fbpx

Riešenia pre ľudí na home office

Online tréningy overené našimi klientmi

Pre lídrov

Dobré vedenie je pre distribuované tímy kriticky dôležité. Pomáhame lídrom udržať ľudí zladených, angažovaných a produktívnych. 

Vedenie ľudí na home-office

Krátka a praktická dávka tipov pre lídrov, ktorí čelia výzve vedenia tímu náhle núteného pracovať na diaľku

Vyžiadať ponuku Viac detailov

Agilný a VUCA leadership

Inovatívny rozvojový program zameraný na vedenie ľudí v prchavom a nepredvídateľnom svete VUCA

Vyžiadať ponuku Viac detailov

Pre ľudí na home-office

Individuálna angažovanosť a produktivita pri práci na home-office zákonite slabne. Pomáhame ľuďom minimalizovať frustráciu a zostať produktívnymi.

Efektívna práca z domu

Absolútne praktický návod na udržanie vysokej úrovne výkonu v domácom prostredí.

Vyžiadať ponuku Viac detailov

Osobná odolnosť na home-office

Metódy, ktoré pomôžu zvládať mentálne nároky dlhodobej práce z domu.

Vyžiadať ponuku Viac detailov

ZÍSKAJTE PONUKU NA MIERU!

 

ONLINE VZDELÁVANIE JE INTERAKTÍVNE!

Naši konzultanti, tréneri a kouči dokážu zručne pripraviť a realizovať online vzdelávanie tak, aby malo efekt a ľudia si ho užili v rozličných formátoch.

Riešenie virtuálneho tréningu umožňuje viesť školenia, ktoré sa veľmi podobajú klasickým osobne vedeným školeniam. Je to vynikajúci spôsob ako sa učiť, vyskúšať si a precvičovať nové zručnosti a ako preniesť naučené poznatky na pracovisko.

Počas VIRTUÁLNEHO TRÉNINGU, účastníci môžu

 • zapojiť sa do interaktívnych prezentácií,
 • pracovať na úlohách v malých skupinkách alebo dokonca,
 • precvičovať si zručnosti v trojiciach, rovnako ako v režime offline.

Aby sme dokázali zabezpečiť dostatočnú interaktivitu, je virtuálna výuka odporučená pre skupinu 6-12 ľudí. Dĺžka by nemala presiahnuť 120 minút.

 

Opýtajte sa nás na možnosti virtuálnych školení pre vašich ľudí!

Počas webinára spájame ľudí s cieľom informovať, edukovať, aktualizovať alebo diskutovať. Na rozdiel od virtuálnej výuky ide skôr o zdieľanie konkrétneho obsahu a poznatkov. To však neznamená, že webinár je únavná prezentácia. Naopak, dobrý webinár je vysoko interaktívny a zapája ľudí.

Počas WEBINÁRA účastníci:

 • prispievajú do diskusie prostredníctvom chatu a Q&A,
 • vyjadrujú svoj názor v anketách a pri online hlasovaní,
 • zdieľajú materiály prostredníctvom svojej obrazovky.

Tento typ vzdelávania je vhodný aj pre väčšie publikum. Dĺžka by nemala presiahnuť 90 minút. 

 

Zistite, ako vám webináre môžu pomôcť!

Tento typ virtuálnej interakcie sa odporúča v nadväznosti na predchádzajúci tréning. Jeho účelom je poskytnúť ďalšiu podporu v danej téme, prehĺbiť vedomosti, diskutovať o konkrétnych prípadoch a výzvach a získať priamu podporu od školiteľa.

Počas ONLINE KONZULTÁCIE tréner a účastníci:

 • vidia a počujú sa navzájom prostredníctvom videorozhovoru,
 • zdieľajú si navzájom materiály a majú možnosť ich upravovať,
 • spoločne diskutujú o prípadoch, rovnako ako by to robili osobne.

V závislosti od témy sa online konzultáciu odporúča organizovať pre jednotlivcov alebo v mikroskupine (2-3 ľudia).

Dĺžka jednej konzultácie je 45 – 60 minút.

 

Spýtajte sa nás, na našu ponuku online konzultácií.

Online koučing je dobrý spôsob, ako podporiť koučovaného pri dosahovaní konkrétneho osobného alebo profesionálneho cieľa, a tiež je dobrým prostriedkom pri poskytovaní individuálnej spätnej väzby po predchádzajúcej diagnostike.

Počas ONLINE KOUČINGU tréner a koučovaný:

 • vidia a počujú sa navzájom prostredníctvom videorozhovoru,
 • zdieľajú si navzájom materiály a majú možnosť ich upravovať,
 • spoločne diskutujú o prípadoch, rovnako ako by to robili osobne.

Podobne ako pri osobných koučingových stretnutiach, aj online koučovanie môže byť jednorazovou udalosťou, alebo sériou viacerých stretnutí, zameraných na konkrétne rozvojové ciele.

Odporúčaná dĺžka jedného online koučingového stretnutia je 60 – 90 minút.

 

Opýtajte sa nás na možnosti online koučingu!

Vďaka silnému tímu každé vzdelávanie na diaľku je vedené nielen trénerom alebo konzultantom, ale aj osobou, ktorá má na starosti technickú stránku a vyrieši aj prípadný technický problém.

Pre virtuálnu výuku, webináre a skupinové workshopy používame riešenia, ktoré vyhovujú vám. Naši konzultanti sú trénovaní na používanie MS Teams, Skype for Business, Google Hangouts, ZOOM, GoToWebinar. Sme pripravení využiť akékoľvek riešenie, ktoré preferuje vaša spoločnosť.

NENECHAJTE SVOJICH ĽUDÍ NAPOSPAS!

Vyžiadajte si ponuku

DETAILNEJŠIE POPISY PROGRAMOV

Agilné vedenie

Rozvojový program venovaný vedeniu v nestabilnom a nepredvídateľnom VUCA svete. Odpovedá na otázky o tom, ako byť efektívnym lídrom v prostredí VUCA, ako konať agilne a viesť tím k akceptovaniu zmeny. Na základe osvedčených postupov Agile a LEAN metodológie pomáha načrtnúť stratégiu práce a tiež pomáha riadiť prácu, angažovanosť a motiváciu zamestnancov.

TÉMY

 • príprava na úlohu lídra
 • formulovanie vízie tímu
 • rozhodovanie a zmocňovanie (empowerment) zamestnancov
 • dôležitosť a využitie spätnej väzby na diaľku

FORMÁT

 • 1,5 hodinový úvodný webinár: VUCA výzvy a agilný leadership
 • 6 x 2 hodiny virtuálnej výuky (6 – 10 osôb)
 • ďalšie materiály a práca medzi jednotlivými modulmi
 • gamifikovaná platforma
 • individuálne konzultácie s trénerom
Získajte ponuku

Vedenie ľudí na home-office

V súčasnosti neexistuje dôležitejšia zručnosť ako vedenie, motivovanie a supervízia zamestnancov pracujúcich z domu.

Náš online kurz pomáha manažérom vysporiadať sa s aktuálnou neočakávanou situáciou. Zahŕňa leadership rutiny a stratégie určené na motiváciu ľudí.

TÉMY

 • leadership rutiny pri ľuďoch pracujúcich na home-office,
 • motivovanie a zvyšovanie angažovanosti,
 • využitie technológií vo váš prospech (komunikácia, podpora, kontrola)
 • hodnotenie a zvládanie emócií a obáv (sociomapovanie).

FORMÁT

 • 3 x 2 hodiny virtuálneho tréningu
 • sociomapovanie tímu (mapovanie stavu spolupráce na diaľku)
 • ďalšie zdieľané materiály a samostatná práca medzi modulmi
 • individuálne online konzultácie

Spoznajte kľúčové kroky pre efektívne vedenie ľudí doma.

Získajte ponuku

Efektívna práca z domu

Technologické novinky sprístupňujú prácu na diaľku stále viac a viac ľuďom po celom svete. Nezáleží na tom, či pracujete na diaľku na základe vášho vedomého rozhodnutia, či ste k nej donútení alebo je odpoveďou na krízu, v akej žijeme aj v súčasnosti. Práca na diaľku má množstvo výhod, ale musíme pri nej čeliť aj mnohým výzvam.

Cieľom online tréningového programu je podporiť účastníkov v úspešnom adaptovaní na prácu z domu tak, aby si zachovali žiadanú úroveň produktivity a rovnováhu medzi prácou a osobným životom v tomto netradičnom nastavení.

TÉMY

 • výhody a výzvy práce na diaľku,
 • vedomý a efektívny manažment času a úloh na home-office,
 • udržiavanie pracovno-životnej rovnováhy na home office,
 • princípy komunikácie a spolupráce pri práci na diaľku.

FORMÁT

 • 4 x 2 hodiny virtuálny tréning
 • doplňujúce materiály na individuálnu prácu medzi modulmi
 • voliteľné nadstavby:
  • online konzultácia pre podporu (40-60 min na skupinu)
  • individuálny online koučing (60-90 min na osobu)

Zistite, ako byť doma skutočne produktívny!

Získajte ponuku

Osobná odolnosť na home-office

Prvých pár dní môže byť práca z domu zábavou. Neskôr ale môže priniesť frustráciu – nemáte pri sebe tím, s ktorým by ste mohli diskutovať o jednoduchých a hlavne zložitých témach, ste „v práci“ 24/7 a nemôžete odísť, neistota toho „kedy sa to skončí“ vám začne vŕtať v hlave. 

V takýchto situáciách je potrebné zamerať sa na našu osobnú odolnosť. Nesmieme dovoliť frustrácii aby prevzala kontrolu a ovplyvnila našu činnosť. Musíme byť schopní identifikovať stresory a použiť vhodné stratégie na ich zvládnutie. Musíme zvládnuť túto neobvyklú situáciu so všetkou našou vnútornou silou.

TÉMY

 • čo je osobná odolnosť a ako ju budovať,
 • pochopenie našich vlastných stresorov a sabotérov,
 • definovanie a implementácia stratégií na udržanie angažovanosti.

FORMÁT

 • individuálna diagnostika (voliteľná),
 • 1-hodinový webinár,
 • týždenne 45-minútové online konzultácia (jednotlivci alebo mikroskupiny),
 • individuálna práca medzi konzultáciami.

Zistite, ako vám môžeme pomôcť budovať vašu odolnosť!

Získajte ponuku

ZÍSKAJTE RIEŠENIE PRE VÁS

Požiadajte o ponuku

SME OVERENÝ PARTNER

Už viac než 20 rokov trénujeme korporácie, veľké i stredné firmy aj vo vedení ľudí a aj práci s virtuálnymi tímami.

Sme organizačne efektívni a konáme rýchlo.

Tieto spoločnosti už využili naše online služby

ZÍSKAJTE PONUKU NA MIERU!