fbpx

S DEVELOROM JE ZMENA USKUTOČNITEĽNÁ

dali


S DEVELOROM je zmena uskutočniteľná

Brinkerhoffova štúdia dokazuje, že pri “klasickom” poňatí tréningu 85% z účastníkov nedokáže využiť novonadobudnuté zručnosti z tréningu a zmeniť svoje zabehané správanie v práci. To znamená, že 10 z 12-tich účastníkov klasického školenia je tam zbytočne. Tento šokujúci fakt musí byť tŕňom v oku biznis lídrom aj profesionálom z oblasti HR.

graf change manageable

Develor prichádza s riešením x-learning koncept, ktorý rozširuje tréning čo do času a hĺbky a to pomocou dôkladnej prípravy, ktorá ovplyvňuje motiváciu účastníkov a pomocou postupných krokov, čo ich pripravuje na zmenu v správaní. Čo je však najdôležitejšie, vkladá sa mnohonásobne viac úsilia do podpory aplikácie novozískaných zručností pomocou rôznych on-line či tradičných nástrojov, interných systémov, procesov a podporných aktivít. Rozvoj zamestnanca je pravidelne monitorovaný manažérom či trenérom a najmä samotným zamestnancom, pretože pocit zlepšovania sa je najlepšou možnou motiváciou k zmene.

Najväčšou výzvou, ktorú je potrebné riešiť, je “bariéra medzi viem a robím” (vedomosť kontra implementácia).

 Tu sú 4 kroky metódy, ktorú využívame na to, aby nastala zmena v správaní:

  1. Definovanie „kľúčových správaní”, ktoré majú strategický význam v súlade s cieľmi spoločnosti
  2. Manažovanie počiatočnej rezistencie účastníkov, ktorá ich otvorí voči zmene
  3. Prekonanie bariéry viem-robím s pomocou konceptu x-learning©
  4. Meranie zmeny správania a rastu KPI, aby sa vytovrila “Dôkazová reťaz” v súvislosti s návratnosťou očakávaní

Čítajte viac.