fbpx

Referencie

Počas vyše 20-ročnej histórie značky DEVELOR sme mali tú česť spolupracovať s množstvom spoločností pri dosahovaní zlepšenia v oblasti vedenia ľudí, predaja a zákazníckej starostlivosti, maximalizácie potenciálu zamestnancov a zlepšovaní organizačnej efektivity. Ďakujeme všetkým za dôveru a skvelé spoločné projekty.

NAŠI KLIENTI

ŠPECIÁLNE PROJEKTY

POVEDALI O NÁS

 • So spoločnosťou DEVELOR sme spolupracovali na rôznych tréningových aktivitách pre top manažment, ako aj pre stredný a nižší manažment, zameraných na komunikáciu, spätnú väzbu, problem solving, people manažment, ako aj individuálny koučing. Neboli to obyčajné tréningy, tieto s DEVELOROM mali vždy pridanú hodnotu. Čo je tá pridaná hodnota? Jednoznačne fakt, že tréner si pred tréningom príde „navnímať“ náš biznis, kultúru, prostredie, ľudí. Tréningy sú skutočne šité na mieru a vo veľmi vysokej kvalite, o čom svedčí spätná väzba účastníkov ako aj ich nadriadených a tiež fakt, že čo sa na tréningu naučili, to vedia v praxi aj implementovať.  A to je pre mňa hodnotou, do ktorej sa oplatí investovať a ktorá prináša ovocie. Beáta Machajdová, HR Manažérka, Plastic Omnium
 • adidas_group_square S DEVELORom sme začali spolupracovať na implementácii Insights Discovery metodológie v Adidas Slovakia v roku 2012 v rámci projektu pre podporu tímu Franchise & Marketing, ktorý prechádzal transformačnou fázou. (...) V nasledovných rokoch sa postupne naša spolupráca rozširovala a Insights Discovery typológia sa stala súčasťou internej kultúry. Za 3 roky sa programov postavených na farebnej typológii zúčastnilo v rámci regiónu adidas Group CE East (SK, CZ, HU, PL) takmer 70 našich zamestnancov z rozličných častí organizácie. Okrem iného sme využili ID v rámci nášho engagement programu “Shape Your Future”, ktorým chceme zvýšiť angažovanosť a mieru prepojenia individuálnych cieľov s cieľmi spoločnosti, primárne u zamestnancov generácie Y. Vnímame ako veľkú výhodu, že na túto iniciatívu nemusíme hľadať “zázračné riešenie,” ale môžeme siahnuť po overenom nástroji, ktorý nielen prináša očakávanú hodnotu pre túto generáciu, ale zároveň pomáha prepájať všetky zložky a generácie v rámci populácie zamestnancov. To, čo vnímame ako najväčší prínos je fakt, že všetci navzájom dokážeme identifikovať komunikačné trecie plochy a zlepšiť tak rýchlosť a efektívnosť individuálnych interakcií, interných stretnutí ale aj kontaktu so zákazníkom. Vďaka Insights Discovery a rozvojovým programom realizovaných s DEVELOR tak máme jednotný jazyk, ktorým dokážeme rýchlo pomenovať a odbúrať prekážky v spolupráci. Za spoločnosť adidas Slovakia môžeme len odporučiť spoločnostiam, ktoré sa potýkajú s podobnými situáciami (komplexnosť spolupráce, integrácia Gen Y zamestnancov a pod.) využiť Insights Discovery a konzultantov DEVELOR. A to nielen preto, že je tento nástroj veľmi dobre aplikovateľný do praxe, ale aj kvôli tomu, že DEVELOR prináša s ním ďalšie pohľady na to, ako robiť veci lepšie.

  Martina Kováčová, HR manager, Gabriela Koleková, HR Director Central Europe East, adidas
 • V roku 2015 sme pripravovali rozvojový program pre našich IT manažérov. Nakoľko ide o špecifickú cieľovú skupinu, zostaveniu programu ako aj výberu dodávateľov sme venovali patričnú pozornosť. Program mal vysokú prioritu, podporovanú vedením našej spoločnosti a ciele boli vytýčené merateľným spôsobom a to: zabezpečiť zníženie direktívneho štýlu a zvýšenie participatívneho a koučovacieho štýlu (používajúc metodiku 6 leadership štýlov podľa Davida Golemana). Ako hlavnú časť programu sme zvolili „Inšpiratívny leadership po stopách Amundsena a Scotta“, realizovaný spoločnosťou DEVELOR. Zaujala nás gamifikovanosť programu, ktorý bol pozitívne vítaný manažérmi IT. Program prebiehal v rokoch 2016-2019. A na každý tréning AMUNDSENA nadväzovali poldňové aplikačné workshopy, zamerané na praktickú implementáciu preberaných vecí do pracovnej reality účastníkov programu. Hodnotenia účastníkov priamo po tréningoch boli vysoko pozitívne. Manažéri oceňovali plné zapojenie do diania od samého začiatku, kombináciu gamifikovanej časti a tréningovej časti, množstvo diskusií, role play, filmové ukážky, ako aj jasné a jednoznačné odporúčania od lektorov, ktoré špeciálne IT manažéri očakávajú. Veľmi atraktívne prevedenie tréningov sa odzrkadlilo aj do nového pohľadu na leadership a pri opätovnom meraní leadership štýlov boli prekročené všetky očakávané parametre. Leadeship program AMUNDSEN a SCOTT odporúčam ktorejkoľvek spoločnosti, ktorá chce moderným spôsobom rozvíjať svojich manažérov. Michal Bača, Všeobecná úverová banka, Vedúci oddelenia Vzdelávanie a rozvoj
 • cfh-new-190x111So spoločnosťou DEVELOR Slovakia spolupracujeme od roku 2013. Realizovali pre nás viacero programov pre rozličné cieľové skupiny. Pri práci s našimi manažérmi sme sa zamerali na rozvoj ich leadership zručností v prepojení so zážitkovým vzdelávaním, absolvovali tréning Leadership inšpirovaný Amundsenom a programy s využitím Insights Discovery typológie. Na základe ich vyjadrenia môžem povedať, že DEVELOR opakovane vedel urobiť unikátny mix zážitku a učenia sa, ktoré bolo možné ihneď aplikovať v praxi.

  Okrem týchto rozvojových aktivít sme realizovali rozvoj zamestnancov v predaji. Program bol šitý na mieru našej spoločnosti a venoval sa predajným, vyjednávacím a prezentačným zručnostiam so zameraním sa na individuálny prístup ku klientom a ich potrebám. Po zrealizovaní tréningu som dostala pozitívnu spätnú väzbu na tréning od účastníkov a aj ich manažérov a to najmä v tom, že prebrané témy odzrkadľovali ich potreby a vedeli ich ľahko a prirodzene aplikovať do praxe.

  V tomto roku sme v spolupráci s DEVELORom opätovne zvolili kombináciu klasickej tréningovej témy time managementu a zážitkového učenia, avšak tento krát pre oddelenie zaoberajúce sa schvaľovaním pôžičiek. Ohlasy tak na program aj trénera boli vynikajúce.

  Pri DEVELORe oceňujeme vynikajúcu spoluprácu a komunikáciu pri nastavovaní obsahu vzdelávania a tréningu pri požiadavke na program "šitý na mieru". Rovnako korektné jednanie a dodržiavanie podmienok dohodnutých v zmluve. Na základe týchto skúseností radi odporučíme DEVELOR a ich služby aj iným spoločnostiam.

  Marta Medveďová, špecialista ĽZ, Consumer Finance Holding
 • logo-vubSpoločnosť Develor sme vybrali na zabezpečenie rozvoja našich špecialistov vzdelávania, lektorov a manažérov rozvoja, ktorých sme chceli posilniť v zručnostiach ako identifikácia vzdelávacích potrieb, tvorba rozvojových aktivít, vyhodnotenie dopadu rozvoja a implementácia výsledkov hodnotení do praxe. Naša primárna snaha bola zabezpečiť čo najväčšiu mieru efektivity vzdelávania ľudských zdrojov a tým podporu stratégie našej organizácie. Očakávali sme, že naši kolegovia budú po absolvovaní školenia vedieť lepšie vystupovať v roli konzultanta a účinne spolupracovať s našimi internými zákazníkmi. V osobe lektorky Martiny Georgievovej sme našli skúseného partnera, ktorý dokázal splniť naše očakávania. Súčasťou programu bolo aj realizovanie interných projektov v rámci skupiny VÚB pre rôzne cieľové skupiny, kedy naši špecialisti vzdelávania dostali príležitosť konzultovať svoje postupy s lektorkou. Takto vedený program zabezpečil konzistentnejší dopad rozvoja, ako by bol zabezpečil len samotný tréning. Lektorka  sa sústredila nie len na sprostredkovanie nových vedomostí a zručností, ale aj na transfer týchto nových schopností do praxe. Spoluprácu s Develorom vnímame ako vysoko profesionálnu a odporúčame ju pre získanie systematických a trvalých  dopadov rozvoja zamestnancov a manažérov.

  Júlia Ivanovičová, M.A. , Riaditeľka odboru Vzdelávanie a rozvoj, Všeobecná úverová banka
 • MedekoNaša spoločnosť má okolo 100 zamestnancov a okrem dvoch zlievarní sa aktívne zaoberáme aj obchodom s kovmi. Spoločnosť Develor realizovala v tomto roku (2009) Leadership akadémiu pre našich riadiacich pracovníkov a zároveň Sales skills tréning pre našich obchodných manažérov. Obidva tréningy vyplynuli z analýzy tréningových potrieb a boli prispôsobené na naše podmienky. Na časť tohto vzdelávania sa nám podarilo získať príspevok z Národného projektu XI. a to aj vďaka odbornému poradenstvu zo strany Develor. Hodnotenie interaktívnych tréningov účastníkmi bolo nad očakávanie a účastníci vysoko hodnotili aj kvalitu a odborné skúsenosti lektora, ktoré často využíval pri konkrétnych príkladoch, simuláciách či cvičeniach.

  Kristína Lang, Riaditeľka ľudských zdrojov - Medeko Cast

Zaujíma vás viac?

 

Napíšte nám a do 24 hodín sa vám ozveme

Meno a priezvisko (povinné)

Email (povinné)

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:Odoslaním súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov spoločnosťou DEVELOR Slovakia s.r.o. pre účely reagovania na vašu požiadavku. Všeobecné zásady ochrany osobných údajov nájdete na tejto stránke.


Alebo nám priamo zavolajte.

+421 (0) 2 4569 2988

Na tomto čísle nás zastihnete počas pracovných dní určite medzi 9:00 – 16:00.

Ak náhodou nie, určite sa vám ozveme späť, prípadne nám napíšte správu cez formulár vedľa.