Zákaznícka skúsenosť (CX)

DEVELOR zlepšuje ľudské, organizačné a procesné aspekty v oblasti zákazníckej skúsenosti. Zameriavame sa predovšetkým na ľudský faktor – emocionálny dopad osobných interakcií medzi zákazníkom a zamestnancom.
Obrázok5
Naše skúsenosti a odborné znalosti

DEVELOR podporuje svojich klientov v oblasti zákazníckej skúsenosti, spoločne so zákazníkmi vytvárame riešenia a staráme sa o ich implementáciu na všetkých kontaktných bodoch, na ktorých prichádza k osobnej interakcii. Pomáhame s implementáciou manažmentu zákazníckej skúsenosti so správnym nastavením mysle a žiaducim správaním, so zlepšením a zjednotením leadershipu na všetkých úrovniach a zefektívňovaním procesov súvisiacich s ľudskými zdrojmi.

DEVELOR má skúsenosti s projektmi zlepšovania zákazníckej skúsenosti v Európe a na Strednom Východe v rozličných sektoroch ako telekom, bankovníctvo, poisťovníctvo, verejné služby, komunálne služby, predaj áut. Náš tím tvorí 34 profesionálov. Zistite o našich vybraných riešeniach k zákazníckej skúsenosti ešte viac.
Naše CX riešenia zahŕňajú: diagnostiku a prieskumy, mapovanie cesty zákazníka, štandardizáciu, nastavenie modelu praktického leadershipu (riadiaceho modelu), manažment sťažností, a súvisiace tréningové a koučingové služby.

Medzinárodný prieskum zákazníckej skúsenosti

Od roku 2013 DEVELOR realizuje každoročne medzinárodný prieskum zákazníckej skúsenosti. Poskytujeme referenčnú hodnotu pre zákaznícku skúsenosť a hodnotu zákazníka naprieč sektormi v krajinách regiónu EMEA. Tu si môžete prečítať výťažok z našej štúdie o hlavných trendoch a zisteniach z pohľadu zákazníka aj pohľadu poskytovateľov služieb.

Od slov k činom

Ako líder medzi poskytovateľmi zákazníckej skúsenosti DEVELOR neostáva na úrovni slov, prešli sme aj ku konkrétnym činom. Implementovali sme väčšinu elementov profesionálneho manažmentu zákazníckej skúsenosti pre nášho zákazníka.