fbpx

S Develorom je učenie zapamätateľné, zmena uskutočniteľná a výsledok merateľný

Už viac ako 21 rokov čelíme skúsenostiam, že zamestnanci firiem majú nízke očakávania od tréningov. Považujú ich za nudnú nutnosť, ktorá sa odohráva v tréningovej miestnosti. Aj keď prichádzajú výborní tréneri so zaujímavými a užitočnými teóriami, nové skúsenosti z tréningu sú obvykle zmetené zo stola spolu so zhonom nasledujúcich pracovných dní.

DEVELOR sa zaväzuje prekonať očakávania účastníkov a snaží sa zmeniť prístup, zručnosti a správanie účastníkov. Využívame zážitkové cvičenia, situačné cvičenia blízke reálnej praxi účastníkov, počítačové simulácie, koučing a netradičné učebné metódy, ktoré sprevádza naša unikátna on-line študijná aplikácia EnterTrainingTM , a meníme tak rytmus tréningu. Účastníci pracujú počas tréningu v tímoch, napríklad aj pri bazéne (ak je to možné), hodnotia sa a hlasujú, a nastavujú si svoje vlastné ciele a záväzky do budúcnosti. Vďaka tejto kombinácii je zážitok z tréningu silný, zapamätateľný a nové vedomosti a zručnosti aplikovateľné.

Mnoho spoločností vyhlasuje, že ich najväčším kapitálom sú ich ľudia. Keď však nastanú horšie časy, prvý rozpočet, ktorý sa bez zaváhania kráti, je rozpočet na vzdelávanie. Odoberú tak zdroje na rozvoj svojho ľudského kapitálu, pretože spoločnosti nevnímajú, že rozvoj ich ľudí je rozhodujúcim faktorom. Väčšine top manažérov tento rozpor asi nevadí.

graf results measurable

DEVELOR toto status quo spochybňuje. Veríme, že jediným meradlom akejkoľvek rozvojovej intervencie je jej prispenie k biznis výsledkom. Veríme, že všetky tréningy a ďalšie súvisiace aktivity musia jasne preukázať ako a v akej miere prispejú k biznis výsledkom.

* Pokiaľ sa o našich úspešných projektoch chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás!