Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

Všetky kontakty
Magazín  

Nájdené medzi službami a riešeniami

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Všetky služby

Nájdené medzi inými zdrojmi

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Prezrite si všetky zdroje
  Kontaktujte nás

Cieľová skupina

 • Manažéri všetkých úrovní

Počet zapojených

8 -12

Ako dlho to bude trvať

2

 • Prezenčný tréning
 • Virtuálny tréning

Na pozíciu manažéra bývajú povýšení odborníci vďaka svojmu výbornému výkonu. Dokážu bez väčších problémov preukázať svoj talent a dodržiavať vysoké štandardy aj v náročnejších podmienkach. Na druhej strane od nich nadriadený očakáva, že pôjdu príkladom pre kolegov, budú dobre zvládať problémy s ľuďmi, riešiť problémy skupiny, vytvárať príjemnú atmosféru a popri tom všetkom zabezpečia vysoký výkon tímu, čo môže byť celkom náročné.

Na tréningu účastníci získajú zručnosti potrebné na to, aby rozvíjali dobre fungujúci tím, budovali dôveru a súdržnosť tímu a brali pri tom do úvahy silné stránky jednotlivých členov tímu. Ak budú pozitívne manažovať medziľudské vzťahy, členovia tímu sa budú môcť lepšie sústrediť na úlohy, ktoré majú plniť a lepšie navzájom spolupracovať.

Effective team management

Náš program sleduje výzvy manažéra a jeho úlohy počas štyroch fáz formovania tímu podľa modelu Brucea Tuckmana. S účastníkmi sa venujeme prístupom, ako dosiahnuť zohranie tímu a efektívnu spoluprácu. Zameriame sa aj na najúčinnejšie spôsoby ako rozdeľovať úlohy a motivovať členov tímu, aby boli spokojní so svojou rolou v tíme.

Ciele tréningu

 • nastaviť lepšiu komunikáciu v rámci tímov v spoločnosti
 • identifikovať svoj štýl vedenia a využiť ho na budovanie dôvery v tíme
 • sprevádzať tím cez všetky fázy vývoja tímu
 • s použitím nových nástrojov vedenia podporiť tímovú súdržnosť
 • identifikovať víziu, misiu a ciele tímu
 • definovať role členov tímu
 • motivovať tím a zvýšiť tak jeho výkonnosť

Témy

 • Meranie výkonnosti tímu
 • Najčastejšie chyby v komunikácii a kritériá efektívnej komunikácie v tíme
 • Typy manažérskej autority
 • Štyri fázy vývoja tímu a metódy ovplyvňovania
 • Motivovanie tímu v každej z jednotlivých fáz
 • Nástroje manažéra na podporu tímovej súdržnosti a riešenie konfliktov
 • Tímové role podľa Belbina, ako ich rozpoznať a implementovať v reálnych situáciách na pracovisku

Potrebujete pomôcť s efektívnym riadením tímu?

Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

Súvisiace služby