Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

Všetky kontakty
Magazín  

Nájdené medzi službami a riešeniami

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Všetky služby

Nájdené medzi inými zdrojmi

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Prezrite si všetky zdroje
  Kontaktujte nás

Cieľová skupina

 • Manažéri a zamestnanci, ktorých práca si vyžaduje efektívnu komunikáciu s kolegami a zákazníkmi

Počet zapojených

8 - 12

Ako dlho to bude trvať

2 dni

 • Prezenčný tréning
 • Virtuálny tréning

V mnohých prípadoch je odpoveďou asertívna komunikácia. Schopnosť obhájiť seba a svoje záujmy a brať pri tom do úvahy záujmy a ciele všetkých strán. Znamená to však, že sa máme vždy správať asertívne?

Nazdávame sa, že život je komplexnejší a rôznorodejší a odpoveďou nie je vždy len asertívna komunikácia. Zastávame prístup, v ktorom je asertívna komunikácia našou VOĽBOU.

Jej využitie závisí od kontextu a nemusí byť vhodné vo všetkých situáciách. V kritických situáciách je však najlepšou voľbou. Na tomto prístupe je postavený aj náš vynovený program, ktorý vás podporí pri internej aj externej komunikácii.

Assertive communication - Critical conversations

Program je vystavaný v moduloch a vieme ho tak čo najlepšie prispôsobiť potrebám vašej spoločnosti a konkrétnym pracovným situáciám.

Prvá časť programu sa zameriava na základné princípy asertívnej komunikácie a skúma konkrétne vzorce nastavenia mysle, tzv. ego stavy, ktoré ovplyvňujú naše inštinktívne aj naučené správanie a náš životný štýl. Účastníci sa naučia základné techniky asertívnej komunikácie, ktoré sa dajú využiť v každodenných situáciách – ako sa správať asertívne a ako pomocou techník asertívnej komunikácie reagovať na agresívne či pasívne správanie.

V druhej časti programu sa špecificky venujeme zvládaniu vybraných kritických situácií pomocou rozličných pokročilých techník a procesov.

Ciele tréningu

 • používať komunikačné zručnosti a byť dobrými sprostredkovateľmi, prijímateľmi a dopytujúcimi sa
 • používať pri práci metódu asertívnej komunikácie
 • formulovať svoje potreby a očakávania jasne, vecne a asertívne
 • nastaviť partnerské vzťahy počas komunikácie
 • používať v praxi rozličné techniky asertívnej komunikácie
 • uplatniť asertívne správanie pri kritických rozhovoroch typických pre spoločnosť

Topics

I. Základy asertivity

 • Pojem a definícia asertivity
 • Porozumenie stavom ega -nastaveniu mysle, ktoré ovplyvňujú naše správanie
 • Prečo a kedy byť asertívny?
 • Ako byť asertívny – princípy a základné techniky

II. Inventár kritických rozhovorov

 • Dávanie a prijímanie spätnej väzby
 • Ako asertívne povedať „nie“
 • Oznamovanie a prijímanie zlých správ
 • Asertívne riešenie sťažností
 • Asertívne riešenie konfliktov

III. Doplnkové techniky asertivity

Potrebujete pomôcť s kritickými rozhovormi?

Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

Súvisiace služby