Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

Všetky kontakty
Magazín  

Nájdené medzi službami a riešeniami

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Všetky služby

Nájdené medzi inými zdrojmi

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Prezrite si všetky zdroje
  Kontaktujte nás

Zavedenie systému merania efektivity vzdelávania vo VÚB banke

VÚB banka, ktorá má viac ako 4000 zamestnancov, čelila dlhodobej snahe znižovať náklady a vykazovať efektivitu vynaložených prostriedkov.

BIZNIS VÝZVA

Tento trend neobišiel ani HR oddelenie rozvoja a vzdelávania. Keďže DEVELOR v minulosti s bankou spolupracoval na zvýšení úrovne špecialistov vzdelávania a posunutí ich spôsobilostí na úroveň interných konzultantov a biznis partnerov, oslovili nás aj na vytvorenie metodiky merania efektivity vynaložených prostriedkov do vzdelávania.

V roku 2011 zadal top manažment banky prioritu, vytvoriť a implementovať systém merania efektivity vynaložených prostriedkov na vzdelávanie.

PRIORITY HR ODDELENIA

HR oddelenie si následne zadefinovalo svoje priority:

 • Získať kontrolu nad efektivitou rozpočtu investovaného do externého vzdelávania, a to v začiatku projektu hlavne nad hard skillsovými tréningami, ktoré tvorili 31% z celkovo realizovaného objemu
 • Vytvoriť metodiku merania efektivity vynaložených prostriedkov do vzdelávania s číselným výstupom prezentácie pre predstavenstvo spoločnosti
 • Posilniť prenesenie zodpovednosti za rozvoj zamestnancov na manažérov firmy, ktorí majú najväčší dopad nielen pri identifikácii rozvojových potrieb zamestnancov, ale najmä pri podpore implementácie novozískaných vedomostí a zručností do praxe, ktorá by mala prinášať očakávané biznis výsledky

[one_third]

michal baca

Michal Bača
Riaditeľ Odboru Vzdelávanie a rozvoj

[/one_third]
[one_third][blockquote3]“Prínos merania efektivity vzdelávania vidím v dvoch rovinách: 1) V prvom rade ide o praktickú rovinu, keď vďaka definovaniu a vyhodnocovaniu očakávaní od konkrétneho školenia prakticky zvyšujeme úroveň využitia vynaložených prostriedkov na vzdelávanie – pomáha nám to prioritizovať požiadavky na vzdelávanie. 2) vieme lepšie argumentovať [/blockquote3][/one_third]

[one_third][blockquote3]pri presadzovaní vzdelávacích aktivít a vieme poukazovať na prepojenie vzdelávania s výsledkami banky či už v podporných alebo biznisových oblastiach. Určite je to viac práce jednak pre oddelenie vzdelávania, jednak pre manažérov, ale nič nie je zadarmo. Nastavený systém nie je dokonalý, stále máme čo zlepšovať a zjednodušovať, aby sme to manažérom uľahčili.”[/blockquote3]

KIRKPATRICK AKO ODPOVEĎ

[one_half]
Spoločnosť DEVELOR v roku 2009 nadviazala spoluprácu s Kirkpatrick Partners ako výhradný distribútor certifikácie ich modelu Biznis partnership. Konzultanti Develoru úspešne absolvovali certifikáciu programu Kirkpatrick Four Levels TM.

Vychádzajúc z tohto a vlastného know-how vyškolili HR oddelenie VÚB banky na uplatnenie Kirkpatrickovho modelu v ich spoločnosti.
[/one_half]
[one_half_last]
ct
[/one_half_last]

FAKTORY ÚSPECHU PROJEKTU

 1. ZAINTERESOVANOSŤ PREDSTAVENSTVA V PROJEKTEÚspešnosti projektu výrazne pomohlo, že samotné predstavenstvo spoločnosti vnímalo vytvorenie a implementáciu takéhoto systému ako dôležitú prioritu. Dalo to projektu dostatočnú váhu a vytvorilo záväzok pre manažérov spoločnosti.
 2. FORMOVANIE POSTOJA MANAŽÉROVIch cieľom bolo vytvoriť pozitívny postoj pre prácu so systémom a porozumieť svojej role manažéra, ktorý má za úlohu nielen správne identifikovať rozvojové potreby svojich ľudí, ale hlavne vhodne naformulovať očakávania, čo z daného školenia, či tréningu má pracovník implementovať do praxe akým spôsobom sa bude vyhodnocovať jeho úspech.
 3. JEDNODUCHÁ METODIKA MERANIAManažéri mali v súčinnosti so svojimi podriadenými stanoviť rozvojové ciele, ktoré následne označili prioritou. Bol predstavený formulár „Hodnotenie efektivity školenia – ROE – návratnosť očakávaní“, ktorým manažéri objednávali u svojho špecialistu vzdelávania školenie, či tréning. Jednoduché poznámky navigovali, čo má manažér vyplniť a akým spôsobom. Definované boli tri oblasti hodnotenia.

VYHODNOTENIE PROJEKTU

[one_half]

HR oddelenie si vďaka nastavenému systému overilo, že v 95% prípadoch išlo o  tréningy, ktoré zamestnanci odôvodniteľne a nevyhnutne potrebovali k výkonu svojej práce a tieto tvrdenia dokázali podložiť preukaznou dokumentáciu.
[/one_half]
[one_half_last]
vub meranie navratnosti graf

 

 

 

 

Naplnenosť očakávaní podľa dátumu vyhodnotení: Celková doteraz zmeraná návratnosť hodnotení je na úrovni 87,7%.
[/one_half_last]

BENEFITY ZAVEDENIA PROGRAMU DO PRAXE

 • poskytovanie priebežných konzultácií špecialistami vzdelávania, zviditeľnenie v očiach manažérov, vnímanie špecialistov ako dôležitých biznis partnerov.
 • špecialisti vzdelávania v priamejšom kontakte so strategickými cieľmi manažérov
 • priebežné zaškoľovanie do práce so systémom nových manažérov HR oddelením
 • noví manažéri oceňujú nakopírovanie histórie vzdelávania svojich ľudí.
 • kontinuálna výmena informácií medzi manažérmi (pri posunoch zamestnanca medzi oddeleniami, prechádza jeho ROE s ním)
 • priebežné skvalitňovanie systému cez telefonický rozhovor so zamestnancami a HR oddelením  (overenie, akým spôsobom ich manažéri oboznámili s ROE a či a ako im boli definované očakávania a následné vyhodnotenie dopadu)

Poraďte si s hybridnou prácou

Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.