fbpx

Káva s DEVELORom na tému Rastové a fixné nastavenie mysle

 

Kava s DEVELOROM 06 2016Vo štvrtok 9.6.2016 sme u nás opäť privítali našich klientov. Tentokrát sme pri chutnej káve diskutovali na tému Nastavenie mysle na rast (Growth Minset), ktorou nás previedli naše konzultantky a trénerky Slávka Fuleková a Kinga Novotná.

Teória rastového a fixného myslenia napomáha manažérom a zamestnancom pozrieť sa na svoje nastavenia mysle, ktoré naplno ovplyvňuje aj ich potenciálny úspech a rozvoj. Počas workshopu účastníci získavajú praktický návod, ako rozpoznať to ktoré nastavenie a v prípade, že chcú prelomiť prístup fixného nastavenia mysle, tak aj spôsoby, ako sa to dá. Každý účastník si z workshopu odnesie praktické poznatky ako nás vlastné nastavenie mysle limituje, ako rozširovať svoju kapacitu vlastného myslenia, či tipy pre rozvoj a vedomé formovanie myslenia.

Na tejto tematickej káve sme sa rozprávali aj o možnom využití takéhoto workshopu, okrem tých programov, kde to DEVELOR už realizuje. Workshop je často počiatočným bodom pri realizácii programov zameraných na tvorbu stratégií, rozvoja “out of box” a kreatívneho myslenia,  rozvoja osobných  zručností a zákazníckej skúsenosti. Potenciál sme pri káve spoločne zadefinovali aj pri rozvoji leadership zručností , talentov a pod.

Veríme, že káva bola obohatením aj pre účastníkov, nielen pre nás.

Tešíme sa na stretnutie s Vami pri šálke kávy opäť v septembri.