Pozývame Vás na otvorený tréning Insights do osobnej efektivity

Pozývame Vás na dlho očakávaný  otvorený tréning Insights do osobnej efektivity, ktorý sa uskutoční 26.4.2017 v našich priestoroch na Krasovského 13 v Bratislave.

Program:

 • Kľúč k osobnej efektivite: vnímanie, preferencie, pochopenie Insights typológie osobnosti a psychológie sebaporozumenia, 4 základné farebné energie
 • Rozpoznávanie typov osobností: Identifikácia rôznych typov osobností podľa ľahko sledovateľných znakov: vzorce správania, preferovaná komunikácia, motivátory
 • Uvedomenie si svojho preferovaného komunikačného štýlu. Interaktívna časť, kde účastníci dostanú svoje osobné Insights Discovery profily, s ktorými sa ďalej pracuje.

Náš prístup:

 • Vysoko interaktívny prístup, ktorý rešpektuje rôzne štýly učenia jednotlivcov
 • Osobnostná typológia, ktorá sa rýchlo učí a aplikuje
 • Okamžitá praktická aplikácia rozvíjaných interpersonálnych zručností
 • Insights Discovery systém poskytuje spoločný jazyk na pozitívnu diskusiu o rôznych osobnostiach s rozličnými preferenciami

INSIGHTS DISCOVERY PROFIL

Na základe vyplneného on-line dotazníka bude každému účastníkovi ešte pred tréningom vygenerovaný osobný Insights Discovery profil v rozsahu základnej kapitoly. Obsah profilu (cca 17 strán):

 • Osobný štýl, vzájomný vzťah s ostatnými, spôsob rozhodovania
 • Kľúčové prednosti a slabiny
 • Hodnota pre tím
 • Efektívna komunikácia a prekážky brániace efektívnej komunikácii
 • Možné boľavé miesta
 • Popis problematického človeka
 • Návrhy na rozvoj

Pokiaľ Vás téma upútala, prihláste sa na náš tréning tu.