Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

  Všetky kontakty
  Magazín  

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje
    Kontaktujte nás

  Cieľová skupina

  • Všetci zamestnanci
  • Manažéri strednej úrovne

  Počet zapojených

  8 -12

  Ako dlho to bude trvať

  2 dni

  Lídri budúcnosti Employee Experience
  • Prezenčný tréning
  • Virtuálny tréning

  Zo zvyšovania miery angažovanosti v spoločnosti sa stala hlavná téma, no ako sa zdá, spôsob ako to docieliť, zostáva záhadou. Čo však naisto vieme je, že zamestnanci musia byť vnútorne motivovaní a pracovať v takom prostredí, kde sú motivovaní ponúknuť viac zo svojho celkového potenciálu a schopností. Najviac dokážu ich pracovné prostredie ovplyvniť priami nadriadení tým, že vytvárajú podmienky, ktoré umožňujú rast angažovanosti.

  Cieľom tohto programu je, aby si manažéri strednej úrovne viac uvedomili svoju dôležitosť, silu a zodpovednosť pri vytváraní a podpore takéhoto prostredia pre svojich priamych podriadených. Manažérom počas programu poskytneme vhodné nástroje, ktoré im umožnia uplatniť správny prístup pri vedení ľudí.

  Engaging leader

  Tréning je postavený na 5-tich elementoch modelu MAGIC, ktorý sa zameriava na zvyšovanie motivácie a angažovanosti pomocou piatich konceptov: zmysel (meaning), autonómia (autonomy), rast (growth), dopad (impact) a prepojenie (connection). Manžéri sa tiež oboznámia s fázami tzv. Cesty zamestnanca a s tým, ako majú pristupovať k potrebám a obavám zamestnancov v rôznych úsekoch tejto cesty.

  Ciele tréningu

  • rozlišovať medzi spokojnosťou a angažovanosťou zamestnanca
  • aplikovať 5 elementov modelu MAGIC
  • porozumieť potrebám generácie Y a reagovať na ne
  • lepšie pochopiť potreby zamestnancov v rôznych fázach Cesty zamestnanca a identifikovať vhodné manažérske opatrenia
  • viesť hĺbkové rozhovory so zamestnancami, identifikovať faktory, vďaka ktorým sa angažujú
  • pozitívne ovplyvňovať angažovanosť kolegov v rôznych fázach Cesty zamestnanca

  Témy

  • Nedostatočne a príliš motivovaní zamestnanci
  • Matica spokojnosti a angažovanosti zamestnanca a vhodný prístup vedenia ku každému segmentu
  • Úrovne angažovanosti a efektívne vedenie ľudí na každej úrovni
  • Model MAGIC – 5 elementov angažovanosti a ich uplatnenie v manažérskej praxi
  • Interview k angažovanosti – štruktúrovaná diskusia so zamestnancami
  • Cesta zamestnanca a efektívny prístup v každej fáze cesty s cieľom zvýšiť angažovanosť
  • Prebádanie motivátorov generácie Y a ako využiť ich kľúčové motivátory

   

  Potrebujete pomôcť s angažovaným vedením?

  Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
  Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

   Súvisiace služby