fbpx

Novoročná novinka – Growth Mindset workshop

Vďaka pracovnému finišu koncom minulého roka vám teraz opäť môžeme predstaviť ďalšiu novinku v našom portfóliu:

Workshop zameraný na rastové myslenie

Aký je náš prístup, závisí najmä od nášho postoja. Ako však môžeme dosiahnuť konštruktívnejší postoj? Všetko určuje nastavenie našej MYSLE – či veríme tomu, že sa môžeme učiť a rozvíjať alebo tomu, že naše schopnosti a zručnosti sú niečo nemenné.

Teória fixného a rastového myslenia od Carol S. Dweckovej pomáha manažérom a zamestnancom v zistení, že pohľad na seba, ktorý si osvojili, ich “nastavenie mysle”, naplno ovplyvňuje ich potenciálny rozvoj a úspech.

Počas workshopu zameraného na rastové myslenie “GROWTH MINDSET” sa manažéri a zamestnanci naučia, ako ich vlastný postoj limituje alebo naopak rozširuje ich kapacitu myslenia a rozvoja a ako ho vedome formovať.