fbpx

Systém Insights Discovery®

Date: 1. júla 2013 Category:

Systém Insights Discovery®

Je jeden z najprepracovanejších systémov rozvoja jednotlivcov, tímov a organizácií. Je založený na práci Carla G. Junga a je navrhnutý špecificky pre využitie v pracovnom prostredí.

Systém INSIGHTS Discovery už niekoľko desiatok rokov pomáha ľuďom pochopiť samých seba a ostatných. INSIGHTS Discovery od roku 1988 neustále vyvíja spoločnosť Insights Learning and Development. DEVELOR je exkluzívnym zástupcom INSIGHTS systému v strednej a východnej Európe.

VÝHODY INSIGHTS DISCOVERY

Ľahko zapamätateľný farebný systém typológie INSIGHTS Discovery pomáha ľuďom lepšie porozumieť samým sebe a ostatným a ďalej lepšie pochopiť a využiť potenciál každého z nás. Vďaka spoločnému jazyku, ktorý využíva symboliku farieb, umožňuje ľuďom vytvárať efektívne stratégie na komunikáciu a spoluprácu. Používaním INSIGHTS Discovery sú ľudia omnoho efektívnejší v interpersonálnych zručnostiach, sú výkonnými členmi tímu, schopní predajní manažéri a úspešní lídri.

Benefity programov INSIGHTS:

• Lepšie pochopenie samého seba a vďaka tomu vedomé využívanie svojich silných stránok, práca na svojich rozvojových stránkach

• Poznanie a pochopenie osobného štýlu kolegov a na základe toho schopnosť spolupracovať efektívnejšie

• Využívať efektívne stratégie na komunikáciu a spoluprácu s rôznymi typmi ľudí

4 ZÁKLADNÉ FAREBNÉ ENERGIE, RÔZNE CESTY K DOSIAHNUTIU VÝSLEDKOV

Systém INSIGHTS Discovery pracuje so štyrmi základnými preferovanými farebnými energiami a celkovo so 72 typmi. Tento systém ľuďom pomáha identifikovať preferované správanie a štýl komunikácie a efektívne sa mu prispôsobiť. Vďaka tomu je ich komunikácia a spolupráca úspešnejšia.

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY 4 ZÁKLADNÝCH FAREBNÝCH ENERGIÍ

insights colours

Tréningové programy Insights 

  • Insights do osobnej a interpersonálnej efektivity
  • Insights do osobnej a interpersonálnej efektivity – pokročilí
  • Insights do tímovej efektivity
  • Insights farebný leadership
  • Insights do predajnej efektivity

ĎALŠIE JEDINEČNÉ RIEŠENIA DEVELORU