Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

  Všetky kontakty
  Magazín  

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje
    Kontaktujte nás

  Cieľová skupina

  • Všetci zamestnanci

  Počet zapojených

  8 - 12

  Ako dlho to bude trvať

  2 dni

  Hybridná práca
  • Prezenčný tréning
  • Virtuálny tréning

  V prostredí VUCA sveta 21. storočia je veľmi dôležité, aby ľudia pochopili, čo môžu urobiť pre zlepšenie vlastnej duševnej a emocionálnej odolnosti. Môže to priniesť nielen osobný úžitok, ale často znamenať aj samotné prežitie. Mentálne odolný človek sa rýchlejšie vyrovná s náročnými situáciami a získané skúsenosti zužitkuje pri riešení ďalšej situácie.

  Svoju mentálnu a emocionálnu stabilitu môžete posilniť. Skutočne veríme, že na rozdiel od daných osobnostných čŕt môžeme rozvíjať svoje postoje a zručnosti. Tréning sa zaoberá tým, ako môžu účastníci ľahšie zvládať krízové situácie, každodenné zmeny a konfliktné situácie, ak budú spoznávať a rozvíjať jednotlivé aspekty svojej odolnosti a vhodne ich kombinovať.

  Resilience

  Zoznámenie sa s prvkami odolnosti pomôže manažérom aj zamestnancom pochopiť vplyv, ktorý môže mať ich mentálna a emocionálna odolnosť na manažovanie budúcich kríz a s tým súvisiaci výkon. Účastníci školenia získajú jasné a praktické návody, ako rozpoznať chýbajúce prvky odolnosti, ako usmerniť svoj prístup a ako rozvíjať svoje zručnosti a zvládať tak samostatne krízové situácie v živote.

  Ciele tréningu

  • spoznať, čo tvorí mentálnu húževnatosť
  • vedome ovplyvňovať svoju úroveň mentálnej húževnatosti
  • čeliť životným krízam
  • prežívať vyššiu duševnú pohodu

  Témy

  • Individuálny test
  • Výzvy súčasnosti – VUCA World
  • Koncept mentálnej húževnatosti
  • Manažment zdrojov a energie
  • Fixné vs. rastové myslenie
  • Čo nás poháňa? Identifikácia vnútornej motivácie
  • Stratégie riešenia, zvládanie stresu
  • Techniky vyrovnávania sa so stresom/obnova energie
  • Individuálny akčný plán

  Potrebujete pomôcť s mentálnou húževnatosťou?

  Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
  Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

   Súvisiace služby