Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

Všetky kontakty
Magazín  

Nájdené medzi službami a riešeniami

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Všetky služby

Nájdené medzi inými zdrojmi

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Prezrite si všetky zdroje
  Kontaktujte nás

Cieľová skupina

 • Všetci zamestnanci
 • Manažéri strednej úrovne

Počet zapojených

8 -12

Ako dlho to bude trvať

2 dni

Lídri budúcnosti Employee Experience
 • Prezenčný tréning
 • Virtuálny tréning

Zo zvyšovania miery angažovanosti v spoločnosti sa stala hlavná téma, no ako sa zdá, spôsob ako to docieliť, zostáva záhadou. Čo však naisto vieme je, že zamestnanci musia byť vnútorne motivovaní a pracovať v takom prostredí, kde sú motivovaní ponúknuť viac zo svojho celkového potenciálu a schopností. Najviac dokážu ich pracovné prostredie ovplyvniť priami nadriadení tým, že vytvárajú podmienky, ktoré umožňujú rast angažovanosti.

Cieľom tohto programu je, aby si manažéri strednej úrovne viac uvedomili svoju dôležitosť, silu a zodpovednosť pri vytváraní a podpore takéhoto prostredia pre svojich priamych podriadených. Manažérom počas programu poskytneme vhodné nástroje, ktoré im umožnia uplatniť správny prístup pri vedení ľudí.

Engaging leader

Tréning je postavený na 5-tich elementoch modelu MAGIC, ktorý sa zameriava na zvyšovanie motivácie a angažovanosti pomocou piatich konceptov: zmysel (meaning), autonómia (autonomy), rast (growth), dopad (impact) a prepojenie (connection). Manžéri sa tiež oboznámia s fázami tzv. Cesty zamestnanca a s tým, ako majú pristupovať k potrebám a obavám zamestnancov v rôznych úsekoch tejto cesty.

Ciele tréningu

 • rozlišovať medzi spokojnosťou a angažovanosťou zamestnanca
 • aplikovať 5 elementov modelu MAGIC
 • porozumieť potrebám generácie Y a reagovať na ne
 • lepšie pochopiť potreby zamestnancov v rôznych fázach Cesty zamestnanca a identifikovať vhodné manažérske opatrenia
 • viesť hĺbkové rozhovory so zamestnancami, identifikovať faktory, vďaka ktorým sa angažujú
 • pozitívne ovplyvňovať angažovanosť kolegov v rôznych fázach Cesty zamestnanca

Témy

 • Nedostatočne a príliš motivovaní zamestnanci
 • Matica spokojnosti a angažovanosti zamestnanca a vhodný prístup vedenia ku každému segmentu
 • Úrovne angažovanosti a efektívne vedenie ľudí na každej úrovni
 • Model MAGIC – 5 elementov angažovanosti a ich uplatnenie v manažérskej praxi
 • Interview k angažovanosti – štruktúrovaná diskusia so zamestnancami
 • Cesta zamestnanca a efektívny prístup v každej fáze cesty s cieľom zvýšiť angažovanosť
 • Prebádanie motivátorov generácie Y a ako využiť ich kľúčové motivátory

 

Potrebujete pomôcť s angažovaným vedením?

Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

Súvisiace služby