Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

Všetky kontakty
Magazín  

Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Všetky služby

Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Prezrite si všetky zdroje
  Kontaktujte nás

Cieľová skupina

  • Talenty
  • Zamestnanci s vysokým potenciálom

Počet zapojených

Rozličné skupiny v rámci celej organizácie

Ako dlho to bude trvať

0,5 - 2 roky

Náš program rozvoja talentov reaguje na túto výzvu a zameriava sa na to, ako pritiahnuť, rozvíjať, motivovať a udržať produktívnych, angažovaných zamestnancov v súlade s kultúrou, hodnotami a obchodnou stratégiou spoločnosti. Úspech programu sa v značnej miere odvíja od zapojenia priamych nadriadených.

Vo väčšine prípadov podporujeme spoločnosť pri stanovení kritérií a procese identifikácie tých zamestnancov či potenciálnych zamestnancov, ktorí môžu hrať rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní obchodných plánov.

Talent management program

Po definovaní a výbere talentov sa vyhodnotia ich vedomosti a zručnosti, aby bolo možné vytvoriť konkrétny a účinný plán rozvoja pre každý vybraný talent, prispôsobený na potreby spoločnosti. Na mieru prispôsobená cesta rozvoja, zosúladená kariérnym plánom, poskytuje talentom príležitosť rásť a rozvíjať svoje odborné kompetencie, ktoré sú potrebné na budúcu manažérsku pozíciu alebo profesionálnu kariéru v spoločnosti. Dobre navrhnutá rozvojová cesta nasleduje princípy tzv. “blended learning” a zahŕňa rôzne typy vzdelávacích aktivít. Široké spektrum metód a nástrojov lepšie prispieva k udržateľnej zmene myslenia a správania účastníkov programu.

Medzi online alebo prezenčnými tréningami účastníci dostávajú individuálne úlohy alebo úlohy vo dvojiciach, aby si precvičili získané skúsenosti a lepšie sa tak podporila implementácie nových zručností. Vo väčšine našich programov sa od talentov očakáva, že budú pracovať v malých projektových tímoch, kde si môžu vyskúšať rôzne techniky, ako aj sa navzájom učiť a zlepšovať spoluprácu.

Progres účastníkov kontinuálne meriame a zosúlaďujeme s ich rozvojovými cieľmi a obchodnými potrebami spoločnosti. Projekty, na ktorých talenty pracujú, tak vytvárajú skutočnú hodnotu pre biznis.

Celý program trvá minimálne polroka, ideálne 1 – 2 roky. Talenty sa každý mesiac zúčastňujú rozvojových aktivít, alebo v prípade výhradne prezenčného vzdelávania druhý mesiac. Priami nadriadení sú intenzívne zapojení a môžu byť zapojení aj profesionálni mentori – čo si počas projektu vyžaduje značný čas strávený so svojím podriadeným/ mentorovaným talentom.

Počas programu sa kladie osobitný dôraz na retenciu a angažovanosť talentov, ktorých rozvíjame pre súčasného zamestnávateľa, a nie pre budúceho. Manažment očakávaní je mimoriadne dôležitý, aby sme zamedzili zvýšeným očakávaniam vybraných účastníkov od spoločnosti. Zameriavame sa tiež na získanie a udržiavania záväzku k rozvoju a extra vynaloženému úsiliu, ktoré musia účastníci vyvinúť počas realizácie programu.

Existuje rozmanitý súbor metód, nástrojov a aktivít, ktoré využívame na to, aby účastníci získali maximálny zážitok z rozvoja a zvýšili sme tak dopad rozvoj ich kompetencií. Keďže tréning nie je jednorazová udalosť (udalosti), ale cesta, aktivity a úlohy medzi jednotlivými školeniami hrajú rozhodujúcu úlohu pri očakávanej zmene a rozvoji. Účastníci pracujú jednotlivo, vo dvojiciach a v projektových tímoch a vďaka „domácim úlohám“ vytvárajú skutočnú hodnotu. Ich progres sa meria na premyslenom “dashboarde”, a hodnota vytvorená v rámci projektov talentov predstavuje extra hodnotou našich programov a vysokú návratnosť investícií.

Potrebujete pomôcť s programom rozvoja talentov?

Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

Súvisiace služby