fbpx

Referencie

Počas vyše 20-ročnej histórie značky DEVELOR sme mali tú česť spolupracovať s množstvom spoločností pri dosahovaní zlepšenia v oblasti vedenia ľudí, predaja a zákazníckej starostlivosti, maximalizácie potenciálu zamestnancov a zlepšovaní organizačnej efektivity. Ďakujeme všetkým za dôveru a skvelé spoločné projekty.

NAŠI KLIENTI

ŠPECIÁLNE PROJEKTY

POVEDALI O NÁS

 • WustenrotPo rôznych školeniach viacerých firiem som stále očakával, či to nebude premárnený čas,  školenie kvôli školeniu, či to niečo prinesie pre účastníkov. Mal som pocit, že veľakrát sa prednášané informácie ťažko uplatňujú, používajú v reálnej práci. Aj preto som sa vždy ťažko rozhodoval k tomu, aby som sa na nejakom školení zúčastnil, strávil čas. Po absolvovaní tréningov od Develoru však musím potvrdiť, že patrili k tým, ktoré podľa môjho názoru obohatili a rozvinuli pohľad zamestnancov na seba, kolegov a aj obchodných partnerov a pozitívne ovplyvnili aj ich pracovne návyky. Veľmi dôležitým článkom školenia, okrem obsahu, je aj školiteľ. A aj v tomto sa DSo spoločnosťou Develor sme začali spolupracovať v apríli 2010, kedy sme ju vybrali z viacerých spoločností, ktoré sme oslovili so zámerom zvýšenia servisnej úrovne operátorov nášho kontaktného centra. Pre ich služby sme  sa rozhodli na základe nimi navrhnutého komplexného prístupu, ktorý prevyšoval naše pôvodné očakávania a fundovane reagoval na naše potreby. V rámci zrealizovaného rozvojového programu boli efektívne skombinované viaceré prístupy, napr. pri určovaní východiskového stavu  – analýza nahrávok kontaktného centra, pri samotnej realizácii programu prakticky orientovaný tréning, mystery calling, individuálny koučing operátorov a aplikačný workshop ako podporný nástroj na zavedenie nových postupov do praxe. Následne boli Develorom naformulované  praktické opatrenia systémového charakteru, ktoré reflektovali na identifikované potreby - od aplikácie platnej legislatívy, po úpravu štandardov operátorov a tvorby metodiky práce kontaktného centra, ktoré sme zakomponovali do praxe. V osobách trénerky a konzultantky - Martiny Georgievovej a Kingy Novotnej, sme našli profesionálky, ktoré nám svojím angažovaným a odborným prístupom pomohli v implementácii navrhnutých riešení. Keďže sme pôvodne očakávali len samostatný tréning, táto ich zaangažovanosť vysoko prevyšovala naše očakávania. Na základe týchto skúseností a pozitívnych ohlasov zamestnancov sme sa rozhodli so spoločnosťou Develor spolupracovať pri rozvoji zamestnancov aj v budúcnosti.

  Riaditeľ úseku marketingu a komunikácie, Wüstenrot poisťovňa
 • isk_logoV roku 2013 sme sa na základe pozitívnej skúsenosti  so spoločnosťou DEVELOR v Maďarsku a po diskusiách s generálnym manažérom a HR manažérom skupiny na Slovensku rozhodli začať spoluprácu v oblasti rozvoja a vzdelávania našich zamestnancov. Počas našej dvojročnej spolupráce sme realizovali dva kľúčové projekty - sériu workshopov “Safety Attitude“ pre našich vedúcich stavieb a talentový rozvojový program “Leadership Academy.“ Safety Attitude Program vnímame ako jedinečnú cestu, ktorou sa nám podarilo doplniť tému bezpečnosti pri práci o formovanie postoja voči bezpečnosti. V našom sektore čelíme silnému tlaku na kvalitu a rýchlosť, a zároveň vnímame bezpečnosť našich zamestnancov a dodávateľov ako prioritu spoločnosti COLAS. Safety Attitude workshopy pomohli našim ľuďom pozrieť sa na bezpečnosť nielen z pohľadu zákonnej povinnosti, ale aj z hľadiska toho, ako môžu oni sami ovplyvniť a zlepšiť svoj vlastný postoj k bezpečnej práci. Programom Leadership Academy sme v dvoch ročníkoch (2014 a 2015) sprostredkovali potenciálnym kľúčovým zamestnancom spoločnosti znalosti a zručnosti, ktoré vnímame ako dôležité pre ich budúci rast v spoločnosti. Vďaka flexibilite a interaktívnosti jednotlivých blokov rozvoja, poradenskej podpore trénerov a konzultantov DEVELOR a možnosti upraviť celý program v spolupráci s naším HR oddelením pod vedením pani Sarvašovej a pani Pancákovej, bol tento program vnímaný ako jeden z najpozitívnejších projektov v rozvoji zručností. Okrem týchto programov sme realizovali rozvoj prezentačných zručností pre manažérsky tím. Spoluprácu s DEVELOR vnímame pozitívne a môžeme odporučiť ich služby a prístup ostatným spoločnostiam na Slovensku. Ako najväčšiu výhodu DEVELOR vnímame ich schopnosť pretaviť naše požiadavky do kvalitného vzdelávacieho programu, a zároveň držať pozornosť a dôraz na firemné priority a biznis ciele. Kvetoslava Sarvašová, riaditeľka ĽZ, Inžinierske stavby
 • EdenredEdenred s Develorom spolupracuje od júna 2010 na rozvoji manažment tímu. Develor sme si vybrali na základe odborných znalostí a profesionálneho prístupu, ale najmä vďaka tomu, že dokázali dobre načúvať našim potrebám a adaptovať svoje riešenia na špecifiká našej spoločnosti. Mal som už dobré skúsenosti z programu Insights do tímovej efektivity z inej krajiny, ale spoločnosť Develor Slovakia dokázala prispôsobiť svoje riešenia a tréningy potrebám našej organizácie a pomohli nám zvládnuť rozmanité organizačné výzvy. V roku 2011 sme v spolupráci s Develorom realizovali tréningový program pre manažérov. Implementovali sme 360° spätnú väzbu, ktorá nám pomohla zadefinovať priority, vytýčiť jednotlivé rozvojové potreby manažérov a pomôcť im vystavať individuálne rozvojové programy. Paralelne s týmto procesom Develor v roku 2011 realizoval tréning predaja pre náš sales tím a tréning koučingu pre sales manažérov. V minulosti sme často realizovali rôzne typy tréningov predaja, ktoré však mali len slabé výstupy a slabú následnú implementáciu akčných plánov.  S prístupom, ktorý sa nezameriava len na sales tréning ale aj na špeciálny tréning pre sales manažérov, je založený na obsahu sales tréningu pre predajcov v teréne a na technike spätnej väzby, cíti tím predajcov väčšiu podporu a vidí konzistentnosť medzi tréningovým plánom a pravidelnými stretnutiami s manažérmi, kde dostávajú spätnú väzbu, Sales manažéri sa zároveň naučili ako realizovať debríf so sales tímom po predajnej návšteve a ako podporovať výkon sales tímu. Develor ukázal, že má veľkú kapacitu podporovať organizáciu na úrovni manažmentu aj predaja. Eric de Ladoucette, Generálny manažér - Edenred
 • SonyDevelor s nami spolupracuje na tréningových programoch pre našich zamestnancov v rámci podpory kultúrnej zmeny v celom regióne Strednej Európy. Od začiatku s nami spolupracovali na dizajne aj realizácii, kde preukázali profesionalitu, inovatívny prístup a vysokú kvalitu tréningových zručností. Angažovali sme ich tiež do viacerých team-buildingových podujatí, ktoré nám pomohli pri budovaní dobrého tímového ducha medzi našimi zamestnancami. Po každom podujatí sme dostali od našich zamestnancov veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.

  Katarína Jablonská, HR Manager, SONY Česká a Slovenská republika
 • confalSo spoločnosťou Develor spolupracujeme od roku 2010. Cieľom nadviazania vzájomnej spolupráce bolo výrazne podporiť akcieschopnosť tímu Confal, a.s., okrem iného aj prostredníctvom zmeny systému výkonovej motivácie pracovníkov. Tréneri a konzultanti Develor sa v rámci realizácie projektu primárne zamerali na prenastavenie systému odmeňovania, zmeny v organizačnej štruktúre, ktoré zahrňovali aj úpravy právomocí a náplní práce, navrhli nové štandardy riadenia projektov. V súvislosti so zavedením týchto zmien bolo potrebné názorným spôsobom zmerať, aký dopad má projekt na chod firmy najmä v oblasti tímovej spolupráce. Konzultanti Develoru navrhli ako efektívnu možnost' merania tímové sociomapovanie, kedy na atraktívnej mape jednotlivci z vedenia tímu vedeli za pomoci konzultantov interpretovať súdržnosť tímu, frekvenciu a kvalitu komunikácie a existujúce vzájomné interakcie. Hlbšou analýzou máp bolo následne možné posúdiť vplyv realizovaných zmien počas trvania projektu zároveň identifikovať priestor na potrebné ďalšie zmeny a zlepšenie. Všetci zúčastnení výsledky a samotné tímové sociomapovanie prijali pozitívne a otvorene, mnohé veci, ktoré sme dovtedy neboli schopní pomenovať a iniciovať k nim vzájomnú výmenu názorov, sme vďaka názorným mapám nášho kolektívu vedeli konštruktívne prediskutovať. Zvolenú metódu považujeme za veľmi šťastné riešenie a v budúcnosti plánujeme zrealizovať takéto Sociomapovanie znova.

  Michal Škriečka, obchodno-finančný riaditeľ - Confal
 • T mobileSo spoločnosťou Develor spolupracujeme na základe výberového konania, ktoré sme realizovali v prvej polovici roku 2006. Spoločnosť Develor uspela v oblastiach rozvoja manažérskych, soft-skills zručností a rozvoja front-line pracovníkov. V súčasnosti rozbiehame taktiež spoluprácu v oblasti zdokonaľovania trénerských zručností interných trénerov. Vo všetkých oblastiach hodnotíme spoluprácu ako vysoko kvalitnú a efektívnu. Develor dokáže plne uspokojiť naše vzdelávacie potreby a priniesť vysokú pridanú hodnotu, ktorá v konečnom dôsledku pomáha naplniť našim kolegom misiu spoločnosti T-Mobile, "Byť najuznávanejšom spoločnosťou v oblasti poskytovania služieb". Ako hlavné prednosti Develoru hodnotíme: Kvalitu ponúkaných trénerov, ich trénerské zručnosti a osobné skúsenosti z praxe, kvalitu preberaného obsahu a používané vzdelávacie metódy predovšetkým "na mieru šité" prípadové štúdie a role plays, použitie filmových ukážok.

  Ján Matejovič, Špecialista ľudských zdrojov, T-Mobile Slovensko

Zaujíma vás viac?

 

Napíšte nám a do 24 hodín sa vám ozveme

Meno a priezvisko (povinné)

Email (povinné)

Predmet správy

Text správy

Alebo nám priamo zavolajte.

+421 (0) 2 4569 2988

Na tomto čísle nás zastihnete počas pracovných dní určite medzi 9:00 – 16:00.

Ak náhodou nie, určite sa vám ozveme späť, prípadne nám napíšte správu cez formulár vedľa.