Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

  Všetky kontakty
  Magazín  

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje
    Kontaktujte nás

  Cieľová skupina

  • Všetci manažéri a zamestnanci

  Počet zapojených

  8 - 12

  Ako dlho to bude trvať

  2 dni

  • Prezenčný tréning
  • Virtuálny tréning

   

  Facilitácia sa zdá byť na prvý pohľad nenáročnou úlohou. Pokiaľ ste si to však niekedy vyskúšali, viete, že byť priemerný je ľahké, ale byť skvelý je veľká výzva. Program vám pomôže vylepšiť existujúce zručnosti a vytrénuje vás v najnovších metódach, týkajúcich sa riešenia problémov, kreativity, manažmentu zmeny a analýz.

  Zručnosti profesionálnej facilitácie nie sú dôležité len pre tých, ktoré moderujú workshopy, tímovú prácu a tréningy, ale aj pre tých, ktorí z času na čas potrebujú získať od ľudí kreatívne nápady, aby objavili korene problémov, ktorým čelia, prípadne na využitie týchto zručností pri manažovaní veľkých zmien v spoločnosti.

  Na tréningu sa zameriavame na zoznámenie účastníkov s tým, čo je facilitácia, aká je rola facilitátora, kedy je facilitácia vhodná a kedy naopak vôbec nie. Oboznámime účastníkov s tým, ako najlepšie klásť otázky takým spôsobom, aby sa skupina rozhovorila a vyprodukovala relevantný obsah k danej téme.

  Na konkrétnych situáciách si ukážeme, ako zvládať náročné publikum a vyhrotené situácie, ku ktorým môže v priebehu facilitácie dochádzať. Vďaka aktívnemu precvičovaniu a následnej spätnej väzbe si účastníci osvoja dôležité analytické, prioritizačné a rozhodovacie metódy, ktoré sú dôležité pre úspešné vedenie a zakončenie facilitácie v skupine.

  Ciele tréningu

  • definovať základné pojmy – čo je facilitácia, aká je úloha facilitátora, kedy je facilitácia vhodná a ako urobiť dobrý úvod workshopu
  • tvorba otázok spôsobom, ktorý vedie skupinu k rozhovoru a tvorbe obsahu
  • rámcovanie problému (framing) – vplyv na kvalitu smerovania brainstormingu
  • osvojenie si analytických metód učenia (Force Field Analysis, ISIKAWA, 5x prečo), prioritizačných metód (jednokolové/viackolové, delenie bodov, strategická mriežka, matica s kritériami a váhami), rozhodovacích metód
  • oboznámenie účastníkov s rôznymi typmi brainstormingu a generovania nápadov, naštartovanie divergentného myslenia
  • zvládanie náročného publika a vyhrotených situácií

  Témy

  • otvorenie a úvod workshopu
  • analýza problému
  • generovanie nápadov
  • stanovenie priorít
  • vytvorenie akčného plánu
  • tímová dohoda
  • overenie progresu
  • simulácia vedenia workshopu a spätná väzba na facilitačné zručnosti

  Potrebujete pomôcť s rozvojom facilitačných zručností?

  Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
  Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

   Súvisiace služby