Zavrieť
 Zavrieť

DEVELOR Slovakia

Všetky kontakty
Magazín  

Nájdené medzi službami a riešeniami

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Všetky služby

Nájdené medzi inými zdrojmi

 • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
Prezrite si všetky zdroje
  Kontaktujte nás

Pokračujeme v našom pomyselnom ringu, kde v treťom kole meriame sily farebnej typológie Insights Discovery® a Lumina Spark®.

V druhej časti porovnávania typológií sme sa zamerali na porovnanie Insights Discovery® s typológiou DiSC a jej spracovanie spoločnosťou Success Insights®. V tretej časti máme v hľadáčiku porovnanie:

1. Insights Discovery, typológia, ktorá je už viac ako 10 rokov obľúbenou stálicou v našich programoch
2. Luminu Spark, ktorá pribudla do nášho portfólia minulý rok (2019)

Na čom stavia Lumina Spark?

Spoločnosť Lumina Learning založil v roku 2009 Stewart Desson, ktorý predtým pracoval aj pre Insights Learning & Development. Lumina sa profiluje nazeraním na ľudí nielen ako výkonných pracovníkov, ale predovšetkým ako ľudské bytosti (z anglického originálu “human beings” vs. “human doings”).

Na Luminu Spark sa dá rovnako nazerať optikou Junga, avšak v prvom rade sa vyvodzuje z teórie Veľkých 5 (Big Five), ktorá je tiež známa pod akronymom CANOE alebo OCEAN. Jej základy siahajú do polovice 20. storočia, no všeobecne prijatá bola až v 90-tych rokoch. Model Big 5 bol vytvorený na základe vzťahu osobnosti a akademického správania. K jej šíreniu významnou mierou prispel výskumník a psychológ Lewis Goldberg. Čo teda jednotlivé písmená znamenajú?

O – Open to Experience – otvorenosť skúsenosti (myslím komplexne vs. stojím nohami pevne na zemi)

C – Conscientious – svedomitosť (som poháňaný inšpiráciou vs. som poháňaný disciplínou)

E – Extraversion – extroverzia (som extrovert vs som introvert)

A – Agreeableness – prívetivosť (som zameraný na výstup vs som zameraný na ľudí)

N – Neuroticity – neurotizmus (mám vysokú vs. mám nízku intenzitu reakcie na podnety)

Hlavné rozdiely medzi Insights Discovery a Luminou Spark

Lumina ako podstatný odlišovací argument uvádza, že ľudí nenálepkuje, neškatuľkuje a vyhýba sa stereotypom. Miesto typov ľudí hovorí o ich dynamických črtách. Pri vyhodnocovaní dotazníka pracuje s priamym meraním a nie odvodeniami či predpokladmi.

Insights Discovery zas výrazne pomáha odhaľovať slepú škvrnu (naše správanie, ktorého si nie sme vedomí) a pracovať s ňou. Má mechanizmus na odhalenie štylizácie jednotlivca pri vyplňovaní dotazníka. Typológia aj osobná správa je z našich skúseností jednoduchšia na interpretáciu aj aplikáciu v praxi.

Porovnanie dvoch typológií v tabuľke

Aby sme boli konzistentní, v nasledovnej tabuľke nájdete rovnaké parametre, podľa ktorých sme
porovnávali Insights Discovery so Success Insights.

Insights Discovery®
Lumina Spark®
Historický základ
Konzistentne buduje na teórii C.G. Junga
Postavená na paradigme výskumu “veľkých 5”
Možno na ňu nahliadať aj optikou Junga
Dotazník vyhodnocuje
Priamo vyhodnocuje:

4 typy osobnosti (vedomé)

Priamo vyhodnocuje:

72 čŕt osobnosti

Otázky v dotazníku
Dotazník s núteným výberom otázok, 25 otázok so 4 možnosťami.

Vyplnenie 10-15 minút
Dotazník postavený ne Likertovej škále so 144 nezávisle vyhodnocovanými položkami.

Vyplnenie 30+ minút
Štýl a vizualizácia osobnostného profilu

Jednoduchý jazyk

Vizualizácia pomáha v intuitívnej interpretácii

Ide viac do hĺbky. Náročnejší na pochopenie a aplikáciu v praxi

Modernejšia vizualizácia. Aplikácia Splash na zdieľanie profilov.

Aké správanie popisuje
[tcol]Pozorovateľné správanie, aj správanie ktorého si nie sme vedomí.

Výrazne pomáha odhaľovať slepú škvrnu a pracovať s ňou.

Nespolieha sa na vlastné uvedomovanie si slepej škvrny.
Pozorovateľné správanie.

Pracuje s „priznanou“ slepou škvrnou a ako ju adresovať, no na druhej strane iba potvrdzuje domnienku o vlastnej slepej škvrne
(neodhaľuje to, čo si respondent neuvedomuje).

Typy/vzorce správaní v profile
Priamo kalkuluje 4 farebných energie osobnosti – vedomej.

Kalkuluje 8 ďalších hodnôt, ktoré merajú aj 4 farebné energie – menej vedomej osobnosti.

Podáva správu o zaradení medzi 8, 24 a celkom 72 unikátnych typov (pozícií).
[72 čŕt sa meria priamo, tieto údaje sú normované a použité na priamu kalkuláciu:
24 čŕt, 8 aspektov, 4 farieb

Správa nehovorí o typoch, ide o model postavený na dynamických črtách.

Práca s dynamikou osobnosti
Priamo pracuje s preferenčným tokom medzi vedomou a menej vedomou osobnosťou.

Priamo hovorí ako človek prispôsobuje energiu v pracovnom prostredí voči tomu, ako by sa správal v prostredí bez potreby prispôsobenia.
Pracuje s energiou medzi prirodzenou, každodennou a prehnanou osobnosťou.

Toto porovnanie je dispozícii len v rozšírenej správe (Lumina Spark Full).

Práca s inými typmi
Zameriava sa na to, ako budovať vzťahy s ostatnými typmi, najmä svojím protipólnym typom
Zameriava sa na to, ako budovať vzťahy s ostatnými typmi, okrem protipólneho typu sa zameriava aj na prácu so zrkadlovým obrazom
Využitie

Osobný rozvoj – sebapoznanie, tréning, koučing

Rozvoj organizácie – komunikácia, dynamika, spolupráca

Osobný rozvoj – sebapoznanie, tréning, koučing

Rozvoj organizácie – komunikácia, dynamika, spolupráca

Profily
Individuálny profil – základný

Manažérsky profil

Obchodnícky profil

Profil osobného úspechu a spokojnosti

Interview profil pre nábor a výber

Lumina Spark – základný a rozšírený individuálny profil

Nadstavby:
Lumina Leader

Lumina Sales

Lumina Team

Lumina Culture

Lumina Emotion

Lumina Talent

Takže Insights Discovery® alebo Lumina Spark®?

Ak by sme mali zhrnúť skúsenosti z našej praxe, Insights Discovery by sme si vybrali pretože:

 • Typológia je jednoduchšie zapamätateľná a ľahšie sa s ňou pracuje (rýchle budovanie spoločného jazyka a aplikácia v praxi)
 • Pracuje so slepu škvrnou (odhaľuje to, čoho si nie sme vedomí)
 • Pre všetky generácie

Luminu by sme uprednostnili:

 • Pre pokročilejších užívateľov a pre klientov, ktorým nevyhovuje “škatuľkovanie”
 • Pre klientov, ktorí potrebujú špecifické nadstavby, ktoré Insights Discovery nemá (výber talentov, práca s emočnými aspektmi)
 • Pre mladú generáciu a všetkých, ktorí chcú využívať modernú online aplikáciu Splash, kde si môžu porovnávať svoj profil s inými užívateľmi či zdieľať ho

Ak máte skúsenosť s jednou z týchto typológií a chcete sa s nami o ňu podeliť, napíšte nám.

Malina na záver – validita ako zaujímavé kritérium

Validita Lumina Spark aj Insights Discovery sa meria koeficientami Cronbach-Alpha, ktoré určujú spoľahlivosť testov. Platí, že čím bližšie je koeficient k hodnote 1.0, tým menšia je pravdepodobnosť chyby.

Minimálny koeficient (minimálne očakávaná validita) je 0.70. Všeobecne sa očakáva v rozsahu 0.70 – 0.90. Obrázky nižšie ukazujú len základnú validáciu. Oba systémy robia rozšírenú (a opakovanú) validáciu podľa jazyka, krajiny, pohlavia či veku respondentov, keďže v jednotlivých skupinách sa predpokladajú odlišnosti.

Napríklad Lumina testovala dotazník v slovenskom jazyku na 189 vzorkách.

 

Grafická príloha – vizuálne porovnanie

Čo vás čaká ďalej v sérií porovnávajúcej typológie?

Keďže téma je pomerne obsiahla, pripravili sme sériu mini článkov, v ktorých porovnáme najčastejšie využívané typológie:

 1. Čo osobné typológie spája – čítajte tu
 2. Insights Discovery® vs DiSC (Success Insights®) – čítajte tu
 3. Insights Discovery vs Lumina – tento článok
 4. Prehľad na jednu stranu – vizualizácia rozdielov najpoužívanejších typológií – nabudúce

Posledný článok teda bude viac vizuálny – predstavíme si jednotlivé typológie viac opticky.

Spracovala: Jana Polláková, konzultantka

Porovnanie typológií na káve

Ak si chcete prežiť túto tému naživo a interaktívne, pozývame vás na našu virtuálnu kávu “Súboj typológií” 10.9. (fórum vyhradené pre HR a vzdelávaciu komunitu), kde si zmerajú sily najmä Insights Discovery a Lumina. Prihláste sa tu.

Poraďte si s hybridnou prácou

Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.

Súvisiace články