fbpx

Konzulting

Vytváranie hodnoty, harmónia procesov a podpora systémov sa nevyhnutne prelínajú v našej práci, vďaka ktorej s klientom dosahujeme  spoločný úspech.  

V súlade s princípom vytvárania hodnoty spoločne s našimi klientmi vytvárame a implementujeme také postupy, ktoré podporia prácu zamestnancov, ich pracovnú efektívnosť a posilnia ich motiváciu.

Máme niekoľko príkladov, kedy skvelý nový systém nesplnil očakávania, pretože nezapadol do už existujúcich firemných systémov a nepodporil predtým nastavené obchodné ciele.

Preto považujeme zosúladenie systémov s možnosťami spoločnosti a jej hierarchiou za veľmi dôležité.

Okrem našich skúseností a odborných znalostí v tomto sektore máme úlohu vonkajšieho pozorovateľa, ktorý môže objektívne posúdiť organizačné problémy spoločnosti a odhaliť “slepé škvrny”, ktoré sa ťažko odhaľujú niekomu, kto je zaangažovaný “zvnútra” spoločnosti.

Hlavné oblasti nášho zamerania v konzultingu:

  • rýchla všeobecná diagnostika predaja
  • reštrukturalizácia a vývoj procesov

V HR konzultingu:

  • zavedenie a rozvoj systémov kompetencií a manažovania výkonnosti
  • hodnotenie a analýza popisu práce a súvisiace aktivity

Naši konzultanti sa zameriavajú na projekty LEAN. Naša špecifická metodológia LEAN bola vyvinutá pre oblasti zamerané na poskytovanie služieb.