fbpx

Workshop v spolupráci s Britskou obchodnou komorou zaznamenal dobrý ohlas

DEVELOR v spolupráci s Britskou obchodnou komorou zrealizoval pilotný otvorený tréning/workshop Základy predaja pre ne-predajcov, ktorý sa zameral na rozvoj predajných zručností. Účastníci sa oboznámili s procesom predaja, princípmi predaja, DEVELOR situačným modelom predaja a ako ich aplikovať v praxi.

Podujatie zaznamenalo dobrý ohlas a veríme, že už skoro v spolupráci budeme pokračovať prostredníctvom série ďalších workshopov na žiadané témy.

20141209_122111

Tréning viedla trénerka a MD Kinga Novotná. Napriek tomu, že všetci účastníci boli Slováci, odhlasovali si priamo na mieste, že tréning sa bude viesť v anglickom jazyku tak, ako bolo preddohodnuté. Zrejme si to pôda komory podvedome vyžadovala :-).

20141209_114220