fbpx

Kto
sme

Viac

Magazín
a aktuality

Viac

Úspechy
za nami

Viac

 

 

JEDINEČNÉ DEVELOR PROGRAMY

NAŠE OBLASTI EXPERTÍZY

Rozvoj lídrov

Líder sa stáva lídrom s veľkým L
vďaka každodennej práci
a úspechu v biznise

Viac info >

Rast predaja

Kompetentní predajcovia
podporení účinnými internými procesmi
dosahujú výsledky

Viac info >

Práca s talentom

Výnimočné spoločnosti
na úspešnú implementáciu stratégie
pútajú záujem tých najlepšách ľudí

Viac info >

Organizačná efektivita

Ide o vzťahy
a spoluprácu
medzi jednotlivcami a tímami

Viac info >

 

GLOBÁLNA SIEŤ

Sieť DEVELORU je ideálnym partnerom pre spoločnosti, ktoré sú aktívne v niekoľkých krajinách EMEA a  majú záujem riešiť oblasti líderšipu, predaja, rozvoja talentov alebo HR konzulting a programy pre rozvoj organizácie prostredníctvom zladeného systému, s top trénermi a konzultantmi, ktorí poskytujú služby najvyššej kvality v lokálnom jazyku a berú pri tom do úvahy kultúrne špecifiká.


Develor International

Address: H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Tel.: +36 1 413 7990