zvyšuje aj efektivitu náborového marketingu. Našou úlohou je naplánovať a facilitovať proces s plným zapojením vašich ľudských zdrojov a marketingu.

  Na konci je výstupom Employer Brand Book. Ten však nemôže ostať na poličke. Podporujeme implementáciu cesty zamestnanca – tréningom a nastavením systému. Manažérov trénujeme a konzultujeme v tom, ako budovať a udržovať angažujúce prostredie. S našou pomocou tak maximalizujú svoju mieru dopadu.

  Potrebujete pomôcť s Angažujúcou zamestnaneckou skúsenosťou?

  Pozhovárajme sa a vytvorme vhodné riešenie pre vás.
  Zanechajte nám svoj kontakt a čoskoro sa vám ozveme.