fbpx

Koučing

 

“Koučing je uvoľňovanie ľudského potenciálu smerom k špičkovému výkonu. Pomáha ľuďom v učení, neučí ich.” – Sir John Whitmore

V koučingu ide o partnerstvo, ktorého poslaním je definovanie konkrétneho cieľa a vytvorenie podmienok, podpory a optimálneho motivujúceho prostredia za účelom dosiahnutia vytýčeného cieľa. Koučing nás optimálnym spôsobom učí tvoriť svoj úspech, svoj život. Každý môže dosiahnuť všetko, čo dosiahnuť chce, ak sa naučí stanovovať si svoje ciele užitočným spôsobom a patrične ich zladiť s cieľmi svojich kolegov, zamestnancov, zamestnávateľov a spolupracovníkov.

Individuálny koučing slúži k rozvoju manažérskych a leadership zručností a prekonaniu problémov a zmien, ktoré koučovaný stretáva v práci.

Účastník tréningových kurzov sa zameriava na získavanie nových znalostí a zručností vďaka prenosu od trénera na skupinu. V prípade koučingu kvalita a úspech procesu v prvom rade závisí od motivácie a pripravenosti koučovaného naplno pracovať na problémoch, ktoré položil na stôl.

Úlohou kouča je, aby si koučovaný rozšíril úroveň uvedomenia si riešených problémov, pomohol mu pozrieť sa na situáciu z nového, iného uhla pohľadu prostredníctvom na mieru šitého procesu, ktorý vedie účinnými otázkami a aktívnym počúvaním. Koučovaný vďaka nemu objavia svoje skyté rezervy a prídu s vhodným riešením svojho vlastného špecifického problému.

Koučing funguje! Dokazuje svoju silu v mnohých prípadoch v korporátnom aj súkromnom živote už niekoľko desiatok rokov.

Koučing funguje ako samostatný proces, ale môže tiež slúžiť ako podporná metóda po tréningu, ktorá podporí implementáciu s dlhotrvajúcim efektom. Keďže koučing je citlivá oblasť, kde hrá osobná chémia veľkú rolu, zvykneme realizovať stretnutie medzi koučom a koučovaným, na základe ktorého sa koučovaný rozhodne o prípadnej spolupráci.

Klientom ponúkame individuálny aj tímový koučing prispôsobený potrebám cieľovej skupiny, či už ide o senior manažment alebo mladé talenty (potenciálnych manažérov).

Väčšina našich koučingových sedení je postavená na individuálnej diagnostike ako napr. 360°spätná väzba, development centrum, Osobná správa Insights Discovery alebo iných kompetenčných testoch.

V prípade záujmu si pýtajte viac informácii ohľadne individuálneho koučingu, on-the job koučingu a tímového koučingu.