Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

Všetky kontakty
Magazín  

Nájdené medzi službami a riešeniami

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Všetky služby

Nájdené medzi inými zdrojmi

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Prezrite si všetky zdroje
  Kontaktujte nás

Cieľová skupina

 • Zamestnanci HR oddelenia
 • Interní tréneri
 • Špecialisti, ktorí školia kolegov

Počet zapojených

6 - 8

Ako dlho to bude trvať

4 - 6 dni

 • Prezenčný tréning
 • Virtuálny tréning

Vo firmách často neškolia len interní tréneri. Stáva sa, že sa v roli trénera/školiteľa ocitne odborník, ktorý má úžasné vedomosti a zručnosti a potrebuje rozvíjať svojich podriadených alebo kolegov. Či už ide o špeciálny projekt alebo pravidelné rozvojové aktivity, je dôležité, aby boli prispôsobené cieľovej skupine, aby sa školiteľ cítil vo svojej roli komfortne, vedel odovzdať know-how v pútavej, zapamätateľnej forme a zvládal rôzne typy účastníkov.

Program priblíži účastníkom moderné prístupy a metódy interného vzdelávania a rozvoja zamestnancov. Predstaví postupy, pravidlá a zásady pre detailnú prípravu rozvojových programov, workshopov a pod. Naučí účastníkov ako efektívne a úspešne riadiť priebeh tréningových programov (vrátane používania najmodernejších tréningových nástrojov).

Cieľom programu je dobre pripraviť účastníkov na rolu trénera, zvýšiť presvedčivosť ich osobného prejavu, podporiť sebadôveru a motiváciu pri práci s kolegami, rozvinúť komunikačné a prezentačné schopnosti pri práci s tréningovou skupinou. Vďaka aktívnej účasti a „vtiahnutiu“ účastníkov do tréningu, spolupráci a skupinovému hodnoteniu na profesionálnej úrovni, program posilní efektivitu učenia a precvičovania.

Ciele tréningu

 • realizovať efektívne, dobre štruktúrované prezentácie zamerané na sprostredkovanie kľúčových myšlienok
 • udržiavať pozornosť a energetickú hladinu účastníkov na vysokej úrovni
 • aktívne zapájať publikum, udržiavať interakciu
 • zvládať skupinovú dynamiku a náročných účastníkov
 • pripraviť tréning, ktorý si účastníci užijú a bude mať dlhodobý efekt
 • dosiahnuť očkávaný dopad a výsledky počas tréningov

Témy

 • Cyklus učenia
 • Princípy učenia sa dospelých
 • Tréningové metódy z pohľadu dopadu na vedomosť, zručnosť, postoj
 • Dizajn tréningu a tréningového bloku
 • Otvorenie a záver tréningu
 • Interaktívne prezentovanie témy a udržanie pozornosti (komunikačné zručnosti, práca s PPT a flipchartom)
 • Vedenie workshopu a metódy facilitácie
 • Zvládanie problémových účastníkov

Potrebujete pomôcť s tréningom trénerov?

Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

Súvisiace služby