fbpx

Kto sme

DEVELOR na Slovensku pôsobí od roku 2006. Ako člen siete jednej z najsilnejších konzultačno-tréningových spoločností na trhu predstavuje slovenský DEVELOR tím silného partnera pre rozvoj vašich ľudí a vašej spoločnosti.

DEVELOR je jednou z najrýchlejšie rastúcich medzinárodných organizácií poskytujúcich konzultačné a tréningové služby. Máme 25-rokov histórie na trhu a fungujeme v 16 krajinách. Počas našej histórie sme realizovali komplexné merateľné rozvojoé projekty vo viac než 30 krajinách sveta, od Špenielska po Azerbajdžan, od Poľka po Stredný východ.

DEVELOR je špecialistom v oblasti Zákazníckej skúsenosti (Customer Experience) a Skúsenosti zamestnanca (Employee Experience). Zlepšujeme ľudské, organizačné a procesné elementy, ktoré pomáhajú tvoriť skúsenosť zákazníka. Naše zameranie je na “ľudský element”​ – emočný dopad interakcií zamestnanca so zákazníkom. Pri zlepšovaní Skúsenosti zamestnanca prioritne cielime vytvorenie a uvedenie do praxe systémových rutín, ktoré zabezpečia udržanie postojov a taktiež podporia želanú zmenu správania. Tieto dve zložky – postoj a správanie – pomáhame rozvíjať tak na úrovni manažéra, ako aj zamestnanca samotného.

DEVELOR služby zahŕňajú diagnostiku, konzultačné služby, tréning a koučing. Toto všetko zabezpečuje viac než 100 exkluzívnych profesionálov. Na Slovensku náš tím trénerov a konzultantov pozostáva z 10 vysoko kvalifikovaných expertov na rozvoj správania a zlepšovanie firemných výsledkov. Naša medzinárodná sieť je ideálnym partnerom pre organizácie s pôsobnosťou v niekoľkých krajina EMEA regiónu a chcú pokryť témy rozvoja líderských a predajných zručností, rozvoj talentov, podporiť organizačný dizajn, či zastrešiť HR konzulting jednotnou formou s ucelenými štandardmi kvality, a zároveň s ohľadom na lokálne reálie a jazykové požiadavky.

DEVELOR prináša zapamätateľné učenie, udržateľnú zmenu správania a merateľný dopad.

Čo robíme

DIAGNOSTIKA – prostredníctvom overených svetovo uznávaných diagnostických nástrojov môžeme identifikovať kľúčové oblasti rozvoja a pomáhame ich zlepšovať.

TRÉNINGY – naše tréningy získavajú vysoké hodnotenia od účastníkov vďaka svojej praktickosti, interaktivite a kvalitnej lektorskej práci. Pripravujeme účastníkov na najdôležitejšie fázy rozvoja, t.j. na následné využitie nových poznatkov a zručností v práci a zmena návykov.

KOUČING – poskytujeme osobnú podporu a vedenie v procese osobnej zmeny postojov a návykov, ktoré sú spojené s každým reálnym rozvojovým projektom.

KONZULTING – pomáhame definovať výstupy, ktoré manažment od rozvojových programov očakáva a podľa toho programy pripravujeme. Pomáhame zladiť súvisiace procesy a systémy tak, aby podporili a upevnili očakávanú zmenu.

NAŠI ĽUDIA

Spája nás jedna vec – vášeň pre rozvoj. Či už je to konzultant, tréner, obchodník alebo človek v backoffice, všetci veríme, že rozvoj ľudí má zmysel a chceme ho realizovať s maximálnym dopadom.

Globálna sieť

DEVELOR je najrýchlejšie rastúca vedomostná sieť v regióne EMEA

Sieť Develoru je ideálnym partnerom pre spoločnosti, ktoré operujú v rôznych krajinách v regióne EMEA a chcú realizovať jednotný systém rozvoja lídrov, predajcov a talentov alebo poradenstvo v oblasti predaja a HR, a to vo vysokej kvalite, s top trénermi a konzultantmi, v lokálnom jazyku a refektujúc špecifické požiadavky jednotlivých krajín. Viac ako 100 exkluzívnych expertov z Develoru realizuje naše služby vo viac ako 30-tich krajinách.

DEVELOR poskytuje každoročne služby pre asi 300 klientov, väčšinou ide o firmy TOP200 s vysokým indexom retencie. Ročne realizujeme približne 20 projektov zahŕňajúcich niekoľko krajín súčasne s využitím centrálneho know-how.

Výhodami našej medzinárodnej siete je:

  • Kapacita realizovať programy lokálnymi profesionálmi vo viac ako 30-tich krajinách
  • Centrálny manažment projektov a klientov v prípade nadnárodných projektov prostredníctvom Develor International
  • Lokálna starostlivosť o zákazníkov a tréneri hovoriaci miestnym jazykom
  • Odborné skúsenosti v implementácii klientovho know-how a jeho prispôsobení na miestne podmienky
  • Kontinuálna profesionálna podpora pre trénerov v jednotlivých krajinách zahrnutých v nadnárodných projektoch
  • Role integrátora trénerov v prípade, že sa na projekte zúčastňuje iný dodávateľ alebo interní tréneri klienta

DEVELOR má pobočky v 16-tich krajinách regiónu EMEA: Azerbajdžan,  Bulharsko, Česká republikaGruzínsko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko,  Španielsko a Ukrajina.

Vkrajinách Beneluxu (Holandsko, Belgicko, Luxembursko) je našim strategickým partnerom Kenneth Smit, tréningová spoločnosť s vedúcim postavením na trhu, sídliaca v Eindhovene.

Ďalšie veľké projekty doručujú naši konzultanti a strategickí partneri vo Veľkej Británii, Francúzsku, Taliansku, PortugalskuGrécku, Macedónsku, Čiernej hore, Bosne a HercegovineŠkandinávii, Pobaltských krajinách, Rusku, Egypte a Indii.