Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

Všetky kontakty
Magazín  

Nájdené medzi službami a riešeniami

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Všetky služby

Nájdené medzi inými zdrojmi

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Prezrite si všetky zdroje
  Kontaktujte nás

Cieľová skupina

 • Manažéri, ktorí realizujú hodnotiace rozhovory

Počet zapojených

8 - 12

Ako dlho to bude trvať

1 deň alebo 3 x 2,5 hod online

 • Prezenčný tréning
 • Virtuálny tréning

Hodnotenie celoročnej práce svojich ľudí počas jedného stretnutia môže vytvoriť obrovský tlak pre obe strany. Avšak ak je toto stretnutie vhodne vedené a hlavne pripravené, môže mať silne motivujúci efekt, dokonca aj v prípade, ak bol výkon zamestnanca priemerný.

Jedna z kľúčových kompetencií manažéra je vedenie hodnotiaceho rozhovoru, ktorého cieľom je poskytnúť zamestnancovi spätnú väzbu ohľadom jeho/jej fungovania.

Časť rozhovoru smeruje k zhodnoteniu uplynulého času, časť sa naopak zameriava do budúcna čo má daný pracovník zmeniť, na čo sa má sústrediť a podobne. Dokázať však zvládnuť takýto typ rozhovoru je náročne nielen psychicky, ale aj emočne. Kritérium úspechu je, že zamestnanec prijme spätnú väzbu a je motivovaný ďalej na sebe pracovať a pomáhať realizovať ciele spoločnosti, aj napĺňať svoj plný potenciál.

 

Ciele tréningu

 • Oboznámiť sa s efektívnou prípravou na hodnotiaci rozhovor
 • Byť schopný viesť štruktúrovaný motivačný hodnotiaci rozhovor s cieľom rozvíjať zamestnanca
 • Dokázať sa vyhnúť chybám pri vedení hodnotiaceho rozhovoru
 • Vedieť si skalibrovať hodnotenie výkonu v spoločnosti (štandardný/nadštandardný a nedostatočný výkon)

Témy

 • Cyklus hodnotenia výkonu a ako do toho zapadajú hodnotiace rozhovory a ich cieľ
 • Spôsob vedenia hodnotiaceho rozhovoru
 • Príprava a efektívna štruktúra hodnotiaceho rozhovoru
 • Prediskutovanie hodnotenia výkonu voči definovaným očakávaniam: silné stránky / dosiahnuté úspechy, slabé stránky / nedostatky / rozvojové potreby
 • Zabezpečenie porozumenia pri hodnotení
 • Praktický nácvik vedenia hodnotiaceho rozhovoru
 • Kalibračné cvičenie vo vnímaní štandardného / nadštandardného / nedostatočného výkonu

Potrebujete sa vo firme skalibrovať pri hodnotení výkonu?

Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

Súvisiace služby