Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

Všetky kontakty
Magazín  

Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Všetky služby

Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Prezrite si všetky zdroje
  Kontaktujte nás

Tréningové a konzultačné spoločnosti často oslovujú s potrebou rozvoja kompetencií ľudí alebo potrebou reštrukturalizácie organizácie alebo oddelenia.

My v prvom rade MYSLÍME NA VÝKON.

Koncept Develoru Think PerformanceTM je založený na Kirkpatrickovej metodológii. Zatiaľ čo väčšina profesionálov vníma Kirkpatrickov 4-úrovňový model ako nástroj merania, Develor (s certifikovanými konzultantmi Kirkpatrickovej metódy) ho využíva aj ako nástroj na plánovanie.

Pri príprave rozvojového programu zákazníka žiadame, aby sa zamysleli, aké indikátory výkonu (KPI) by chceli u cieľovej skupiny dosiahnuť.  Zadefinujeme tak najskôr očakávaný výstup a návrh rozvojového programu je potom len posledným krokom v prípravnej fáze.

Keď sa zhodneme na merateľnom cieli projektu, následne môžeme identifikovať kľúčové správanie všetkých cieľových skupín, ktoré sa má zlepšiť.  Naučili sme sa, že dlhodobú zmenu a pozitívny obchodný výsledok docielime len vtedy, ak existuje štruktúrovaná matica nástrojov, ktorá podporí nové správanie. Následným logickým krokom v procese je teda identifikácia kľúčových aktivátorov úspechu.

Po nastavení vyššie spomínaných indikátorov, začneme s dizajnom tréningového programu. Naše tréningy sú v plnej miere nastavené na rozvoj kľúčových správaní.

Po skončení tréningu sa uistíme, že spoločnosť má nastavené kľúčové opatrenia na mapovanie, podporu, upevňovanie a odmenu za uplatňovanie nových zručností v praxi. Všetky tieto opatrenia spoločne zaručujú dosiahnutie očakávaného výkonu. Sme pripravení vyhodnotiť náš výkon na základe vopred dohodnutého systému a podporiť oddelenie HR, aby vedeli preukázať hodnotu, ktorú program priniesol (či už ide o leadership, predaj alebo manažment talentov).

Prečítajte si o prístupe Think PerformanceTM, jeho dopade a fungovaní v praxi v našich prípadových štúdiách, v sekcii zdroje (insert link).

Poraďte si s hybridnou prácou

Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.

Súvisiace články