Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

Všetky kontakty
Magazín  

Nájdené medzi službami a riešeniami

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Všetky služby

Nájdené medzi inými zdrojmi

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Prezrite si všetky zdroje
  Kontaktujte nás

Cieľová skupina

 • Manažéri strednej úrovne
 • Top manažéri

Počet zapojených

5 - 12

Ako dlho to bude trvať

2 x 90 minút

Hybridná práca
 • Virtuálny tréning

Manažéri si možno myslia, že s prevenciou možného šírenia vírusu na pracovisku nemajú nič spoločné. Môžu sa cítiť nepríjemne, ak majú kolegom pripomenúť, aby dodržiavali pravidlá. Toto sú vážne dilemy, ktorým manažéri v dnešných dňoch čelia.

Stavajúc na základných vedomostiach, ktoré účastníci získavajú počas základného kurzu Postoj ku COVID bezpečnosti sa tento program zameriava na aspekty vedenia ľudí v podmienkach COVID bezpečnosti. Počas programu účastníci pochopia, že zameranie pozornosti, správanie a postoj lídrov ovplyvňuje tých, ktorí sú okolo nich. Lídri, ktorí sú príkladom a sú vybavení vhodnými manažérskymi nástrojmi, môžu urobiť veľa pre to, aby zabránili škodám spôsobeným vírusom v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

Leadership for COVID-Safety

V prvej časti kurzu sa zameriavame na výzvy a zodpovednosti manažérov v podmienkach COVID-19. Diskutujeme o tom, ako začať budovať kultúru bezpečnosti na pracovisku. Ako sa stať vzorom a byť príkladom pre kolegov a ktoré sú tie stretnutia a individuálne diskusie, kde môžu hovoriť o téme bezpečnosti.

Počas druhej, veľmi praktickej časti kurzu sa zameriavame na dôležitosť, typy a štruktúru poskytovania okamžitej spätnej väzby v situáciách, keď sa stretneme so správaním, ktoré je v rozpore s bezpečnostnými pravidlami alebo naopak, keď vidíme pozitívne príklady a chceme ich vyzdvihnúť. Učíme sa tiež, ako viesť hlbšiu diskusiu s niekým, kto opakovane porušuje bezpečnostné pravidlá. Počas praktických cvičení precvičujeme situácie v malých skupinách.

V neposlednom rade skúmame výzvy a vhodné správanie manažéra vyplývajúce z matice “prítomnosť na pracovisku vs. zdravotný stav”.

Ciele tréningu

 • porozumieť úlohe a zodpovednosti lídra v oblasti bezpečnosti COVID-19
 • naučiť sa a precvičiť si leadership zručnosti a rutiny na vybudovanie a posilnenie COVID-bezpečnej firemnej kultúry

Témy

 • Zameranie na vedenie – zodpovednosti manažéra
 • Bezpečnosť a zdravie ako ekonomický problém – vplyv manažérskeho správania na biznis
 • Úlohy manažérov a zodpovednosti súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosti na pracovisku
 • Vedenie ľudí príkladom
 • Kedy a ako hovoriť o bezpečnostných otázkach s kolegami
 • Zaobchádzanie s porušovateľmi pravidiel prostredníctvom rôznych druhov spätnej väzby
 • Neprítomnosť kolegu – matica „prítomnosť na pracovisku verzus zdravotný stav“ a vhodné vedenie

Potrebujete pomôcť s vedením COVID bezpečnosti?

Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

Súvisiace služby