fbpx

Rozvojový program pre Centrum včasnej intervencie

Leto je čas oddychu a načerpania novej energie. V DEVELORE sa snažíme podporovať rôzne občianske združenia a tentoraz sme sa rozhodli pre spoluprácu s banskobystrickým Centrom Včasnej Intervencie,  ktorému sme poskytli rozvojový programom pre ich pracovníkov.

CVI je podporuje rodiny, ktorým sa narodilo dieťatko so zdravotným znevýhodnením/postihnutím a má rizikový vývin. Starostlivosť a rodičovstvo  sú v týchto rodinách náročnejšie a pracovníčky centra sú veľkou podporou rodín v okolí. Je však potrebné nezabúdať aj na vlastnú psychohygienu a rozvoj. Veríme, že sme troškou prispeli pri hľadaní inšpirácií pri práci s klientmi a vrátili im kúsok pozornosti, ktorú oni zvyčajne venujú svojim klientom.