fbpx

O hodnote HR a rozvoja pre biznis sme diskutovali na sprievodnom podujatí

Minulý týždeň sme s riaditeľmi a manažérmi HR diskutovali na tému Hodnota rozvoja pre biznis. Išlo o sprievodné podujatie k rovnomennému prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 42 spoločností na Slovensku.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za zapojenie sa do prvého ročníka prieskumu a tešíme sa na plánovaný ročník 2016.

Okrem prezentácií pozvaných hostí mali účastníci možnosť zapojiť sa do diskusie realizovanej metódou World-Café, kde sme hľadali odpovede na otázky:

  • Čo firmu podporuje/obmedzuje, aby sa posunula vyššie na škále zrelosti z pohľadu vzdelávania a rozvoja?
  • Aké konkrétne aktivity môže HR spraviť, aby podporila posun firmy smerom k vyššiemu štádiu vzdelávania a rozvoja?
  • Ako môže HR podporiť maximálne využitie potenciálu jednotlivca vo firme?

Veríme, že si všetci zúčastnení odniesli hodnotné poznatky a nápady, ktoré využijú v praxi.

K jednotlivým úrovniam zrelosti organizácií z pohľadu vzdelávania naše kolegyne Martina Georgievová (text) a Martina Bažíková (ilustrácia) vypracovali zaujímavú grafickú vizualizáciu.

6stadii-vizualizacia-1024x366

A na záver dobrá správa – ešte stále máte možnosť zúčastniť sa prieskumu Hodnota rozvoja a získať tak výstupy z nášho podujatia a individuálnu správu za Vašu spoločnosť. Prieskum je stále aktívny a nájdete ho na tomto linku. Viac info k prieskumu na dedikovanej stránke hodnotarozvoja.sk.