fbpx

Výsledky medzinárodnej štúdie CX sú už k dispozícii

Medzinárodná štúdia CX je výsledkom nášho medzinárodného prieskumu, realizovaného v šiestich krajinách v čase od jari 2014 do začiatku roka 2015.

Vybrané fakty z prieskumu nájdete na dedikovanej podstránke CX.

Prieskum podáva unikátny pohľad na tému vďaka štyrom faktorom:

  • dáva príležitosť na porovnanie viacerých sektorov, na rozdiel od jednosektorovej orientácie
  • reprezentuje cieľovú skupinu užívateľov aj poskytovateľov (tzv. rezidenčná a korporátna časť), s možnosťou porovnávať odpovede, prezentuje viaceré perspektívy
  • využíva kombináciu online prieskumu a osobného interview s cieľom hlbšej analýzy
  • poskytuje medzinárodnú perspektívu šiestich krajín za použitia tej istej metodológie

Prieskum sa realizoval od apríla 2014 do februára 2015 pod záštitou DEVELOR International, za profesionálnej podpory prieskumnej agentúry Momentor Research.

Zúčastnili sa krajiny Maďarska, Bulharska, Českej republiky, Poľska, Slovenska a Slovinska.

Spoločnostiam, ktoré sa prieskumu CX zúčastnili, v krátkom čase zašleme rozšírenú verziu správy v slovenskom jazyku.

Pokiaľ aj Vy máte záujem o výstupnú správu a nezúčastnili ste sa prieskumu, prosím, kontaktujte nás.