Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

Všetky kontakty
Magazín  

Nájdené medzi službami a riešeniami

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Všetky služby

Nájdené medzi inými zdrojmi

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Prezrite si všetky zdroje
  Kontaktujte nás

Nič tak dobre necharakterizuje súčasné podmienky, v ktorých ľudia vo firmách fungujú ako slovné spojenie „VUCA world“. VUCA – z anglického Volatility (nestálosť, prchavosť), Uncertainty (neistota), Complexity (komplexnosť) a Ambiguity (nejednoznačnosť) – predstavuje prostredie, ktoré môže byť obzvlášť ťažké pre efektívne vedenie ľudí. Ako sa teda s jednotlivými aspektmi VUCA sveta vyrovnať?

Táto tematika ma fascinuje, pretože na projektoch sa čoraz viac stretávam s jej prejavmi v živote manažérov, tímov, celých organizácií. Čoraz častejšie počúvam konštatovanie: “V dnešnej dobe nič nie je stabilné, nemôžeme sa na nič spoľahnúť, pretože veci sa neustále menia.

Martina Georgievová

VUCA – realita, s ktorou musia lídri žiť

Skutočnosť je taká, že VUCA je tu. A tak, ako v známom bestselleri Kam sa podel môj syr, tak aj tu platí, že najlepšie obstoja tí, ktorí akceptujú novú realitu a prispôsobia svoje konanie. Keď pochopíme, prečo je VUCA výzvou, môžeme sa jej efektívne postaviť.

Nestálosť (Volatilita)

Povaha a dynamika zmien sú nestále. Charakter a rýchlosť rôznorodých síl zmien a tiež katalytické zmeny, ktoré vznikajú na globálnej úrovni sú nepredvídateľné.

Prečo je to pre lídrov výzva?

 • Rýchlosť zmien je väčšia a frekvencia častejšia ako naša schopnosť na ne reagovať
 • Zvýšená rýchlosť zmien vyžaduje zrýchlený rozhodovací proces
 • Zmeny sú väčšieho rangu a zjavia sa náhle a zvyčajne vyžadujú okamžité reagovanie
 • Lídri sú zaplavení stresom, úzkosťou a nepripravenosťou efektívne viesť
 • Výzva pre lídrov je naučiť sa reagovať na zmeny a manažovať ich efektívne. Posunúť sa s reaktívneho prístupu ku zmenám k proaktívnemu prístupu t.j. k drivovaniu zmien.
 • Rozkazovanie a kontrolovanie zlyháva v rýchlo sa meniacom a rušivom prostredí

Neistota (Uncertainty)

Nám prináša nemožnosť predvídať, vysokú pravdepodobnosťou prekvapení. Zároveň nás oberá zmyslom pre uvedomenie si a porozumenie veciam a udalostiam, ktoré nás obklopujú.

Prečo je to pre lídrov výzva?

 • Je ťažké zistiť čo sa práve deje (mať aktuálne dáta)
 • Lídri sú nútení rozhodovať sa na základe nekompletných a nedostatočných dát
 • Lídri sa utiekajú k spoliehaniu sa na to, čo sa zdá že fungovalo v minulosti
 • Máme príliš veľa informačného hluku, ale málo signálov (porozumenia preň)
 • Náročnosť v pospájaní „kamienkov“ k porozumeniu výstupu z udalostí

Komplexita (Complexity)

Komplexita sa prejavuje rôznorodosťou protichodných síl, mätúcimi udalosťami, chaosom a zmätkom, ktorý obklopuje organizácie.

Prečo je to pre lídrov náročné?

 • Náročnosť v realizovaní zmien ktoré vyžadujú adresovanie spleti vzájomných prepojení rôznych záležitostí a záujmov
 • Zvýšená komplexita robí náročným porozumenie kde začať zmenu
 • Pokušenie reagovať a implementovať krátkodobé riešenia a príliš sa spoliehať na rýchle víťazstvá
 • Lídri majú málo času na reflexiu a premyslenie a zváženie komplexnosti a končia zbrklými reakciami/rozhodnutiami
 • Opatrenia na zmiernenie rizika neadresujú príčiny len symptómy
 • Nebezpečenstvo zaseknutia sa v paralýze z analýzy a príliš neskorom reagovaní

Nejednoznačnosť (Ambiguity)

Je zahmlženosť reality, pravdepodobnosťou nesprávnej interpretácie. Rôzne podmienky majú zmiešaný význam, príčina a následok sú ťažko vystopovateľné.

Prečo je to pre lídrov výzva?

 • Zlyhávanie v porozumení významu udalosti
 • Vysoké riziko v zlej interpretácii udalosti a v reagovaní nevhodným a neefektívnym spôsobom
 • Lídri sú príliš ďaleko od zdroja a kontextu udalosti
 • Lídri reagujú na základe limitovaného chápania udalosti a jeho významu

Ako teda viesť v tomto prostredí?

Každá z charakteristík – nestálosť, neistota, komplexita, nejasnosť – má svoje riešenie. Lídri – vy, či vaši manažéri vo firmách – len musia vedieť spraviť správne kroky.

Prchavosť odstránite tým, že máte vlastnú VÍZIU
Neistota je prekonateľná snahou o POROZUMENIE, vnímavosťou.
Komplexita si vyžaduje na JASNOSŤ ZÁMERU A HLBOKÉ POROZUMENIE vášho biznisu.
Nejednoznačnosť prekonáte vlastnou AGILITOU, rýchlosťou, flexibilitou a odvahou.

Tieto riešenia si vyžadujú špecifický set zručnosti:

 • Schopnosť riešiť problémy
 • Analytické myslenie
 • Schopnosť vypozorovania opakujúcich sa vzorcov
 • Pochopenia významov
 • Networking
 • Manažovanie očakávaní

Pokiaľ vás zaujíma zistiť viac o leadershipe, pozrite si ďalšie články alebo nás priamo kontaktujte. Radi prediskutujeme vaše konkrétne aktuálne výzvy.

Poraďte si s hybridnou prácou

Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.

Súvisiace články