fbpx

Diagnostika

Pri rozvoji ľudských zdrojov je nevyhnutné využiť analýzu alebo iné diagnostické metódy, ktoré nám umožnia jasne zhodnotiť počiatočný stav cieľovej skupiny, smer a hĺbku potrebného rozvoja a zároveň aj žiadaný účinok rozvoja.

Diagnostické nástroje umožňujú merať kompetencie, ukážu silné stránky a rozvojový potenciál, poskytnú spoľahlivé dáta, na základe ktorých sa nastaví smer rozvoja. Následne sa po realizácii rozvojovej intervencie urobí opakovaná diagnostika, na základe ktorej sa vyhodnotí účinnosť rozvojových aktivít.

V širokom portfóliu služieb Develoru máme k dispozícii niekoľko sofistikovaných diagnostických metód, ktoré reflektujú uvedené požiadavky a úspešne podporujú a merajú proces rozvoja.

Develor je poskytovateľom individuálnej, tímovej aj organizačnej diagnostiky, ktorú vždy prispôsobuje špeciálnym požiadavkám konkrétneho klienta.