fbpx

Referencie

Počas vyše 20-ročnej histórie značky DEVELOR sme mali tú česť spolupracovať s množstvom spoločností pri dosahovaní zlepšenia v oblasti vedenia ľudí, predaja a zákazníckej starostlivosti, maximalizácie potenciálu zamestnancov a zlepšovaní organizačnej efektivity. Ďakujeme všetkým za dôveru a skvelé spoločné projekty.

NAŠI KLIENTI

ŠPECIÁLNE PROJEKTY

POVEDALI O NÁS

 • V roku 2015 sme pripravovali rozvojový program pre našich IT manažérov. Nakoľko ide o špecifickú cieľovú skupinu, zostaveniu programu ako aj výberu dodávateľov sme venovali patričnú pozornosť. Program mal vysokú prioritu, podporovanú vedením našej spoločnosti a ciele boli vytýčené merateľným spôsobom a to: zabezpečiť zníženie direktívneho štýlu a zvýšenie participatívneho a koučovacieho štýlu (používajúc metodiku 6 leadership štýlov podľa Davida Golemana). Ako hlavnú časť programu sme zvolili „Inšpiratívny leadership po stopách Amundsena a Scotta“, realizovaný spoločnosťou DEVELOR. Zaujala nás gamifikovanosť programu, ktorý bol pozitívne vítaný manažérmi IT. Program prebiehal v rokoch 2016-2019. A na každý tréning AMUNDSENA nadväzovali poldňové aplikačné workshopy, zamerané na praktickú implementáciu preberaných vecí do pracovnej reality účastníkov programu. Hodnotenia účastníkov priamo po tréningoch boli vysoko pozitívne. Manažéri oceňovali plné zapojenie do diania od samého začiatku, kombináciu gamifikovanej časti a tréningovej časti, množstvo diskusií, role play, filmové ukážky, ako aj jasné a jednoznačné odporúčania od lektorov, ktoré špeciálne IT manažéri očakávajú. Veľmi atraktívne prevedenie tréningov sa odzrkadlilo aj do nového pohľadu na leadership a pri opätovnom meraní leadership štýlov boli prekročené všetky očakávané parametre. Leadeship program AMUNDSEN a SCOTT odporúčam ktorejkoľvek spoločnosti, ktorá chce moderným spôsobom rozvíjať svojich manažérov. Michal Bača, Všeobecná úverová banka, Vedúci oddelenia Vzdelávanie a rozvoj
 • faurecia_interior systemsAkadémiou majstrov od DEVELORU prešlo od roku 2013 už 90 GAP lídrov v našom závode v Košiciach. Účastníci oceňujú najmä oblasť poznania asertívnej komunikácie a to, že si môžu konkrétne zväčša náročné situácie vyskúšať na tréningu a následne ich jednoduchšie uplatniť v reálnej praxi ( napr. zadávanie úloh, riešenie konfliktu, komunikáciu nepopulárnych opatrení... ). Kvôli spokojnosti účastníkov a reálnym pozitívnym zmenám vo firmenej komunikácii, sme tento program zaradili medzi tréningy ako štandard pre všetkých GAP lídrov. Osobne oceňujem, že vďaka tréningu si väčšina účastníkov uvedomí, že vo výrobnom prostredí sa dá komunikovať efektívne aj bez použitia hrubého spôsobu a funguje aj spätná väzba. Zároveň som rada, že počas Akadémie dávajú tréneri účastníkom kvalitnú spätnú väzbu a nie sú na nich "mäkkí".

  Renáta Horňáková, Senior HR špecialista - Faurecia
 • allianzKomplexný rozvojový program od spoločnosti Develor Slovakia pre operátorov call centra mal pozitívny vplyv na zvýšenie kvality poskytovaných služieb a výrazne podporil predajné zručnosti našich operátorov. Tréningy "ušité priamo na mieru" našim operátorom boli odrazom konkrétnych skúseností trénerov spoločnosti Develor Slovakia v oblasti poisťovníctva a telefonického predaja i servisu. Ich tréningové a koučingové služby budeme radi využívať i naďalej.

  Žaneta Križanová, Riaditeľka odboru Allianz Direct, Allianz - Slovenská poisťovňa
 • cfh-new-190x111So spoločnosťou DEVELOR Slovakia spolupracujeme od roku 2013. Realizovali pre nás viacero programov pre rozličné cieľové skupiny. Pri práci s našimi manažérmi sme sa zamerali na rozvoj ich leadership zručností v prepojení so zážitkovým vzdelávaním, absolvovali tréning Leadership inšpirovaný Amundsenom a programy s využitím Insights Discovery typológie. Na základe ich vyjadrenia môžem povedať, že DEVELOR opakovane vedel urobiť unikátny mix zážitku a učenia sa, ktoré bolo možné ihneď aplikovať v praxi.

  Okrem týchto rozvojových aktivít sme realizovali rozvoj zamestnancov v predaji. Program bol šitý na mieru našej spoločnosti a venoval sa predajným, vyjednávacím a prezentačným zručnostiam so zameraním sa na individuálny prístup ku klientom a ich potrebám. Po zrealizovaní tréningu som dostala pozitívnu spätnú väzbu na tréning od účastníkov a aj ich manažérov a to najmä v tom, že prebrané témy odzrkadľovali ich potreby a vedeli ich ľahko a prirodzene aplikovať do praxe.

  V tomto roku sme v spolupráci s DEVELORom opätovne zvolili kombináciu klasickej tréningovej témy time managementu a zážitkového učenia, avšak tento krát pre oddelenie zaoberajúce sa schvaľovaním pôžičiek. Ohlasy tak na program aj trénera boli vynikajúce.

  Pri DEVELORe oceňujeme vynikajúcu spoluprácu a komunikáciu pri nastavovaní obsahu vzdelávania a tréningu pri požiadavke na program "šitý na mieru". Rovnako korektné jednanie a dodržiavanie podmienok dohodnutých v zmluve. Na základe týchto skúseností radi odporučíme DEVELOR a ich služby aj iným spoločnostiam.

  Marta Medveďová, špecialista ĽZ, Consumer Finance Holding
 • logo-vubSpoločnosť Develor sme vybrali na zabezpečenie rozvoja našich špecialistov vzdelávania, lektorov a manažérov rozvoja, ktorých sme chceli posilniť v zručnostiach ako identifikácia vzdelávacích potrieb, tvorba rozvojových aktivít, vyhodnotenie dopadu rozvoja a implementácia výsledkov hodnotení do praxe. Naša primárna snaha bola zabezpečiť čo najväčšiu mieru efektivity vzdelávania ľudských zdrojov a tým podporu stratégie našej organizácie. Očakávali sme, že naši kolegovia budú po absolvovaní školenia vedieť lepšie vystupovať v roli konzultanta a účinne spolupracovať s našimi internými zákazníkmi. V osobe lektorky Martiny Georgievovej sme našli skúseného partnera, ktorý dokázal splniť naše očakávania. Súčasťou programu bolo aj realizovanie interných projektov v rámci skupiny VÚB pre rôzne cieľové skupiny, kedy naši špecialisti vzdelávania dostali príležitosť konzultovať svoje postupy s lektorkou. Takto vedený program zabezpečil konzistentnejší dopad rozvoja, ako by bol zabezpečil len samotný tréning. Lektorka  sa sústredila nie len na sprostredkovanie nových vedomostí a zručností, ale aj na transfer týchto nových schopností do praxe. Spoluprácu s Develorom vnímame ako vysoko profesionálnu a odporúčame ju pre získanie systematických a trvalých  dopadov rozvoja zamestnancov a manažérov.

  Júlia Ivanovičová, M.A. , Riaditeľka odboru Vzdelávanie a rozvoj, Všeobecná úverová banka
 • OpaviaKľúčovým oddelením našej spoločnosti je predaj a väčšina našich zamestnancov už prešla rôznymi druhmi školení na predajné zručnosti, time-management, soft-skills atd. Preto ani nebolo jednoduché zostaviť tréningový program, ktorý by našich predajcov ale aj manažérov zaujal a bol pre nich prínosom. Spoločnosť Develor nám na začiatku roka 2007 ponúkla spoluprácu a na základe zistených potrieb nám „ušila tréningový program na mieru“. Ich konkurenčou výhodou je profesionalita a hlavne osobnostná zrelosť trénera, ktorý dokázal ľudí zaujať príkladmi z praxe. Keďže samotný tréner sám pôsobil niekoľko rokov v prostredí FMCG, mohol tak adekvátne zodpovedať na všetky konkrétne otázky i situácie, s ktorými sa naši obchodníci denne stretávajú. Zamestnanci si jednotlivé tréningy pochvaľovali a ocenili jednak kvalitu tréningov ako aj facilitáciu trenéra, ktorý sa dokázal stotožniť s ich rolou. Zaujímavý a prínosný bol tréning osobnostnej typológie, ktorý prispel k zlepšeniu komunikácie na jednotlivých úrovniach spoločnosti. Spoločnosť Develor radi využijeme aj v budúcnosti, pri realizovani našich tréningových potrieb.

  Silvia Flaugnattiová, HR Manager - Opavia Lu / Kraft Foods

Zaujíma vás viac?

 

Napíšte nám a do 24 hodín sa vám ozveme

Meno a priezvisko (povinné)

Email (povinné)

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:Odoslaním súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov spoločnosťou DEVELOR Slovakia s.r.o. pre účely reagovania na vašu požiadavku. Všeobecné zásady ochrany osobných údajov nájdete na tejto stránke.


Alebo nám priamo zavolajte.

+421 (0) 2 4569 2988

Na tomto čísle nás zastihnete počas pracovných dní určite medzi 9:00 – 16:00.

Ak náhodou nie, určite sa vám ozveme späť, prípadne nám napíšte správu cez formulár vedľa.