fbpx

Riešte výzvy REŠTARTU.

Zarezervujte si 15-minútový úvodný rozhovor s naším konzultantom a zistite možnosti, ktoré máte k dispozícii.

 

DEVELOR poskytuje tréningy a konzultačné služby, ktoré vám a vašim ľuďom pomôžu manažovať zmenu.Obdobie hasenia urgentných vecí a núteného prechodného obdobia sa končí vo väčšine krajín Európy. Všetci smerujeme k obdobiu reštartu. Pred dosiahnutím „nového normálu“ to bude pre mnohých z nás výzvou. Spôsob, akým zvládneme reštart, ovplyvní našu pozíciu či dokonca naše prežitie, v dobe nového normálu. Sme presvedčení, že výzvu tohto reštartu predstavuje päť kľúčových oblastí, ktoré je nevyhnutné adresovať.

ZREVIDUJTE VÍZIU & STRATÉGIU

Rozsah, rýchlosť a zložitosť zmien, ktorým čelia organizácie väčšiny odvetví, sú intenzívne ako nikdy predtým. Niektoré taktické kroky nebudú stačiť na to, aby sme boli pripravení na „nový normálny svet“. Firemná vízia a stratégia sa musia revidovať v súlade s meniacimi sa okolnosťami, potrebami zákazníkov a naštartovanou digitálnou transformáciou. V hre je veľa, ohrozené je dokonca prežitie niektorých firiem. Preto je potrebné za účasti kľúčových zainteresovaných strán bezodkladne vykonať uvedomelé a dobre štruktúrované opatrenia.

Riešenia:

Workshop zameraný na Re-víziu

Vyhodnoťte meniacu sa situáciu na trhu – preskúmajte, aký je status vašej vízie v aktuálnych podmienkach.

Proces redizajnu stratégie

Naši seniorní konzultanti vám prostredníctvom workshopu a poradenstva pomôžu aktualizovať stratégiu tak, aby stále viedla k želaným cieľom.

Diagnostika organizácie

Získajte hĺbkovú analýzu aktuálneho stavu vašej organizácie s využitím najmodernejšej metodológie Analýzy siete spoločnosti.

Zistite viac o Výzvach vízie a stratégie a ich riešeniach

Stiahnite si brožúru Vízia a Stratégia

STAŇTE SA ADAPTÍVNYM LÍDROM

Koncept VUCA sa cez noc stal bolestivou realitou pre mnoho manažérov na celom svete. Vízia, porozumenie, jasnosť a agilita sú zručnosti modelu VUCA Prime, ktoré musia byť dobre pochopené a implementované na všetkých úrovniach vedenia. Meniace sa prostredie a stratégia si vyžadujú nové líderske rutiny a zručnosti, ako napríklad vedenie na diaľku, zmocňovanie či digitálne myslenie. Kvalita lídrov a implementácia nových zručností budú na mierke dôležitosti oveľa vyššie ako kedykoľvek predtým. Ak teraz svojich manažérov nepripravíte, budú to mať v novej ére, ktorá veľmi rýchlo prichádza, naozaj ťažké.

Riešenia:

Adaptívny líder – Tréning

Schopnosť rozmýšľať rozličnými spôsobmi dáva adaptívnym lídrom výhodu v meniacich sa časoch.

Agilné jednanie vo svete VUCA

Tento gamifikovaný tréning učí lídrov koncept VUCA Prime a formuje postoj vhodný pre realitu sveta VUCA – adaptívne myslenie.

Redizajn modelu operatívneho leadershipu (LOM)

„Nový normálny“ spôsob práce si vyžaduje rôzne kompetencie a zmýšľanie, a teda revidované manažérske rutiny. Náš workshop pomáha definovať najrelevantnejšie pravidelné aktivity manažéra.

Zistite viac o Výzvach lídrov a ich riešeniach:

Stiahnite si brožúru Leadership

MANAŽUJTE KOMUNIKÁCIU A SPOLUPRÁCU

Väčšina spoločností presunula svoju činnosť na úplný alebo čiastočný home-office a tento spôsob práce bude pokračovať aj ďalej. To bude znamenať hybridnú prevádzku v strednodobom a dlhodobom horizonte. Už otestované a overené komunikačné postupy, kanály a zručnosti sa musia revidovať, aby sme reagovali na aktuálnu situáciu. Mnoho ľudí je izolovaných, strácajú klasické zdroje informácií a manažéri nevedia, ako sa s tým vysporiadať. Nefunkčná komunikácia nepriaznivo ovplyvňuje nielen efektivitu práce a spolupráce, ale aj angažovanosť zamestnancov.

Riešenia:

Komunikačná analýza a workshop

Pomocou jedinečného nástroja Sociomapovanie tímov sme schopní vyhodnotiť aktuálny a optimálny spôsob komunikácie a zlepšiť spoluprácu.

Tréningy – Práca a manažment na diaľku

Pracovať a riadiť tímy, ktoré už nie sú v jednej kancelárii, je nevyhnutnou zručnosťou. Učíme osvedčené tipy, ako to robiť efektívne.

Tréning vedenia efektívnych porád

Pomáhame navrhnúť novú štruktúru mítingov, nové typy mítingov a využiť digitálne nástroje, ktoré si vyžaduje home-office a hybridná prevádzka.

Zistite viac o Výzvach komunikácie a spolupráce a ich riešeniach

Stiahnite si brožúru Komunikácia a spolupráca

UDRŽIAVAJTE MOTIVÁCIU A ANGAŽOVANOSŤ

Existujú ľudia, ktorí prirodzene vnímajú zmeny ako príležitosti. Ľahko sa prispôsobujú a budúcnosť vidia pozitívne. To však neplatí pre všetkých. Meniace sa pracovné a ekonomické prostredie, nové normy správania, finančné a pracovné podmienky alebo zmena v očakávaniach môžu viesť u mnohých k neistote, nedôvere alebo nespokojnosti. Ak zostanú nepovšimnutí, môže to mať za následok zníženie angažovanosti či dokonca stratu cenných členov tímu. Ak im však budeme venovať patričnú pozornosť a využijeme špeciálne manažérske motivačné nástroje, dokážeme týmto situáciám predísť alebo ich zvrátiť.

Riešenia:

Prieskum angažovanosti a spokojnosti

Pomocou rozsiahlejšieho prieskumu angažovanosti alebo pulzného prieskumu Happy at Work zisťujeme súčasný stav a pomáhame s riešením.

Mapovanie cesty zamestnanca

Prostredníctvom série workshopov a konzultácií vám pomôžeme (re)dizajnovať skúsenosti, ktoré chcete, aby mali vaši zamestnanci v interakcii s vašou spoločnosťou a udržali si tak vysokú angažovanosť.

Angažujúci líder – Tréning

Zvýšte povedomie o dôležitosti, sile a zodpovednosti lídrov na všetkých úrovniach, pri vytváraní prostredia podporujúceho angažovanosť.

Zistite viac o Výzvach motivácie a angažovanosti a ich riešeniach

Stiahnite si brožúru Motivácia a angažovanosť

MINIMALIZUJTE BEZPEČNOSTNÉ RIZIKÁ

Pokračujúca prítomnosť nebezpečenstva v podobe COVID-19 pretvára naše predstavy o bezpečnosti pri práci. Okrem prevencie pracovných úrazov sa musí koncept kultúry bezpečnosti a ochrany zdravia rozšíriť o ochranu pred infekčnými chorobami. Nielen z dôvodu ochrany ľudí, ale aj z dôvodu ochrany ekonomických záujmov. Rozsiahle absencie v dôsledku infekcie môžu spôsobiť vážne problémy vo fungovaní spoločností. Povrchné znalosti alebo príležitostné dodržiavanie pravidiel a protokolov môže predstavovať väčšiu hrozbu ako kedykoľvek predtým. Okrem zdieľania informácií je nevyhnutné rozvíjať správny postoj a podporovať hodnoty založené na vzájomnej zodpovednosti.

Riešenia:

Tréning postoj COVID bezpečnosti

Školenie všetkých zamestnancov zamerané na aktuálne smernice o bezpečnosti, ochranu zdravia a formovanie postoja pri dodržiavaní vzájomnej zodpovednosti v súvislosti s COVID-19

Tréning vedenie COVID bezpečnosti

Lídri sa oboznámia s aspektmi riadenia a podporovania bezpečného prostredia a kultúry na pracovisku.

Zistite viac o Výzvach bezpečnosti

Stiahnite si brožúru Bezpečnosť

DEVELOR JE OVERENÝM PARTNEROM

 

Naša globálna spoločnosť s lokálnymi pobočkami pomáha našim klientom zvládať výzvy už viac ako 27 rokov.

 

Vybrané relevantné referencieRiešte výzvy REŠTARTU.

Zarezervujte si 15-minútový úvodný rozhovor s naším konzultantom a zistite možnosti, ktoré máte k dispozícii.

 

DEVELOR poskytuje tréningy a konzultačné služby, ktoré vám a vašim ľuďom pomôžu manažovať zmenu.