fbpx

EnterTraining

entertraining-purple
EnterTraining je unikátna on-line aplikácia vyvinutá Develorom, ktorá slúži ako podpora konceptu x-learning. Účastníci sa do aplikácie zalogujú on-line počas prípravnej fázy akéhokoľvek tréningu, aby sa naladili na kurz čítaním materiálov, pozeraním inšpiratívnych videí, alebo aby ukázali svoje aktuálne zručnosti v teste. Budovanie komunity účastníkov tréningu začína už pred jeho začiatkom, keď sa účastníci navzájom zoznamujú v tzv. Sieni podujatia. Funkcia “Ohodnoťte ma” poskytuje účastníkovi možnosť vopred získať objektívny pohľad na svoj výkon vo vzťahu k trénovaným kompetenciám.

Počas tréningu (ov) pokračuje učenie zábavným spôsobom účasťou ľudí na on-line kvízoch a hlasovaní. Učenie je podporované bodovacím systémom á lá súťaž, vďaka ktorému ssi účastník môže porovnať svoje výsledky a výsledkami ostatných. Klasické situačné cvičenia sú podporované funkciou “Rýchly feedback”, ktorá umožňuje aby mal feedback  dlhotrvajúci účinok. Motivácia a prvoj súťaživosti navodzuje pocit hry a zdôrazňuje zábavné prvky, vďaka čomu si účastníci nove poznatky lepšie pamätajú.

Na konci alebo po tréningu vyzývame účastníkov, aby si naformulovali svoje záväzky, ako budú využívať novozískané kompetencie v praxi (tzv. “Mapovanie záväzkov”). Plnenei záväzkov následne sledujú ich kouči, podporovatelia a sú monitorované systémom (systém napríklad zasiela pripomienky).

EnterTraining je založený na dvoch všeobecne platných pozorovaniach:
1) “Ľudia sa radi hrajú” – Hravosť, súťaživosť, bodovanie a odmeny sú zakomponované v systéme EnterTraining, vďaka čomu sú účastníci zapojení do učenia bez toho aby zistili, že vôbec vynaložili energiu.

2) ”Napredovanie je najlepšou motiváciou zmeny” – Vizuálne pôsobivé štatistiky, tabuľky a grafy monitorujú a merajú rozvoj na individuálnej aj tímovej úrovni a dodávajú pocit dosiahnutia výsledku.

Funkcia pre HR poskytuje prehľad a správ o progrese a dosiahnutom výsledku účastníkov, podáva dôkaz o učení s nevídanou presnosťou pokiaľ ide o postoj k učeniu a výkon, v dôsledku čoho možno veľmi cielene nastaviť ďalšiu rozvojovú intervenciu.

EnterTraining je skvelý nástroj, ktorý podporuje náš celkový cieľ: aby bolo učenie aplikovateľné, zmena uskutočniteľná a výsledky merateľné. Pokiaľ máte záujem o viac informácií, kliknite sem.