Pozvánka na otvorený tréning na tému Delegovanie

Jedným z najkritickejších a často najnáročnejších prvkov efektivity vedenia ľudí je posúdenie toho, či dokážeme identifikovať tie úlohy, ktoré môžu byť urobené druhými členmi tímu.

Či dokážeme optimálne delegovať. Bez delegovania budeme nielen znižovať našu vlastnú efektivitu a nikdy si nevytvoríme dostatočný priestor na strategickejšie úlohy, ale aj zbavíme členov nášho tímu príležitostí pre samostatnosť, vlastnú iniciatívu a rozvoj –  a tým aj zabijeme ich vnútornú motiváciu. Stanú sa tak bezduchí „vykonávači“ úloh, čakajúci na ďalšie usmernenie.

Ale ako sa rozhodnúť, čo delegovať a komu? Ako to urobiť motivujúcim spôsobom? A navyše, ako zabrániť spätnému delegovaniu, alebo naopak kedy do procesu plnenia úloh vstúpiť a neprevziať pritom zodpovednosť za úlohu späť na seba? Počas otvoreného tréningu nájdeme odpovede na tieto otázky, a taktiež si precvičíme techniky, ktoré je možné okamžite použiť.

 

AGENDA TRÉNINGU

 

  • Ako riadiť výkon – čo tvorí výkon jednotlivca a ktorá zložka má aký dopad na výkon?
  • Ako identifikovať úroveň samostatnosti zamestnanca pre konkrétnu úlohu a úroveň motivácie? Ako si nastaviť komunikačnú stratégiu? Na čo si dať pozor, aby zadanie úloh bolo vypočuté, pochopené a vykonané v súlade s očakávaniami? Aby podradený cítil záväzok?
  • Aké sú charakteristiky efektívneho a naopak nevhodného delegovania?
  • Taktický proces efektívneho delegovania – krok za krokom
  • Ako nastaviť monitoring progresu plnenia úloh?
  • Ako zabrániť spätnému delegovaniu?

Tréning bude viesť jedna z našich najskúsenejších tréneriek, Dana Jelínková Nemčická. Pokiaľ vás táto téme zaujala, prihláste sa na náš tréning tu.