fbpx

V DEVELORe nezabúdame ani na interný rozvoj

fotorcreated1Hovorí sa, že pod lampou je najväčšia tma – u nás v DEVELORe to však neplatí. V posledný augustový týždeň sa nám stalo zvykom, že sa venujeme nášmu internému rozvoju.

Tentokrát sme sa stretli na Ukrajine v zastúpení “krajín DEVELORu”. Tréneri, juniori, sa venovali rozvoju svojich základných trénerských zručností a dokonalému zvládnutiu základných DEVELOR konceptov, či dizajnu prezentácií.

Seniornejší  tréneri sa oboznámili s novými trendmi a mali možnosť doplniť, či  vylepšiť nové moduly. Špeciálne sme sa venovali programom v rámci DEVELOR TALENT SPRINGBOARD, ktorý poskytuje klientom riešenia zamerané na rozvoj talentov, plánovanie nástupníctva a retencie zamestnancov. Zamerali sme sa aj na konzultingové riešenia – identifikáciu talentov, kľúčových zamestnancov, či strategických pracovných pozícií.

V rámci komplexných riešení sme pokračovali v ďalších vylepšeniach a tréningu trénerov v oblasti ANGAŽOVANOSTI (ENGAGEMENTE) ZAMESTNANCOV. Tréneri prešli akreditáciou na tréning Engaging leader.

Ďalšou oblasťou, ktorej sa tréneri venovali, bolo oboznámenie sa s novými modulmi v rámci SALES BOOSTER, starostlivosti o zákazníka a zvládaniu sťažností. Veríme, že sledovaním trendov v rámci CUSTOMER EXPERIENCE a ich praktickému prenášaniu do praxe pomôžeme klientom a ich zákazníkom k vyššej spokojnosti.

Týždeň sme ukončili spolu aj s kolegami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o našich klientov a zhodnotili sme si ďalší rok pôsobenia DEVELORu v číslach. Rozvíjali sme si zručnosti v doručovaní DEMO prezentácie, zdieľali sme dobré skúsenosti ako aj prípady, z ktorých sme sa poučili, prípadové štúdie, ako manažovať projekty a podobne.

Odchádzali sme znova s dobrým pocitom silného DEVELOR tímu a množstvom nápadov, ktoré v priebehu nadchádzajúceho obdobia dáme do praxe.