fbpx

Program pre nových manažérov pobočiek AIESEC naštartovaný

DEVELOR už niekoľko rokov podporuje AIESEC na Slovensku v rozvoji mladých lídrov. Tento rok sme sa rozhodli naštartovať program pre nových manažérov pobočiek AIESEC so zameraním na komunikačné, manažérské a líderské zručnosti.

AIESEC každoročne plánuje ambiciózne ciele, ktoré dosahuje prostredníctvom svojich dobrovoľníkov – študentov a čerstvých absolventov univerzít. Rola manažéra pobočky je kľúčová v snažení tejto globálnej neziskovej organizácie v dosahovaní ich vízie a strategických plánov.

Náš konzultant Marek Lutz, ako bývalý aktívny dobrovoľník AIESEC, prevzal záštitu nad týmto programom a bude sprevádzať novozvolených lídrov v ich snažení o riadenie pobočiek. Celkovo je naplánovaných 7 skupinových rozvojových aktivít a podporný koučingový program na obdobie dvanástich mesiacov.

Program sme odštartovali 14. novembra úvodným poldenným tréningom k téme osobnostnej typológie a sebapoznania. Veríme, že kľúčom k dobrému líderšipu je poznanie seba ako človeka. Ďalším krokom budú úvodné koučingové stretnutia v najbližších dvoch týždňoch.

aiesec training program 2015

Tešíme sa tomu, že naša práca nám umožňuje aj takto pozitívne rozvíjať spoločnosť.