fbpx
Date: 26. augusta 2020 Category:

Adaptívny líder: Misia Mars

Zažite tréningové dobrodružstvo osídľovania červenej planéty a naštartujte svoju cestu k adaptívnemu líderšipu.

Neustála zmena

Premenlivosť, neistota, komplexnosť a nejasnosť – tzv. VUCA svet – sú normálom dneška a budúcnosti. Aby jednotlivci, tímy a organizácie uspeli, potrebujú zlepšiť svoju schopnosť prispôsobovať sa a reagovať. 

Adaptívny líder

je schopný čeliť nestálosti a zmene v zadaní, zdrojoch, prostredí, tíme či vo svete. Dokáže to vďaka tomu, že disponuje jedinečnou zmesou postojov, vedomostí a zručností. 

Misia Mars

je gamifikovaný tréningový program adaptívneho líderšipu. Prostredníctvom zážitkového učenia otvára bránu do budovania kompetencií adaptívneho lídra. 

Jedinečný tréning adaptívnosti

V rámci dvojdňového zážitkového programu účastníci

  • pochopia koncept VUCA prime,
  • získajú prehľad o štyroch kľúčových oblastiach zručností adaptívneho lídra,
  • spoznaju tímové role v adaptívnom líderšipe,
  • vyskúšajú si zručnosti adaptívneho lídra: predávanie vízie, riešenie konfliktov, dosahovanie dohody, nastavovanie tímového protokolu, hľadanie riešení a rozhodovanie,
  • spoznajú výhody obrátenej organizačnej pyramídy,
  • spoznajú prečo je dôležité a ako budovať bezpečné prostredie.

Gamifikovaný tréning zlepšuje zapamätateľnosť

V roku 1969 zažilo ľudstvo moment, kedy sa všetci pozerali jedným smerom – Neil Armstrong vykročil na Mesiac a zmenil svet. Tí, ktorí to zažili, si to aj pamätajú.

Ďalšia takáto méta nás čaká na Marse. Náš program adaptívneho líderšipu sa inšpiruje touto ambíciou a prináša zážitok osídľovania Marsu do tréningovej miestnosti.

Vďaka príbehovosti a gamifikácii tréningu zvyšujeme mieru zapojenia a ponorenia do učenia. Tým zlepšujeme zapamätateľnosť tréningu. A tak zlepšujeme efektivitu vynaložených zdrojov – časových a finančných – do rozvoja.

Hodnotný obsah vo forme, ktorá funguje

Aha! momenty

Kľúčové cvičenia vedú k momentom uvedomenia, kedy sa rácio a emócio prepoja, čo zabezpečí lepšiu retenciu vedomostí.

Formovanie postoja

Otvárame mysle účastníkom tomu, že adaptívnosť má hodnotu. Napríklad tým, že rozoberáme dopady chýbajúcej zručnosti či vedomosti. Ak nevyformujeme otvorený postoj voči téme, všetky ostatné informácie budú zmietnuté tým, že “to tak nejde…”

Vedomosti cez skúsenosť

Video ukážky, individuálne a skupinové aktivity, príbehy, gamifikačné prvky… To všetko slúži na to, aby sa informácia spojila so skúsenosťou. Nezáživné výklady na Marse ani na tréningu nemajú miesto.

Maximálna praktickosť

Kľučová časť tréningu je precvičovanie – napríklad hodnotenie výkonu, rozriešenie konfliktu. Mimo priamych cvičení si účastníci navzájom dávajú spätnú väzbu, ktorú si tak tiež praktikujú.

Využívanie digitálnych nástrojov

Používame rozličné digitálne nástroje pred, počas a po tréningu. Adaptívny líder je zžitý s technológiou a takto ho na to pripravujeme tiež.

Blended learning

Využívame dostupné momenty, aby sme tréning rozšírili mimo tréningovú miestnosť. Napríklad prípravnými materiálmi pred tréningom znižujeme potrebu venovať sa teórii priamo na mieste.

Individuálny rozvoj

Každý máme iné potreby a teda aj iné kľúčové poznania z tréningu. Záznamový hárok alebo “Reflection Board” podporuje jednotlivcom v tom, aby destilovali ich osobné učenie štrukturovanou formou.

Gamifikácia

Snažíme sa tvoriť  efektívnu rozvojovú skúsenosť na tréningu. To je cesta k lepšiemu pochopeniu a vyššej miere využitia vedomostí. Zapojenie hry podporuje vtiahnutie do tréningu a taktiež doplnkové zručnosti (spolupráca, komunikácia, rozhodovanie a i.)

Čo o tréningu adaptívneho líderšipu hovoria účastníci?

Misia Mars je školenie, ktoré mi poskytlo vedomosti, ale aj praktický zážitok hneď na niekoľkých úrovniach. Samotný tréning poskytne v prvom rade obsahový pohľad, ktorý prepojí fragmenty vedomostí a techník z iných školení do uceleného pohľadu na leadership. Cvičenia a aktivity zase poskytujú komfort, aký poskytuje lietanie na leteckom simulátore. Akurat je obohatené o spolupracu celého tímu. Môžete si v praxi, v interakcii s ostatnými účastníkmi, vyskúšať rôzne techniky práce v tíme, vedenia tímu, pozorovať ich účinok, dostať okamžitú spätnú väzbu poučiť sa aj na konani ostatnych. Pre mňa tento tréning bol jednoznačne pozitívnym vzdelávacím zážitkom a vzbudilo vo mne veľkú zvedavosť a chuť zúčastniť sa na jeho druhej časti.

Juraj Boledovič, DXC Technology Company

Dávno som sa pri objavovaní nových vecí a poznatkov tak nezabavila. Misia Mars mi priniesla nové zaujímavé informácie ohľadne riadenia ľudí prepletené misiou, hrou a napätím. Modelové situácie a perfektná vizualizácia nedovolia nudiť sa ani na minútu. Ďakujem tímu DASA, že to dokázali takto pripraviť a zrealizovať. Už teraz sa teším na pokračovanie.

Monika Kudrocová, DXC Technology Company

Vykročte k adaptívnemu líderšipu

 

ZAŽITE HR DEMO MARSU

PIATOK 25.9. 09:30 – 14:30

Registrovať

 

SPOZNAJTE MOŽNOSTI

NAPÍŠTE NÁM SPRÁVU

Napísať

Ďalšie informácie

Experti

Program adaptívneho líderšipu je vedený dvoma trénermi, ktorý sa priebežne dopĺňajú. Toto je nevyhnutné pre vedenie učenia a zároveň gamifikačných prvkov.

Našimi expertmi na adaptívny líderšip sú:

 Martin Kunc

 

 Zoltán Szabó

 Martina Georgievová

 

 Petra Valašík

 

 Jana Polláková

Cieľová skupina

Tréning je vhodný pre lídrov aj členov tímov, ktorí potrebujú zvýšiť mieru adaptívnosti, agilnosti v rámci svojho vedenia. Je našim názorom, že veľká časť dnešných organizácii operuje v tzv komplexnom prostredí, pre ktoré je práve adaptívny líderšip vhodnou voľbou.

Typickými účastníkmi sú lídri v organizáciách s vysokou mierou premenlivosti, lídri, ktorí potrebujú viesť agilné či hybridné tímy…

Logistické informácie

Trvanie: 2 dni, 9:00 – 17:00

Veľkosť skupiny: max 12 osôb

Miesto tréningu: po dohode, odporúčame však tréning realizovať v našich priestoroch, ktoré sú naň ideálne prispôsobené

Cenové podmienky

Našim klientom tvoríme obsahové a cenové ponuky na mieru. Pokiaľ vás zaujíma zistiť viac, či chcete získať cenovú ponuku pre vašu spoločnosť, kontaktujte nás.

Časté otázky

Ako dlho trvá tento program?

Adaptívny líderšip: Misia Mars je dvojdňový zážitkový program. Všetky naše rozvojové aktivity sa snažíme maximálne upravovať potrebám a možnostiam klientov. V prípade tohto programu nie je možné skrátenie, pretože by cielené učenie spojené so zážitkom nebolo možné sprostredkovať. Mimochodom, let na Mars sa odhaduje na trvanie viac než 200 dní.

Na akej úrovni budú zručnosti účastníkov po absolvovaní?

Po ukončení si účastníci budú vedomí, čo obnáša rola adaptívneho lídra, aké sú potrebné zručnosti a prečo sú dôležité. V niektorých zručnostiach si ich aj precvičia.

Pri vedomom sústredení dokážu niektoré zo zručností hneď používať v praxi. Pre dosiahnutie plnej kompetentnosti a následného majstrovstva je potrebné v rozvoji pokračovať – formálnou a/alebo neformálnou cestou. Sme pripravení poradiť vám ako, prípadne aj poskytnúť nadväzujúce aktivity.

Misia Mars je dôležitým vstupom témy adaptívneho lídra. Je to prvý prvý krok na ceste k získavaniu majstrovstva.

Kam sa adaptívny líderšip hodí? A kam nie?

Adaptívny líderšip ako koncept je postavený pre komplexné prostredie (viď Cynefin framework tu). To znamená, že je vhodný v organizáciách, oddeleniach, tímoch či projektoch, ktoré sa vyznačujú komplexitou vstupov a výstupov, nejasnosťou, predpokladom častých alebo veľkých zmien. Typickými príkladmi môžu byť: hybridné tímy vo väčších organizáciách, ktoré majú zadanie vytvoriť pridanú hodnotu s využitím zdieľaných zdrojov.

Aké sú predpoklady na to, aby adaptívny líder uspel?

Je potrebná podpora organizačného vedenia k tomuto štýlu vedenia. Pokiaľ adaptívny líder má naďalej fungovať zviazaný obmedzeniami rigidnej hierarchickej a reportingovej štruktúry, pravdepodobne to nebude fungovať. Pokiaľ vnímate, že vaša organizácia ešte nie je pripravená na adaptívny líderšip, odporúčame začať formovať postoje voči zmene a adaptabilite na úrovni stredného a vyššieho manažmentu. V tomto smere vám vieme pomôcť postojovými workshopmi a prednáškami, ozvite sa nám a radi to prediskutujeme.