fbpx

Tréning po sústach

Flexibilné a ľahko stráviteľné mini tréningové série

Často sa stretávame s výzvou, kedy v spoločnosti existuje potreba rozvoja zručností alebo zmeny postoja, no nie je dostatok času na 1-dňový tréning. Či už je dôvodom veľa práce, otváracie hodiny či presne vymedzené zmeny vo výrobe, pripravenosť služby, helpdesku či iných podporných funkcií, bude to mať za následok obmedzený čas na dosiahnutie žiadaného dopadu či zmeny.

  • Ako zabezpečiť naplnenie rozvojových cieľov a brať pritom ohľad na čas, ktorý si môžu zamestnanci vyhradiť?
  • Ako zabezpečiť prínos, efektivitu a príležitosť odskúšať si veci celého tréningového dňa vo veľmi krátkych časových rámcoch?

V našom tréningu po sústach ponúkame tréningové série, ktoré môžu obsahovať rôzne témy, v závislosti na potrebách a cieľoch, a tieto témy sú porciované na malé modulové dávky.  Trvanie modulov je variabilné 1,5 až 3 hodiny, v závislosti od zložitosti témy a dostupného času. Aby sa zabezpečilo náležité precvičenie a implementácia, po moduloch zameraných na rozvoj vedomostí a zručností nasleduje samostatné sedenie, v ktorom sa naplno venujeme precvičovaniu. 

Témy a štruktúra tréningových sérií sú veľmi flexibilné a po prvých konceptoch sa organicky vyvíjajú, aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie potrebám, ktoré sa vyvíjajú a skúmajú spolu s rastúcimi detailami počas programu.

V závislosti od počtu tém a ich hĺbky môže program trvať 1 až 3-4 mesiace, čo rozvoju dodáva špecifickú kultúru spolupráce a tímového ducha, čím sa ešte viac podporujú žiaduce zmeny a rozvoj v tíme.

Tu je príklad nedávneho programového balíka na rozvoj mäkkých zručností:

AKADÉMIA VEDOMEJ KOMUNIKÁCIE A PREZENTÁCIE

1. MODUL: 3 sedenia
Insights® Discovery
Asertívna komunikácia
=> Praktické sedenie

2. MODUL: 3 sedenia
Presvedčivá prezentácia, príprava a realizácia
=> Praktické sedenie

3. MODUL: 3 sedenia
Ovplyvňovanie a presviedčanie
=> Praktické sedenie