Úspešné
projekty

Info

Kto
sme

Info

Reťazec
hodnôt
Develoru

Info

PROFESIONÁLNE RIEŠENIA

Leadership Impact

Líder sa stáva lídrom s veľkým L
vďaka každodennej práci
a úspechu v biznise

Viac info >

Sales Booster

Kompetentní predajcovia
podporení účinnými internými procesmi
dosahujú výsledky

Viac info >

Talent Springboard

Výnimočné spoločnosti
na úspešnú implementáciu stratégie
pútajú záujem tých najlepšách ľudí

Viac info >

Organizational Excellence

Ide o vzťahy
a spoluprácu
medzi jednotlivcami a tímami

Viac info >

OBĽÚBENÉ PROGRAMY OD DEVELORU

AKTUALITY

 

MAGAZÍN

GLOBÁLNA SIEŤ

Sieť DEVELORU je ideálnym partnerom pre spoločnosti, ktoré sú aktívne v niekoľkých krajinách EMEA a  majú záujem riešiť oblasti líderšipu, predaja, rozvoja talentov alebo HR konzulting a programy pre rozvoj organizácie prostredníctvom zladeného systému, s top trénermi a konzultantmi, ktorí poskytujú služby najvyššej kvality v lokálnom jazyku a berú pri tom do úvahy kultúrne špecifiká.


Develor International

Address: H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Tel.: +36 1 413 7990