Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

Všetky kontakty
Magazín  

Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Všetky služby

Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Prezrite si všetky zdroje
  Kontaktujte nás

Cieľová skupina

Počet zapojených

Rozličné skupiny v rámci celej organizácie

Ako dlho to bude trvať

Mapovanie cesty zamestnanca je štruktúrovaný proces, kedy si vizuálne popisujeme celkovú skúsenosť vo všetkých fázach interakcie so spoločnosťou, či už z pohľadu uchádzača o prácu alebo zamestnanca. Cesta je komplexným pohľadom na celý životný cyklus zážitkov/ skúseností, ktorými zamestnanec / uchádzač prechádza, od prvého stretu so spoločnosťou, cez nespokojnosť v práci, až po odchod zo spoločnosti.

Náš prístup k mapovaniu cesty zamestnanca sa zameriava na:

1. skúsenosti, ktoré by uchádzač / zamestnanec chcel o spoločnosťou zažiť

2. to, čo chce organizácia potenciálnemu aj existujúcemu zamestnancovi poskytnúť.

Pomocou cesty môžeme ľahko vyhodnotiť a vylepšiť aktuálne fungovanie z pohľadu životného cyklu zamestnanca. Počas projektu hľadáme odpoveď na otázku: „Sú naše procesy a postupy vo vzťahu k ľuďom atraktívne a angažujúce?“

Prvá fáza je zameraná na hodnotenie aktuálneho stavu, kedy úprimne a priamo hodnotíme skúsenosti zamestnancov. Sledujeme pri tom 4 fázy cesty uchádzača a zamestnanca. V druhej fáze dizajnujeme želaný stav, kedy sa snažíme implementovať všetky veci, prinášajúce okamžitý prospech a tiež strategické projekty.

Ako v každom konzultačnom projekte, aj tu o úspechu rozhoduje implementácia. Môžeme vytvoriť vynikajúce nápady do “šuflíka” alebo vytvoriť takú hodnotovú propozíciu pre zamestnancov, ktorá naše snahy pretaví do výnimočnej reality pre každého, kto pre spoločnosť pracuje alebo bude pracovať.

Trvanie

  • 4 – 6 týždňov na mapovanie cesty (ak sú už vytvorené osobnosti zamestnanca a hodnotová propozícia pre zamestnanca)
  • 8 – 12 týždňov na mapovanie cesty (ak sa v minulosti nerealizoval žiadny projekt zameraný na branding spoločnosti)
  • 3 – 6 mesiacov na podporu implementácie (voliteľné)

Pracujeme na LEAN princípoch, žiadny deň nestrávime zbytočnými činnosťami. Celý projekt zaberá 3 – 10 dní workshopov, s účasťou zástupcov spoločnosti.

Máme štandardizovaný, osvedčený a otestovaný proces mapovania cesty zamestnanca (MCZ), ktorý vždy plne prispôsobíme konkrétnym požiadavkám a špecifikám spoločnosti

Naše zameranie je interné aj externé, MCZ riadi nielen náborové aktivity (prilákanie talentov), ale aj udržanie a angažovanosť existujúcich zamestnancov. Šetríme vám náklady a zvyšujeme efektivitu náborového marketingu. Sme schopní výsledky projektu opätovne použiť v iných útvaroch spoločnosti alebo rozšíriť projekt na iné miesta a krajiny.

Potrebujete pomôcť s mapovaním cesty zamestnanca?

Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

Súvisiace služby