Čo povedal klient

 • Samsung ElectronicsSo spoločnosťou DEVELOR spolupracujeme od roku 2013 na rozvoji komunikačných zručností a vzájomnej spolupráce v rámci našich tímov s využitím metodológie Insights Discovery. Po dobu spolupráce môžeme oceniť flexibilitu a dostupnosť DEVELOR trénerov a konzultantov, vďaka čomu vždy dokázali zabezpečiť naše špecifické požiadavky na formát a obsah tréningov a zároveň zachovať štandardnú kvalitu naprieč všetkými oddeleniami, s ktorými sme pracovali. Samozrejme, vo veľkej miere oceňujeme práve metodológiu Insights Discovery, ktorú DEVELOR reprezentuje v rámci svojej medzinárodnej siete. Je to skvelý nástroj pre sebapoznanie a zlepšenie spolupráce, ktorý v kombinácii s dobrým lektorom prináša veľkú pridanú hodnotu našej firme. Sme radi, že môžeme odporučiť spoluprácu s DEVELOR.

  Marcela Sčasná, HR manažér, SAMSUNG Electronics Europe Logistics B.V.
 • isk_logoV roku 2013 sme sa na základe pozitívnej skúsenosti  so spoločnosťou DEVELOR v Maďarsku a po diskusiách s generálnym manažérom a HR manažérom skupiny na Slovensku rozhodli začať spoluprácu v oblasti rozvoja a vzdelávania našich zamestnancov. Počas našej dvojročnej spolupráce sme realizovali dva kľúčové projekty - sériu workshopov “Safety Attitude“ pre našich vedúcich stavieb a talentový rozvojový program “Leadership Academy.“ Safety Attitude Program vnímame ako jedinečnú cestu, ktorou sa nám podarilo doplniť tému bezpečnosti pri práci o formovanie postoja voči bezpečnosti. V našom sektore čelíme silnému tlaku na kvalitu a rýchlosť, a zároveň vnímame bezpečnosť našich zamestnancov a dodávateľov ako prioritu spoločnosti COLAS. Safety Attitude workshopy pomohli našim ľuďom pozrieť sa na bezpečnosť nielen z pohľadu zákonnej povinnosti, ale aj z hľadiska toho, ako môžu oni sami ovplyvniť a zlepšiť svoj vlastný postoj k bezpečnej práci. Programom Leadership Academy sme v dvoch ročníkoch (2014 a 2015) sprostredkovali potenciálnym kľúčovým zamestnancom spoločnosti znalosti a zručnosti, ktoré vnímame ako dôležité pre ich budúci rast v spoločnosti. Vďaka flexibilite a interaktívnosti jednotlivých blokov rozvoja, poradenskej podpore trénerov a konzultantov DEVELOR a možnosti upraviť celý program v spolupráci s naším HR oddelením pod vedením pani Sarvašovej a pani Pancákovej, bol tento program vnímaný ako jeden z najpozitívnejších projektov v rozvoji zručností. Okrem týchto programov sme realizovali rozvoj prezentačných zručností pre manažérsky tím. Spoluprácu s DEVELOR vnímame pozitívne a môžeme odporučiť ich služby a prístup ostatným spoločnostiam na Slovensku. Ako najväčšiu výhodu DEVELOR vnímame ich schopnosť pretaviť naše požiadavky do kvalitného vzdelávacieho programu, a zároveň držať pozornosť a dôraz na firemné priority a biznis ciele. Kvetoslava Sarvašová, riaditeľka ĽZ, Inžinierske stavby
 • prva-stavebna-sporitelna-logoPrvá stavebná sporiteľňa, a s. spolupracovala s firmou Develor už na viacerých rozvojových témach. Vždy znovu sa presviedčame o ich profesionálnom prístupe, ktorý nie je zameraný len na odprezentovanie danej problematiky na tréningoch. Vyhovuje nám podnetná komunikácia pri príprave tréningov, prevedenie tréningov, ale aj následné výstupy a odporúčania pre ďalšie kroky. V roku 2009 a 2010 sme s firmou Develor spolupracovali na príprave našich vedúcich zamestnancov na zvládnutie role hodnotiteľov v rámci zavádzania MbO vo firme. Pri príprave tréningov vysoko  hodnotíme spoluprácu s pani Kingou Novotnou a lektorkou pani Martinou Georgievovou. V prvej fáze nám pomohli pri príprave manažérov na „nastavovanie MbO-cieľov“ ako tímových, tak aj individuálnych. Na tréningoch sa pani Georgievovej podarilo dosiahnuť u účastníkov  pochopenie princípu „kaskádovania cieľov“, ako aj jeho nacvičenie na príkladoch z ich vlastnej praxe.  Na následnom workshope si vzala lektorka na seba rolu moderátorky a pomáhala budúcim hodnotiteľom rozdiskutovať najdôležitejšie otázky, zodpovedať si na jednotlivé nejasnosti a zjednotiť si rozdielne názory a prístupy. Na ďalšom tréningu, ktorý sme realizovali tesne pred realizáciou MbO-hodnotiacich rozhovorov, pani Georgievová precvičila s manažérmi nielen prípravu a realizáciu hodnotiacich rozhovorov, ale prebrala s nimi aj jednotlivé úskalia, ktoré na hodnotiteľov čakajú. Po uskutočnení hodnotiaceho procesu vo firme nám pani Kinga Novotná a  pani Martina Georgievová pomohli pri zrealizovaní a vyhodnotení priebehu MbO-hodnotenia pomocou dotazníku smerovaného ako na hodnotiteľov, tak aj na hodnotených zamestnancov. Ich podnety, pripomienky a výstupy z prieskumu nám pomohli pri realizovaní zmien, ktoré sme do nášho hodnotiaceho systému následne vniesli. Na prístupe firmy Develor sa nám páči ich komplexný prístup a „doťahovanie vecí až do konca“. Chvályhodná je taktiež ich snaha o vyhodnocovanie efektívnosti spoločnej práce.

  PhDr. Eva Schillerová, Manažérka výberu a vzdelávania zamestnancov, a Ing. Jozef Bundala, Riaditeľ úseku personálneho riadenia - Prvá Stavebná Sporiteľňa
 • Prvú skúsenosť so spoločnosťou Develor som mala pri organizovaní firemného stretnutia Schneider Electric, ktorého hlavnou myšlienkou bolo podporiť tímovú súdržnosť. Na základe popisu potrieb našej spoločnosti a našich očakávaní, spoločnosť Develor navrhla Osobnostnú farebnú typológiu Insights, ktorá bola obsahovo,  organizačne a jazykovo (kvôli cudzincom) pripravené presne podľa našich potrieb, počtu účastníkov a možnostiam lokality, v ktorom sa firemné stretnutie konalo. Tréning Insights viedli tréneri Kinga Novotná, Milan Zekucia, Martina Georgievová, Vladimír Rýpal a Dana Nemčická, ktorí dokázali účastníkov zaujať a inšpirovať k pochopeniu samého seba a svojich kolegov. Po skončení firemného stretnutia som obdržala pozitívnu spätnú väzbu nielen od zamestnancov, ale aj od manažmentu našej spoločnosti. Spoločnosť Develor navrhla aj druhú časť programu, ktorou bola outdoorová aktivita, ktorá bola takisto spracovaná na veľmi kvalitnej úrovni. Po prvej pozitívnej skúsenosti som oslovila spoločnosť Develor aj pri zabezpečení školenia Prezentačných zručností pre vybraných zamestnancov, ktorí prezentujú pred externým publikom. Školiteľkou tohto školenia bola pani Martina Georgievová, ktorá dokáže pútavou formou spojiť teoretickú časť s praxou. Oceňujem jej profesionalitu a čas už pri samotnej príprave školenia, samozrejme realizáciu a jej okamžitú spätnú väzbu pre účastníkov počas praktických cvičení. Hodnotenie účastníkov tohto školenia mi opäť potvrdilo, že v prípade ďalšieho rozvoja našich zamestnancov sa rada obrátim aj v budúcnosti s dôverou na spoločnosť Develor.

  Ing. Monika Kraváriková - riaditeľka ľudských zdrojov, Schneider Electric Slovakia

 • VinciparkPo rôznych školeniach viacerých firiem som stále očakával, či to nebude premárnený čas,  školenie kvôli školeniu, či to niečo prinesie pre účastníkov. Mal som pocit, že veľakrát sa prednášané informácie ťažko uplatňujú, používajú v reálnej práci. Aj preto som sa vždy ťažko rozhodoval k tomu, aby som sa na nejakom školení zúčastnil, strávil čas. Po absolvovaní tréningov od Develoru však musím potvrdiť, že patrili k tým, ktoré podľa môjho názoru obohatili a rozvinuli pohľad zamestnancov na seba, kolegov a aj obchodných partnerov a pozitívne ovplyvnili aj ich pracovne návyky. Veľmi dôležitým článkom školenia, okrem obsahu, je aj školiteľ. A aj v tomto sa Develor ukázal v dobrom svetle. Jednoducho nesklamal.

  Ing. Mário Grega, Riaditeľ spoločnosti VINCI Park Slovakia
 • SES TimaceSo spoločnosťou DEVELOR sme začali spolupracovať v tomto roku na firemnom programe zlepšovania manažérskych schopností majstrov vo výrobe prostredníctvom Akadémie majstrov. Úloha týchto líniových manažérov je pre našu spoločnosť nenahraditeľná, pretože od ich motivácie a miery stotožnenia sa s firemnými cieľmi závisí či budeme mať dostatok spokojných a stabilizovaných zamestnancov vo výrobe, ktorí nám pomôžu naplniť naše rozvojové ciele. Vzhľadom na vysoké hodnotenie absolvovaného programu majstrami, sme sa rozhodli obdobné vzdelávanie poskytnúť aj ich nadriadeným- vedúcim výrobných prevádzok. A opäť sme oslovili DEVELOR, pretože sme boli maximálne spokojní s ich proaktívnym prístupom a schopnosťou pripraviť program na podmienky našej výrobnej spoločnosti. Oceňujeme tiež profesionálny výkon trénera a jeho záujem vytvoriť priestor pre diskusiu manažérov rôznych úrovní riadenia.

  Miroslava Takácsová, Vedúca sekcie Získavanie a rozvoj ĽZ, SES Tlmače
 • allianzKomplexný rozvojový program od spoločnosti Develor Slovakia pre operátorov call centra mal pozitívny vplyv na zvýšenie kvality poskytovaných služieb a výrazne podporil predajné zručnosti našich operátorov. Tréningy "ušité priamo na mieru" našim operátorom boli odrazom konkrétnych skúseností trénerov spoločnosti Develor Slovakia v oblasti poisťovníctva a telefonického predaja i servisu. Ich tréningové a koučingové služby budeme radi využívať i naďalej.

  Žaneta Križanová, Riaditeľka odboru Allianz Direct, Allianz - Slovenská poisťovňa
 • EdenredEdenred s Develorom spolupracuje od júna 2010 na rozvoji manažment tímu. Develor sme si vybrali na základe odborných znalostí a profesionálneho prístupu, ale najmä vďaka tomu, že dokázali dobre načúvať našim potrebám a adaptovať svoje riešenia na špecifiká našej spoločnosti. Mal som už dobré skúsenosti z programu Insights do tímovej efektivity z inej krajiny, ale spoločnosť Develor Slovakia dokázala prispôsobiť svoje riešenia a tréningy potrebám našej organizácie a pomohli nám zvládnuť rozmanité organizačné výzvy. V roku 2011 sme v spolupráci s Develorom realizovali tréningový program pre manažérov. Implementovali sme 360° spätnú väzbu, ktorá nám pomohla zadefinovať priority, vytýčiť jednotlivé rozvojové potreby manažérov a pomôcť im vystavať individuálne rozvojové programy. Paralelne s týmto procesom Develor v roku 2011 realizoval tréning predaja pre náš sales tím a tréning koučingu pre sales manažérov. V minulosti sme často realizovali rôzne typy tréningov predaja, ktoré však mali len slabé výstupy a slabú následnú implementáciu akčných plánov.  S prístupom, ktorý sa nezameriava len na sales tréning ale aj na špeciálny tréning pre sales manažérov, je založený na obsahu sales tréningu pre predajcov v teréne a na technike spätnej väzby, cíti tím predajcov väčšiu podporu a vidí konzistentnosť medzi tréningovým plánom a pravidelnými stretnutiami s manažérmi, kde dostávajú spätnú väzbu, Sales manažéri sa zároveň naučili ako realizovať debríf so sales tímom po predajnej návšteve a ako podporovať výkon sales tímu. Develor ukázal, že má veľkú kapacitu podporovať organizáciu na úrovni manažmentu aj predaja. Eric de Ladoucette, Generálny manažér - Edenred
 • OpaviaKľúčovým oddelením našej spoločnosti je predaj a väčšina našich zamestnancov už prešla rôznymi druhmi školení na predajné zručnosti, time-management, soft-skills atd. Preto ani nebolo jednoduché zostaviť tréningový program, ktorý by našich predajcov ale aj manažérov zaujal a bol pre nich prínosom. Spoločnosť Develor nám na začiatku roka 2007 ponúkla spoluprácu a na základe zistených potrieb nám „ušila tréningový program na mieru“. Ich konkurenčou výhodou je profesionalita a hlavne osobnostná zrelosť trénera, ktorý dokázal ľudí zaujať príkladmi z praxe. Keďže samotný tréner sám pôsobil niekoľko rokov v prostredí FMCG, mohol tak adekvátne zodpovedať na všetky konkrétne otázky i situácie, s ktorými sa naši obchodníci denne stretávajú. Zamestnanci si jednotlivé tréningy pochvaľovali a ocenili jednak kvalitu tréningov ako aj facilitáciu trenéra, ktorý sa dokázal stotožniť s ich rolou. Zaujímavý a prínosný bol tréning osobnostnej typológie, ktorý prispel k zlepšeniu komunikácie na jednotlivých úrovniach spoločnosti. Spoločnosť Develor radi využijeme aj v budúcnosti, pri realizovani našich tréningových potrieb.

  Silvia Flaugnattiová, HR Manager - Opavia Lu / Kraft Foods
 • Slovak TelekomSo spoločnosťou Develor spolupracujeme dlhodobo v rôznych oblastiach rozvoja našich zamestnancov, či už sú to štandardné pravidelné tréningy pre novo nastupujúcich zamestnancov, alebo rozvojový program, ktorý bol "ušitý  na mieru" supervízorom a trénerom nášho centra služieb zákazníkom, alebo aj séria programov Insights prispôsobená špecifikám nášho veľkoobchodného biznisu pre account manažérov. Oceňujem flexibilitu celého tímu spoločnosti pri poradenstve a tvorbe tréningov a hlavne skúsenosti trénerov s reálnym firemným životom a praxou. Spoločnosť sa nebojí isť do nových oblastí rozvoja a vie sa dobre adaptovať na podmienky v spoločnosti zákazníka. A v neposlednom rade.... je vidieť, že pre trénerov je realizácia a tvorba tréningov nielen prácou, ale aj zábavou.

  Barbora Krišková, Senior špecialista vzdelávania a rozvoja - Slovak Telekom
 • WustenrotPo rôznych školeniach viacerých firiem som stále očakával, či to nebude premárnený čas,  školenie kvôli školeniu, či to niečo prinesie pre účastníkov. Mal som pocit, že veľakrát sa prednášané informácie ťažko uplatňujú, používajú v reálnej práci. Aj preto som sa vždy ťažko rozhodoval k tomu, aby som sa na nejakom školení zúčastnil, strávil čas. Po absolvovaní tréningov od Develoru však musím potvrdiť, že patrili k tým, ktoré podľa môjho názoru obohatili a rozvinuli pohľad zamestnancov na seba, kolegov a aj obchodných partnerov a pozitívne ovplyvnili aj ich pracovne návyky. Veľmi dôležitým článkom školenia, okrem obsahu, je aj školiteľ. A aj v tomto sa DSo spoločnosťou Develor sme začali spolupracovať v apríli 2010, kedy sme ju vybrali z viacerých spoločností, ktoré sme oslovili so zámerom zvýšenia servisnej úrovne operátorov nášho kontaktného centra. Pre ich služby sme  sa rozhodli na základe nimi navrhnutého komplexného prístupu, ktorý prevyšoval naše pôvodné očakávania a fundovane reagoval na naše potreby. V rámci zrealizovaného rozvojového programu boli efektívne skombinované viaceré prístupy, napr. pri určovaní východiskového stavu  – analýza nahrávok kontaktného centra, pri samotnej realizácii programu prakticky orientovaný tréning, mystery calling, individuálny koučing operátorov a aplikačný workshop ako podporný nástroj na zavedenie nových postupov do praxe. Následne boli Develorom naformulované  praktické opatrenia systémového charakteru, ktoré reflektovali na identifikované potreby - od aplikácie platnej legislatívy, po úpravu štandardov operátorov a tvorby metodiky práce kontaktného centra, ktoré sme zakomponovali do praxe. V osobách trénerky a konzultantky - Martiny Georgievovej a Kingy Novotnej, sme našli profesionálky, ktoré nám svojím angažovaným a odborným prístupom pomohli v implementácii navrhnutých riešení. Keďže sme pôvodne očakávali len samostatný tréning, táto ich zaangažovanosť vysoko prevyšovala naše očakávania. Na základe týchto skúseností a pozitívnych ohlasov zamestnancov sme sa rozhodli so spoločnosťou Develor spolupracovať pri rozvoji zamestnancov aj v budúcnosti.

  Riaditeľ úseku marketingu a komunikácie, Wüstenrot poisťovňa
 • adidas_group_square S DEVELORom sme začali spolupracovať na implementácii Insights Discovery metodológie v Adidas Slovakia v roku 2012 v rámci projektu pre podporu tímu Franchise & Marketing, ktorý prechádzal transformačnou fázou. (...) V nasledovných rokoch sa postupne naša spolupráca rozširovala a Insights Discovery typológia sa stala súčasťou internej kultúry. Za 3 roky sa programov postavených na farebnej typológii zúčastnilo v rámci regiónu adidas Group CE East (SK, CZ, HU, PL) takmer 70 našich zamestnancov z rozličných častí organizácie. Okrem iného sme využili ID v rámci nášho engagement programu “Shape Your Future”, ktorým chceme zvýšiť angažovanosť a mieru prepojenia individuálnych cieľov s cieľmi spoločnosti, primárne u zamestnancov generácie Y. Vnímame ako veľkú výhodu, že na túto iniciatívu nemusíme hľadať “zázračné riešenie,” ale môžeme siahnuť po overenom nástroji, ktorý nielen prináša očakávanú hodnotu pre túto generáciu, ale zároveň pomáha prepájať všetky zložky a generácie v rámci populácie zamestnancov. To, čo vnímame ako najväčší prínos je fakt, že všetci navzájom dokážeme identifikovať komunikačné trecie plochy a zlepšiť tak rýchlosť a efektívnosť individuálnych interakcií, interných stretnutí ale aj kontaktu so zákazníkom. Vďaka Insights Discovery a rozvojovým programom realizovaných s DEVELOR tak máme jednotný jazyk, ktorým dokážeme rýchlo pomenovať a odbúrať prekážky v spolupráci. Za spoločnosť adidas Slovakia môžeme len odporučiť spoločnostiam, ktoré sa potýkajú s podobnými situáciami (komplexnosť spolupráce, integrácia Gen Y zamestnancov a pod.) využiť Insights Discovery a konzultantov DEVELOR. A to nielen preto, že je tento nástroj veľmi dobre aplikovateľný do praxe, ale aj kvôli tomu, že DEVELOR prináša s ním ďalšie pohľady na to, ako robiť veci lepšie.

  Martina Kováčová, HR manager, Gabriela Koleková, HR Director Central Europe East, adidas
 • confalSo spoločnosťou Develor spolupracujeme od roku 2010. Cieľom nadviazania vzájomnej spolupráce bolo výrazne podporiť akcieschopnosť tímu Confal, a.s., okrem iného aj prostredníctvom zmeny systému výkonovej motivácie pracovníkov. Tréneri a konzultanti Develor sa v rámci realizácie projektu primárne zamerali na prenastavenie systému odmeňovania, zmeny v organizačnej štruktúre, ktoré zahrňovali aj úpravy právomocí a náplní práce, navrhli nové štandardy riadenia projektov. V súvislosti so zavedením týchto zmien bolo potrebné názorným spôsobom zmerať, aký dopad má projekt na chod firmy najmä v oblasti tímovej spolupráce. Konzultanti Develoru navrhli ako efektívnu možnost' merania tímové sociomapovanie, kedy na atraktívnej mape jednotlivci z vedenia tímu vedeli za pomoci konzultantov interpretovať súdržnosť tímu, frekvenciu a kvalitu komunikácie a existujúce vzájomné interakcie. Hlbšou analýzou máp bolo následne možné posúdiť vplyv realizovaných zmien počas trvania projektu zároveň identifikovať priestor na potrebné ďalšie zmeny a zlepšenie. Všetci zúčastnení výsledky a samotné tímové sociomapovanie prijali pozitívne a otvorene, mnohé veci, ktoré sme dovtedy neboli schopní pomenovať a iniciovať k nim vzájomnú výmenu názorov, sme vďaka názorným mapám nášho kolektívu vedeli konštruktívne prediskutovať. Zvolenú metódu považujeme za veľmi šťastné riešenie a v budúcnosti plánujeme zrealizovať takéto Sociomapovanie znova.

  Michal Škriečka, obchodno-finančný riaditeľ - Confal
 • logo pabkPomerne dlho sme na trhu hľadali rozvojovú aktivitu, ktorá spĺňa naše očakávania: komplexnosť v téme Leadership a manažérske zručnosti spolu s vysokou mierou atraktivity, ktorá napomáha účastníkom pri zvnútornení naučeného a prenose do bežnej manažérskej praxe. Našli sme ju v podobe aktivity "Leadership inšpirovaný Amundsenom" od spoločnosti Develor Slovakia. V priebehu posledných 2 rokov (2013-2015) absolvovalo tento interaktívny tréning 60 manažérov z Poštovej banky a jej dcérskych spoločností (väčšinou na úrovni stredného manažmentu, menšia bola skupina top manažmentu). Aj s odstupom času konštatujeme, že absolvovanie tejto rozvojovej aktivity malo viditeľné pozitívne efekty na našich manažérov, ktorí sa snažia aplikovať naučené do práce so svojimi ľuďmi a tímami. [...] Ďakujeme spoločnosti Develor Slovakia, predovšetkým výborným lektorkám (Martine Georgievovej, Kinge Novotnej, Jane Sabajovej), pretože aj vďaka ich profesionálnemu prístupu sa podarilo dosiahnuť to, čo sme od tohto rozvoja čakali.

  Michaela Bubelíniová, Vedúca oddelenia vzdelávania a rozvoja - Poštová banka
 • vseSo spoločnosťou DEVELOR máme už dlhoročnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a rozvoja našich zamestnancov. Veľmi oceňujeme profesionálny prístup, stále nové, moderné návrhy konceptov vzdelávania ako aj vysokú úroveň komunikácie a organizácie školení. Určite odporúčame spoluprácu s touto spoločnosťou.

  Monika Tajblik Löfflerová, Vedúca odboru Personálny rozvoj, Východoslovenská energetika Holding a.s.
 • novartisSo spoločnosťou Develor spolupracujeme v rámci projektu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov v rámci Business Unit Oncology od roku 2008. Začínali sme projektom Insights pre manažérov, následne pre všetkých zamestnancov kancelárií a nakoniec celého predajného tímu (2009). Naša vzájomná spolupráca prebiehala naďalej s členmi predajného tímu, a to v roku 2010 „Vyjednávanie s náročným klientom“ a následne screeningom komunikačných kanálov, zvyklostí a medzitímovej spolupráce nazvaným „Sociomapping tímu“ v roku 2011 (boli zahrnutí všetci tí, ktorí prichádzajú do vzájomného kontaktu, vrátane kancelárie). Po celú dobu spolupráce nám spoločnosť Develor vychádzala v ústrety, ako v rámci organizácie, tak aj v náplni školení. Náš tím je veľmi rôznorodý, stretávajú sa tam ľudia rôzneho veku, skúseností, vzdelania, osobností, ktorí za sebou majú celú škálu rôznych tréningov vo svojej profesionálnej kariére. Školitelia spoločnosti Develor boli a sú schopní prispôsobiť sa tejto rôznorodej skladbe tímu a dokážu ich zaujať, zapojiť a udržať si ich pozornosť. Posledný zmienený projekt, Sociomapping tímu, nám ukázal iný pohľad na situáciu v jednotlivých tímoch, medzitímovú spoluprácu a úroveň komunikácie medzi ľuďmi stojacimi mimo pevne vytvorené tímy. S tréningom sme boli veľmi spokojní a natoľko nás zaujal, že chcem budúci rok realizovať toto školenie ešte raz, aby sme mohli s ročným odstupom zhodnotiť posuny jednotlivých tímov a zároveň celého Business Unit Oncology ako celku.

  Ing. Otakar Bureš, Ph.D., Ing. Otakar Bureš, Ph.D. Business Unit Oncology - Novartis
 • SonyDevelor s nami spolupracuje na tréningových programoch pre našich zamestnancov v rámci podpory kultúrnej zmeny v celom regióne Strednej Európy. Od začiatku s nami spolupracovali na dizajne aj realizácii, kde preukázali profesionalitu, inovatívny prístup a vysokú kvalitu tréningových zručností. Angažovali sme ich tiež do viacerých team-buildingových podujatí, ktoré nám pomohli pri budovaní dobrého tímového ducha medzi našimi zamestnancami. Po každom podujatí sme dostali od našich zamestnancov veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.

  Katarína Jablonská, HR Manager, SONY Česká a Slovenská republika
 • cfh-new-190x111So spoločnosťou DEVELOR Slovakia spolupracujeme od roku 2013. Realizovali pre nás viacero programov pre rozličné cieľové skupiny. Pri práci s našimi manažérmi sme sa zamerali na rozvoj ich leadership zručností v prepojení so zážitkovým vzdelávaním, absolvovali tréning Leadership inšpirovaný Amundsenom a programy s využitím Insights Discovery typológie. Na základe ich vyjadrenia môžem povedať, že DEVELOR opakovane vedel urobiť unikátny mix zážitku a učenia sa, ktoré bolo možné ihneď aplikovať v praxi.

  Okrem týchto rozvojových aktivít sme realizovali rozvoj zamestnancov v predaji. Program bol šitý na mieru našej spoločnosti a venoval sa predajným, vyjednávacím a prezentačným zručnostiam so zameraním sa na individuálny prístup ku klientom a ich potrebám. Po zrealizovaní tréningu som dostala pozitívnu spätnú väzbu na tréning od účastníkov a aj ich manažérov a to najmä v tom, že prebrané témy odzrkadľovali ich potreby a vedeli ich ľahko a prirodzene aplikovať do praxe.

  V tomto roku sme v spolupráci s DEVELORom opätovne zvolili kombináciu klasickej tréningovej témy time managementu a zážitkového učenia, avšak tento krát pre oddelenie zaoberajúce sa schvaľovaním pôžičiek. Ohlasy tak na program aj trénera boli vynikajúce.

  Pri DEVELORe oceňujeme vynikajúcu spoluprácu a komunikáciu pri nastavovaní obsahu vzdelávania a tréningu pri požiadavke na program "šitý na mieru". Rovnako korektné jednanie a dodržiavanie podmienok dohodnutých v zmluve. Na základe týchto skúseností radi odporučíme DEVELOR a ich služby aj iným spoločnostiam.

  Marta Medveďová, špecialista ĽZ, Consumer Finance Holding
 • logo-vubSpoločnosť Develor sme vybrali na zabezpečenie rozvoja našich špecialistov vzdelávania, lektorov a manažérov rozvoja, ktorých sme chceli posilniť v zručnostiach ako identifikácia vzdelávacích potrieb, tvorba rozvojových aktivít, vyhodnotenie dopadu rozvoja a implementácia výsledkov hodnotení do praxe. Naša primárna snaha bola zabezpečiť čo najväčšiu mieru efektivity vzdelávania ľudských zdrojov a tým podporu stratégie našej organizácie. Očakávali sme, že naši kolegovia budú po absolvovaní školenia vedieť lepšie vystupovať v roli konzultanta a účinne spolupracovať s našimi internými zákazníkmi. V osobe lektorky Martiny Georgievovej sme našli skúseného partnera, ktorý dokázal splniť naše očakávania. Súčasťou programu bolo aj realizovanie interných projektov v rámci skupiny VÚB pre rôzne cieľové skupiny, kedy naši špecialisti vzdelávania dostali príležitosť konzultovať svoje postupy s lektorkou. Takto vedený program zabezpečil konzistentnejší dopad rozvoja, ako by bol zabezpečil len samotný tréning. Lektorka  sa sústredila nie len na sprostredkovanie nových vedomostí a zručností, ale aj na transfer týchto nových schopností do praxe. Spoluprácu s Develorom vnímame ako vysoko profesionálnu a odporúčame ju pre získanie systematických a trvalých  dopadov rozvoja zamestnancov a manažérov.

  Júlia Ivanovičová, M.A. , Riaditeľka odboru Vzdelávanie a rozvoj, Všeobecná úverová banka
 • faurecia_interior systemsAkadémiou majstrov od DEVELORU prešlo od roku 2013 už 90 GAP lídrov v našom závode v Košiciach. Účastníci oceňujú najmä oblasť poznania asertívnej komunikácie a to, že si môžu konkrétne zväčša náročné situácie vyskúšať na tréningu a následne ich jednoduchšie uplatniť v reálnej praxi ( napr. zadávanie úloh, riešenie konfliktu, komunikáciu nepopulárnych opatrení... ). Kvôli spokojnosti účastníkov a reálnym pozitívnym zmenám vo firmenej komunikácii, sme tento program zaradili medzi tréningy ako štandard pre všetkých GAP lídrov. Osobne oceňujem, že vďaka tréningu si väčšina účastníkov uvedomí, že vo výrobnom prostredí sa dá komunikovať efektívne aj bez použitia hrubého spôsobu a funguje aj spätná väzba. Zároveň som rada, že počas Akadémie dávajú tréneri účastníkom kvalitnú spätnú väzbu a nie sú na nich "mäkkí".

  Renáta Horňáková, Senior HR špecialista - Faurecia
 • So spoločnosťou DEVELOR sme spolupracovali na rôznych tréningových aktivitách pre top manažment, ako aj pre stredný a nižší manažment, zameraných na komunikáciu, spätnú väzbu, problem solving, people manažment, ako aj individuálny koučing. Neboli to obyčajné tréningy, tieto s DEVELOROM mali vždy pridanú hodnotu. Čo je tá pridaná hodnota? Jednoznačne fakt, že tréner si pred tréningom príde „navnímať“ náš biznis, kultúru, prostredie, ľudí. Tréningy sú skutočne šité na mieru a vo veľmi vysokej kvalite, o čom svedčí spätná väzba účastníkov ako aj ich nadriadených a tiež fakt, že čo sa na tréningu naučili, to vedia v praxi aj implementovať.  A to je pre mňa hodnotou, do ktorej sa oplatí investovať a ktorá prináša ovocie.

  Beáta Machajdová, HR Manažérka, Plastic Omnium
 • T mobileSo spoločnosťou Develor spolupracujeme na základe výberového konania, ktoré sme realizovali v prvej polovici roku 2006. Spoločnosť Develor uspela v oblastiach rozvoja manažérskych, soft-skills zručností a rozvoja front-line pracovníkov. V súčasnosti rozbiehame taktiež spoluprácu v oblasti zdokonaľovania trénerských zručností interných trénerov. Vo všetkých oblastiach hodnotíme spoluprácu ako vysoko kvalitnú a efektívnu. Develor dokáže plne uspokojiť naše vzdelávacie potreby a priniesť vysokú pridanú hodnotu, ktorá v konečnom dôsledku pomáha naplniť našim kolegom misiu spoločnosti T-Mobile, "Byť najuznávanejšom spoločnosťou v oblasti poskytovania služieb". Ako hlavné prednosti Develoru hodnotíme: Kvalitu ponúkaných trénerov, ich trénerské zručnosti a osobné skúsenosti z praxe, kvalitu preberaného obsahu a používané vzdelávacie metódy predovšetkým "na mieru šité" prípadové štúdie a role plays, použitie filmových ukážok.

  Ján Matejovič, Špecialista ľudských zdrojov, T-Mobile Slovensko
 • MedekoNaša spoločnosť má okolo 100 zamestnancov a okrem dvoch zlievarní sa aktívne zaoberáme aj obchodom s kovmi. Spoločnosť Develor realizovala v tomto roku (2009) Leadership akadémiu pre našich riadiacich pracovníkov a zároveň Sales skills tréning pre našich obchodných manažérov. Obidva tréningy vyplynuli z analýzy tréningových potrieb a boli prispôsobené na naše podmienky. Na časť tohto vzdelávania sa nám podarilo získať príspevok z Národného projektu XI. a to aj vďaka odbornému poradenstvu zo strany Develor. Hodnotenie interaktívnych tréningov účastníkmi bolo nad očakávanie a účastníci vysoko hodnotili aj kvalitu a odborné skúsenosti lektora, ktoré často využíval pri konkrétnych príkladoch, simuláciách či cvičeniach.

  Kristína Lang, Riaditeľka ľudských zdrojov - Medeko Cast
 • coop jednotaV roku 2008 sme v spolupráci so spoločnosťou DEVELOR vytvorili a zrealizovali tréningový program pre cieľovú skupinu manažérov nákupu kľúčovo zameraný na podporu interpersonálnej efektivity a vyjednávacích zručností. Koncepcia rozvojového systému INSIGHTS nám umožnila efektívne nasmerovať pragmatické tréningové aktivity na podporu a rozvoj požadovaných zručností a spôsobilostí  s dôrazom na individualitu jednotlivých účastníkov. Profesionálny prozákaznícky prístup a kvalifikovaný lektor so skúsenosťami v oblasti FMCG boli ďalšími atribútmi, ktoré prispeli k našej spokojnosti a úspešnosti tréningového programu. Ďakujeme a budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu.

  Lucia Špinerová, Riaditeľka HR - COOP Jednota Slovensko