fbpx

Manažment zmeny ako horúca téma nášho letného rozvoja

Byť súčasťou medzinárodnej siete DEVELOR má svoju výhodu v zdieľaní vedomostí a čerpaní inšpirácií od tých najlepších expertov na danú tému. V rámci letného rozvoja trénerov a konzultantov sme sa tentoraz sústredili na tému Change Managementu. Zamerali sme sa najmä na to, ako byť lepším partnerom pri príprave, dizajne a hlavne implementácii rôznych typov zmien, ktorým v súčasnosti firmy čelia. Naša hlavná expertíza je v zvládaní ľudského aspektu zmeny, konkrétne ako lepšie zmeny odkomunikovať a zabezpečiť, že transformácia prebehne na úrovni správania a prinesie očakávané výsledky.