Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

Všetky kontakty
Magazín  

Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Všetky služby

Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Prezrite si všetky zdroje
  Kontaktujte nás

Agilné fungovanie a tímy sú dnes čoraz bežnejšou súčasťou reality. Stretávame sa s nimi u klientov, aj sami v DEVELORe mnohé projekty tvoríme podľa agilných princípov. Insights Discovery je jedným z našich kľúčových nástrojov na spoluprácu a preto sa chceme bližšie pozrieť na jeho význam pre agilné tímy / organizácie.

Začneme tým, čo vníma jedna z našich top senior konzultantiek a tréneriek – Martina Georgievová – ako prínos farebnej typológie pre agilné tímy.

V skratke, Martina, môžeš nám povedať čo je Insights Discovery?

,,Je to osobnostná typológia, ktorá pracuje so štyrmi základnými farebnými energiami / typmi. Zemito zelená, žiarivo žltá, ohnivo červená, chladivo modrá. Každá z nich sa správa istým preferovaným spôsobom, ktorá je v niektorých momentoch prínosný a v iných zase menej. Typológia pomáha jednotlivcom dokonalejšie sa spoznať, lepšie porozumieť iným, vďaka čomu dokážu lepšie spolupracovať. My sme licencovaným partnerom ID v SR, ČR a v iných krajinách regiónu.“:

Kde vidíš pridanú hodnotu Insights Discovery pre tímy či organizácie fungujúce agilne?

,,Vidím ju najmä v prispení k osobnej zrelosti jej členov. Insights Discovery pomáha ľuďom lepšie spoznať a uchopiť ich preferencie, silné a slabé stránky a prináša jazyk rovnosti – a teda že každý má rovnakú hodnotu pre tím, pretože vnáša vlastný aspekt, ktorý tím potrebuje.

Cez “farbičky” (farebné energie, pozn. autora) sa vedia ľudia promptnejšie zladiť v očakávaniach, potrebách a zámeroch. Takmer ihneď pochopia, že sa na ten istý problém pozerajú rôzne, prečo tomu tak je a rýchlejšie nájdu dohodu vhodnú pre všetkých (win-win prístup).

V agilnom prostredí je toto znásobené skutočnosťou, že sú tímy často poskladané narýchlo a čaká sa od nich hodnota v extrémne krátkom čase. To značne sťažuje formovanie tímu. Využitie typológie je skvelým prostriedkom, ako rýchlejšie zladiť tím, ktorý sa lepšie chápe a je produktívnejší.“

Ako ešte prispieva Insights k zmene perspektívy a značne rýchlejšiemu porozumeniu situácie?

,,Ľudia môžu z frustrácie z toho, že si s druhými (svojim protipólom) nerozumejú, no vďaka Insights Discovery vedia naopak prejsť do fascinácie z toho, že zrazu vidia nové možnosti, ktoré bez prispenia iných nevideli.

Takto vnášame nehodnotiaci jazyk a dávame možnosť konštruktívnym diskusiám, ktoré pomáhajú posúvať rozhovor smerom k zámeru a rozhodnutiu v zmysle, čo je dobré pre daný zámer a nie čo iba vyhovuje jednotlivcovi. Tak sa podporuje využitie typológie v agilných postupoch.

Tímy tak dokážu stavať na silných stránkach všetkých a prideliť prvé husle vhodnej energii, vhodnému spôsobu správania, keď je na to správny čas: žiarivo žltej pri tvorbe vízie a zámeru, ohnivo červenej pri kalkulovaní realizovateľnosti a urobení rozhodnutia, čo sa zo žltých nápadov dá realizovať, chladivo modrej pri posúdení rizika a pri poukázaní na možné obmedzenia, ktoré treba brať do úvahy a zeleným pri vytvorení step-by-step postupov, ako sa bude daná akcia exekuovať. Potom by ale samotná exekúcia mala byť rovnomerná medzi všetkými. Farebné energie, preferencie, nemusia vždy hrať úlohu.”

Ktoré je teda najväčšie plus tohto systému pre agilné tímy?

,,Ľudia sa dokážu lepšie počúvať, pretože rozumejú svojím vnútorným potrebám, ktoré nemusia byť bez znalosti Insights Discovery viditeľné (ľudia o nich doteraz nemuseli vedieť). Takto vedia lepšie vnímať aj potreby druhých a vytvárať riešenia, ktoré berú do úvahy dané potreby. A vďaka tomu sú schopní lepšie spolu fungovať a nosiť hodnotu product ownerovi.“

Existujú aj mínusy použitia farebnej typológie v agilnom prostredí?

,,Žiaden systém nie je dokonalý. Môžeme sa stretnúť so situáciou, kedy ľudia farebnú typológiu použijú ako výhovorku (“Viete, že som červená, tolerujte mi krik a tlak” či “No ale, veď ja som modrý, tak ma nechajte vo svojej bubline si robiť analýzu analýzy…”). Rovnako sa môžeme ocitnúť v situácii, kedy ľudia príliš škatuľkujú a vlastne ani nedovolia iným správať sa mimo toho, akú nálepku im dávajú. To tiež nie je prínosné. Fakt, že mám preferenciu byť analytický a dátami podložený neznamená, že nie som kreatívny a nedokážem prísť so spontánnym nápadom.

Ono je to podobné agilným rutinám – môžu byť skvelým pomocníkom, ak sú však používané nesprávne, sú na príťaž. Práve preto je kľúčové AKO sú jednotlivci a tímy uzrozumení s aplikáciou typológie ako nástroja – musia dostať kvalitné podklady, vysvetlenie, precvičiť si to. Nestačí len ľuďom povedať ‘ty si taký a taký,’ to želané zlepšenie neprinesie.”

Ďakujeme Martine za rozhovor. V nasledujúcom článku vám ukážeme, aké prínosy a bariéry môžu jednotlivé farebné energie v agilnom prostredí mať. Zostaňte naladení!

Porovnanie typológií na káve

Ak si chcete prežiť túto tému naživo a interaktívne, pozývame vás na našu virtuálnu kávu “Súboj typológií” 10.9. (fórum vyhradené pre HR a vzdelávaciu komunitu), kde si zmerajú sily najmä Insights Discovery a Lumina. Prihláste sa tu.

Poraďte si s hybridnou prácou

Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.

Súvisiace články