fbpx

Prst na tepe vašej firmy

CZ PedroPraktickí lekári v našich zemepisných šírkach s obľubou využívajú diagnostické prístroje, analýzy a testy. Tieto objektívne metódy majú svoje nesporné výhody. Na druhej strane však môžu lekárov zvádzať k prehliadaniu životného štýlu pacienta a brániť mu v dostatočnom porozumení súvislostí. Takisto vrcholoví manažéri sa potrebujú orientovať v zdraví vlastnej firmy. Radi by okrem finančných ukazovateľov a kvantifikovateľných cieľov nejako objektívne zmerali úroveň medziľudských vzťahov, angažovanosti, spokojnosti s manažmentom a ďalšie veličiny, odrážajúce náladu v spoločnosti.

Pokiaľ vaša firma disponuje zbytočne tučným rozpočtom na rozvoj ľudí alebo potrebujete trochu pribrzdiť predaj, aby vám budúci rok centrála zase nezvýšila ciele, mám pre vás niektoré zaručené tipy: Môžeme pre vás na recepcii vašej firmy náhodne odchytiť rôznorodú škálu ľudí a vyspovedáme ich: “Nuž, povedzte úprimne, čo si myslíte o svojej firme? Odporučili by ste tu pracovať svojmu dobrému priateľovi?”. Môžeme za vás poslať podrobný prieskum a byť spoločne s vami prekvapení návratnosťou. Môžeme usporiadať focus group, a nechať pracovníkov vytvoriť koláž na tému: “Taká je kultúra našej firmy” a následne usporiadať pre vašich zamestnancov sériu workshopov k uvedomeniu si základných firemných hodnôt. Úprimne povedané, mám vážne pochybnosti o účelnosti takéhoto konania.

Hľadal som preto ďalej a narazil na Davida Logana. David v knihe Tribal Leadership prirovnáva kolektív pracovníkov ku kmeňovému spoločenstvu. Dobrý líder sa pri snahe porozumieť firemnej kultúre skôr než na ankety a dotazníky, spolieha na svoje dobre vycvičené oči a uši. Ja sa pripájam k Davidovi a hlasujem za jednoduchosť a priamy kontakt so životom vo firme. Predtým, než sa pokúsim interpretovať výskum angažovanosti zamestnancov a než sa stratím v leadership konceptoch a powerpointových prezentáciách, poctivo priložím svoj prst na tep organizácie a poriadne sa po firme rozhliadnem. Snažím sa vnímať jazyk, aký ľudia používajú a odhaliť vzorce správania ľudí v rôznych situáciách.

Hovorí sa, že diabol sa skrýva v detaile. Keď sa vo svojej firme poctivo rozhliadnete okolo seba a budete načúvať, ako ľudia hovoria v rôznych situáciách a ako sa správajú, to by v tom bol čert, aby vás tohtoročné výsledky zamestnaneckej ankety prekvapili. Garantujem vám, že sa vám takto bude vytvárať plán k zlepšeniu firemnej kultúry ľahšie než od stola s rozloženými prieskumami.

Petr Moravec, Head Trainer & Consultant @ DEVELOR Czech