fbpx

Hodnota rozvoja – podujatie k výsledkom prieskumu

Aktualizované 15. 10. 2015

Štúdia evolučných stupňov vzdelávania

Ak Vás zaujíma, ako si stoja spoločnosti na Slovensku, pokiaľ ide o zrelosť organizácií vo vzťahu k vzdelávaniu,prijmite pozvanie na naše špeciálne podujatie.

Účasťou na podujatí získate:

  • Objasnenie konceptu zrelosti organizácií z pohľadu vzdelávania a rozvoja a jeho napojenie na meranie efektívnosti rozvoja.
  • Výstupy prieskumu medzi HR riaditeľmi za Slovenskú a Českú republiku, ich porovnanie a interpretáciu.
  • Inšpiráciu pre ďalší rozvoj a posun na škále zrelosti organizácie a pre efektívne nastavenie programov rozvoja pre biznis.
  • Šancu diskutovať a nadviazať kontakty s HR riaditeľmi zúčastnených spoločností.

Miesto: MOLO Restaurant, Bratislava

Čas: 10. november, 13:00 – 17:00

Pozvaní: HR riaditelia a HR manažéri slovenských firiem

Vstup: 99 € I Pre účastníkov prieskumu grátis

Pre viac informácií nás kontaktujte TU.

Prieskumu sa zúčastnili:

HR Survey Loga spolocnosti