Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

  Všetky kontakty
  Magazín  

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje
    Kontaktujte nás

  Cieľová skupina

  • Manažéri a zamestnanci, ktorých práca si vyžaduje efektívnu komunikáciu s kolegami a zákazníkmi

  Počet zapojených

  8 - 12

  Ako dlho to bude trvať

  2 dni

  • Prezenčný tréning
  • Virtuálny tréning

  V mnohých prípadoch je odpoveďou asertívna komunikácia. Schopnosť obhájiť seba a svoje záujmy a brať pri tom do úvahy záujmy a ciele všetkých strán. Znamená to však, že sa máme vždy správať asertívne?

  Nazdávame sa, že život je komplexnejší a rôznorodejší a odpoveďou nie je vždy len asertívna komunikácia. Zastávame prístup, v ktorom je asertívna komunikácia našou VOĽBOU.

  Jej využitie závisí od kontextu a nemusí byť vhodné vo všetkých situáciách. V kritických situáciách je však najlepšou voľbou. Na tomto prístupe je postavený aj náš vynovený program, ktorý vás podporí pri internej aj externej komunikácii.

  Assertive communication - Critical conversations

  Program je vystavaný v moduloch a vieme ho tak čo najlepšie prispôsobiť potrebám vašej spoločnosti a konkrétnym pracovným situáciám.

  Prvá časť programu sa zameriava na základné princípy asertívnej komunikácie a skúma konkrétne vzorce nastavenia mysle, tzv. ego stavy, ktoré ovplyvňujú naše inštinktívne aj naučené správanie a náš životný štýl. Účastníci sa naučia základné techniky asertívnej komunikácie, ktoré sa dajú využiť v každodenných situáciách – ako sa správať asertívne a ako pomocou techník asertívnej komunikácie reagovať na agresívne či pasívne správanie.

  V druhej časti programu sa špecificky venujeme zvládaniu vybraných kritických situácií pomocou rozličných pokročilých techník a procesov.

  Ciele tréningu

  • používať komunikačné zručnosti a byť dobrými sprostredkovateľmi, prijímateľmi a dopytujúcimi sa
  • používať pri práci metódu asertívnej komunikácie
  • formulovať svoje potreby a očakávania jasne, vecne a asertívne
  • nastaviť partnerské vzťahy počas komunikácie
  • používať v praxi rozličné techniky asertívnej komunikácie
  • uplatniť asertívne správanie pri kritických rozhovoroch typických pre spoločnosť

  Topics

  I. Základy asertivity

  • Pojem a definícia asertivity
  • Porozumenie stavom ega -nastaveniu mysle, ktoré ovplyvňujú naše správanie
  • Prečo a kedy byť asertívny?
  • Ako byť asertívny – princípy a základné techniky

  II. Inventár kritických rozhovorov

  • Dávanie a prijímanie spätnej väzby
  • Ako asertívne povedať „nie“
  • Oznamovanie a prijímanie zlých správ
  • Asertívne riešenie sťažností
  • Asertívne riešenie konfliktov

  III. Doplnkové techniky asertivity

  Potrebujete pomôcť s kritickými rozhovormi?

  Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
  Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

   Súvisiace služby