Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

  Všetky kontakty
  Magazín  

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje
    Kontaktujte nás

  Cieľová skupina

  • Zamestnanci HR oddelenia
  • Interní tréneri
  • Špecialisti, ktorí školia kolegov

  Počet zapojených

  6 - 8

  Ako dlho to bude trvať

  4 - 6 dni

  • Prezenčný tréning
  • Virtuálny tréning

  Vo firmách často neškolia len interní tréneri. Stáva sa, že sa v roli trénera/školiteľa ocitne odborník, ktorý má úžasné vedomosti a zručnosti a potrebuje rozvíjať svojich podriadených alebo kolegov. Či už ide o špeciálny projekt alebo pravidelné rozvojové aktivity, je dôležité, aby boli prispôsobené cieľovej skupine, aby sa školiteľ cítil vo svojej roli komfortne, vedel odovzdať know-how v pútavej, zapamätateľnej forme a zvládal rôzne typy účastníkov.

  Program priblíži účastníkom moderné prístupy a metódy interného vzdelávania a rozvoja zamestnancov. Predstaví postupy, pravidlá a zásady pre detailnú prípravu rozvojových programov, workshopov a pod. Naučí účastníkov ako efektívne a úspešne riadiť priebeh tréningových programov (vrátane používania najmodernejších tréningových nástrojov).

  Cieľom programu je dobre pripraviť účastníkov na rolu trénera, zvýšiť presvedčivosť ich osobného prejavu, podporiť sebadôveru a motiváciu pri práci s kolegami, rozvinúť komunikačné a prezentačné schopnosti pri práci s tréningovou skupinou. Vďaka aktívnej účasti a „vtiahnutiu“ účastníkov do tréningu, spolupráci a skupinovému hodnoteniu na profesionálnej úrovni, program posilní efektivitu učenia a precvičovania.

  Ciele tréningu

  • realizovať efektívne, dobre štruktúrované prezentácie zamerané na sprostredkovanie kľúčových myšlienok
  • udržiavať pozornosť a energetickú hladinu účastníkov na vysokej úrovni
  • aktívne zapájať publikum, udržiavať interakciu
  • zvládať skupinovú dynamiku a náročných účastníkov
  • pripraviť tréning, ktorý si účastníci užijú a bude mať dlhodobý efekt
  • dosiahnuť očkávaný dopad a výsledky počas tréningov

  Témy

  • Cyklus učenia
  • Princípy učenia sa dospelých
  • Tréningové metódy z pohľadu dopadu na vedomosť, zručnosť, postoj
  • Dizajn tréningu a tréningového bloku
  • Otvorenie a záver tréningu
  • Interaktívne prezentovanie témy a udržanie pozornosti (komunikačné zručnosti, práca s PPT a flipchartom)
  • Vedenie workshopu a metódy facilitácie
  • Zvládanie problémových účastníkov

  Potrebujete pomôcť s tréningom trénerov?

  Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
  Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

   Súvisiace služby