fbpx

MAPOVANIE FAKTOROV PODPORUJÚCICH ANGAŽOVANOSŤ POMOCOU SOCIOMAPOVANIA®

rts-picture

Pozvali sme Vás zúčastniť sa medzinárodného prieskumu s top HR profesionálmi zo 6 krajín v regióne. Tento dotazník je navrhnutý tak, aby všeobecne zmapoval 15 najdôležitejších ukazovateľov  angažovanosti zamestnancov, ktoré by zodpovedali potrebám Generácie Y.

Zosumarizovali sme 15 najdôležitejších ukazovateľov vyplývajúcich z medzinárodných výskumov. Pre získanie sofistikovaného pohľadu, Vás žiadame prideliť najvyššie bodové ohodnotenie iba tým faktorom, ktoré považujete za extrémne dôležité v porovnaní s ostatnými tiež veľmi dôležitými ukazovateľmi.

PREČO BY STE SA MALI ZÚČASTNIŤ NÁŠHO PRIESKUMU?

  • Budeme s Vami zdieľať výsledky s vysvetlením.
  • Vyplnenie dotazníka trvá menej ako 5 minút.
  • Ak sa zapojíte do prieskumu, budete mať možnosť demo prezentácie tohto nástroja zdarma.

ZAPOJTE SA do prieskumu cez tento link – http://eu1.sociomap.com/ee468a/, v termíne 15.07.-31.08.2016

Výsledky Vám budú k dispozícii počas septembra 2016.