fbpx

S DEVELOROM JE VÝSLEDOK MERATEĽNÝ

results


S DEVELOROM je výsledok merateľný

Mnoho spoločností vyhlasuje, že ich najväčším kapitálom sú ich ľudia. Keď však nastanú horšie časy, prvý rozpočet, ktroý sa bez zaváhania kráti, je rozpočet na vzdelávanie.  Odoberú sa tak zdroje na rozvoj svojho ľudského kapitálu, pretože spoločnosti nevnímajú, že rozvoj ich ľudí je rozhodujúcim faktorom. Väčšine top manažérov tento rozpor asi nevadí.

graf results measurable

DEVELOR toto status quo spochybňuje. Veríme, že jediným meradlom akejkoľvek rozvojovej intervencie je jej prispenie k biznis výsledkom. Veríme, že všetky tréningy a ďalšie súvisiace aktivity musia jasne preukázať ako a v akej miere prispejú k biznis výsledkom.

* Pokiaľ sa o našich úspešných projektoch chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás!