fbpx

Posts tagged with ‘tipytriky’

  • Začnite vizualizovať s týmito 9 symbolmi


    Petra Lutterová s Vami zdieaľa dojmy po otvorenom tréningu a odporúča skúsiť vizualizáciu niekoľkých bežných symbolov.

  • 9 pravidiel dizajnu prezentácie


    Dizajn prezentácie nie je jednoduchá téma. Keďže ako ľudský druh sme evolučne naučení veľmi reagovať a rýchlo chápať vizuálne...

  • 9 krokov k presvedčivej prezentácii


    Na dobrú prezentáciu nepotrebujete nič len seba a niekoľko obsahových elementov. Obrovské množstvo ľudí rieši otázku, ako počas svojej...