Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

Všetky kontakty
Magazín  

Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Všetky služby

Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Prezrite si všetky zdroje
  Kontaktujte nás

V porovnávacom súboji typológií pokračujeme. V druhom kole meriame sily farebnej typológie Insights Discovery® s typológiou založenou na DiSC od TTI Success Insights®.

V prvej časti porovnávania typológií sme sa zamerali na spoločný základ, ktorý vo väčšine prípadov čerpá z práce Dr. Carla G. Junga. Ten definoval osem základných typov na základe kombinácie introverzie, extroverzie, rozhodovania cez myslenie a cítenie a všímania si sveta cez intuíciu a vnímanie.

4 temperamenty, 4 energie, 4 kvadranty správania

Ak ale siahneme ešte hlbšie do histórie, prazáklady by sme mohli hľadať už v období klasického Grécka u Hippokrata, v jeho teórií štyroch temperamentov: melancholika, flegmatika, cholerika a sangvinka. Hippokrates jednotlivé typy rozdelil podľa 4 telesných štiav, ktorých pomer ovplyvňuje reakcie človeka na vonkajšie podnety (krv, žlč, hlien, čierna žlč).

Tieto štyri základné typy alebo preferencie správania sa v DiSC aj Insights Discovery® reflektujú v štyroch farebných energiách. Keďže DiSC sa vyskytuje vo viacerých spracovaniach rozličných firiem, ide tu o orientačnú koreláciu. My sme mali pri porovnaní k dispozícii profil TTI Success Insights®.

Ako sa tieto typológie vyvíjali?

Kto stojí za typológiou DiSC?

Za teóriou DiSC, spracovanou v roku 1928, stojí psychológ Dr. William Moulton Marston, ktorý je známy aj vytvorením známej komiksovej superhrdinky Wonder Woman. Zameriaval sa na správanie ľudí, ktoré vnímal na úrovni dvoch osí:

1. Zameranie: aktívne alebo pasívne

2. Vnímanie prostredia: priaznivé (zamerané na ľudí) alebo antagonistické (zamerané na úlohy)

Na základe týchto parametrov vytvoril 4 kvadranty, ktoré popisujú jednotlivé vzorce správania.
(D – dominantné, I – infuencing/ ovplyvňujúce, S – stabilné, C – compliance/ konštruktívne-svedomité).

Začiatkom 60-tych rokov spracoval DiSC do podoby osobnostnej analýzy Thomas Hendricskon vo forme Thomasovho profilu, ktorý sa začal využívať v pracovnom prostredí. Odvtedy metódu DiSC využilo a spracovalo niekoľko spoločností. Jednou z nich je aj TTI Success Insights®.

Ako je to s farebnou typológiou Insights Discovery?

Systém Insights Discovery konzistentne buduje na diele C.G. Junga a jeho nasledovníčky Dr. Jolande Jacobi (autorka kruhového modelu). Ako sme rozoberali v prvom článku série, základom sú dve dimenzie: introverzia vs extroverzia a myslenie vs cítenie.

Tie spoločne vytvárajú 4 základné farebné energie vyjadrujúce preferencie správania. Doplnené o tretiu dimenziu – spôsob všímania si sveta (vnímanie vs intuícia) sa dostávame k ôsmim základným typom. Za vývojom Insights Discovery® farebnej typológie je jedna spoločnosť – Insights Learning & Development, založená v roku 1993 v Škótsku, Andym Lothianom, synom Andiho Lothiana, ktorý stojí za dizajnom celého systému.

Základný rozdiel medzi Insights Discovery a DiSC

Zatiaľ čo Insights Discovery je autonómny rozvojový systém “v správe” jednej spoločnosti, metódu DiSC spracovalo v rôznej kvalite viacero spoločností s rôznym prístupom a odlišným prevedením výstupných profilov. Jednou z nich je aj americká spoločnosť TTI Success Insights, ktorá ako prvá zdigitalizovala hodnotiaci dotazník. Ich verziu spracovania typológie DiSC sme použili aj v našom porovnaní.

Porovnanie dvoch typológií v tabuľke

Keďže parametrov na porovnávanie je nespočetne veľa, zamerali sme sa na tie, ktoré sú z nášho pohľadu kľúčové. Za Insights Discovery® ako výhradný zástupca v regióne disponujeme detailnými informáciami, za Success Insights® sme pracovali s voľne dostupnými zdrojmi, vzorovou správou a skúsenosťou s touto typológiou u našich kolegov.

Insights Discovery®
DiSC 9 (TTI Success Insights®)

Historický základ
Konzistentne buduje na teórii C.G. Junga
Postavené na teórii W. Marstona

Základ v C.G. Jungovi

Dotazník vyhodnocuje
Priamo vyhodnocuje:

4 typy osobnosti (vedomé)

Ipsatívne aj normatívne meranie, meria preferencie
Priamo vyhodnocuje:

4 typy správania osobnosti

Ipsatívne meranie, meria reakcie

Otázky v dotazníku
Dotazník s núteným výberom otázok, 25 otázok so 4 možnosťami.

Vyplnenie 10-15 minút
Dotazník s núteným výberom otázok, z 24-30 otázok.

Vyplnenie 7-10 minút

Štýl a vizualizácia osobnostného profilu
Jednoduchý jazyk

Unikátny popis pre každého jednotlivca

Modernejšie vizuálne spracovanie
Náročnejší na interpretáciu

Generickejšie popisy správania

Aké správanie popisuje
Pozorovateľné správanie, aj správanie ktorého si nie sme vedomí.

Výrazne pomáha odhaľovať slepú škvrnu a pracovať s ňou.

Nespolieha sa na vlastné uvedomovanie si slepej škvrny.
Pozorovateľné správanie.

Podáva správu o tom, čo respondent vyplnil.

Typy/vzorce správaní v profile
Priamo kalkuluje 4 farebných energie osobnosti – vedomej.

Kalkuluje 8 ďalších hodnôt, ktoré merajú aj 4 farebné energie – menej vedomej osobnosti.

Podáva správu o zaradení medzi 8, 24 a celkom 72 unikátnych typov (pozícií).

4 základné vzorce správania – prirodzené a adaptované.

Na základe kalkulácie 4 základných vzorcov kalkuluje 8 ďalších hodnôt.

Kategorizuje do 60 špecifických pozícií.

Práca s dynamikou osobnosti

Priamo pracuje s preferenčným tokom medzi vedomou a menej vedomou osobnosťou.

Priamo hovorí ako človek prispôsobuje energiu v pracovnom prostredí voči tomu, ako by sa správal v prostredí bez potreby prispôsobenia.
Meria prirodzený štýl správania a adaptovaný štýl správania.

Neukazuje priamo preferenčný tok medzi prirodzeným a adaptovaným štýlom správania.

Práca s inými typmi
Zameriava sa na to, ako budovať vzťahy s ostatnými typmi, najmä svojím protipólnym typom
Podáva správu o statických základných typoch, nehovorí o vzťahoch s ostatnými typmi

Využitie

Osobný rozvoj – sebapoznanie, tréning, koučing

Rozvoj organizácie – komunikácia, dynamika, spolupráca

Primárne: Nábor a výber zamestnancov

Osobný rozvoj a rozvoj organizácie

Koučing

Profily

Individuálny profil – základný

Manažérsky profil

Obchodnícky profil

Profil osobného úspechu a spokojnosti

Interview profil pre nábor a výber

Profily pracovných pozícií (Job Profiles)

Profily pri výbere (Selection profiles)

Tímové profily

Koučingové a rozvojové profily

Takže Insights Discovery® alebo DiSC (Success Insights®)?

Obe typológie sú medzinárodne uznávané, majú svoj systém validácie a normovania, sú preložené do niekoľkých desiatok jazykov a aplikované v tisíckach spoločností po celom svete. Obe sa zameriavajú na efektívnosť a rýchlu aplikáciu v pracovnom prostredí.

Z nášho pohľadu vnímame Insights Discovery® ako viac rozvojový nástroj, ktorý má niekoľko benefitov navyše, ako napríklad práca s dynamikou osobnosti, hĺbkové spracovanie vzájomných vzťahov jednotlivých typov, vrátane práce s protipólnym typom. Odhaľuje tiež slepú škvrnu a pomáha s ňou ďalej pracovať. Víťazí u nás aj vizuálne spracovanie osobnostného profilu.

V použití na nábor a výber má silnejšiu pozíciu DiSC, Insights Discovery® dokáže pomôcť nadstavbovou kapitolou zameranou na vedenie interview.  Ak už využívate nejakú formu spracovania typológie DiSC (či Success Insights alebo inú), preklopenie na Insights Discovery je vhodné ak chcete podporiť rozvoj ľudí. Ak ešte typológiu nepoužívate a hľadáte jednu, stavanú primárne na rozvoj, odporúčame siahnuť po Insights Discovery.

Ak máte skúsenosť s jednou z týchto typológií a chcete sa s nami o ňu podeliť, napíšte nám.

Porovnanie typológií na káve

Ak si chcete prežiť túto tému naživo a interaktívne, pozývame vás na našu virtuálnu kávu “Súboj typológií” 10.9. (fórum vyhradené pre HR a vzdelávaciu komunitu), kde si zmerajú sily najmä Insights Discovery a Lumina. Prihláste sa tu.

Grafická príloha – vizuálne porovnanie

Čo vás čaká ďalej v sérií porovnávajúcej typológie?

Keďže téma je pomerne obsiahla, pripravili sme sériu mini článkov, v ktorých porovnáme najčastejšie využívané typológie:

  1. Čo osobné typológie spája – čítajte tu
  2. Insights Discovery® vs DiSC (Success Insights®) – tento článok
  3. Insights Discovery vs Lumina – nabudúce
  4. Prehľad na jednu stranu – vizualizácia rozdielov najpoužívanejších typológií

Nabudúce si teda viac posvietime na Insights Discovery® a Lumina Spark®.

Spracovala: Jana Polláková, konzultantka

Poraďte si s hybridnou prácou

Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.

Súvisiace články